Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie

Dzisiaj w Warszawie, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych SA, zakończyła się dwudniowa XI Międzynarodowa Konferencja z cyklu „innowacyjność i kreatywność w gospodarce”.

Międzynarodowe Konferencje Urzędu Patentowego RP z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, poza uzyskaną wysoką renomą oraz rozpoznawalnością w wielu innowacyjnych sektorach krajowych oraz zagranicznych, są jednymi z głównych wydarzeń w roku kalendarzowym dla środowisk twórczych i kreatywnych.Na zdjęciach: 1. Uczestnicy konferencji w liczbie ponad 200 osób. 2,3,4. Otwierający konferencję: dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP; Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Królestwa Danii; Wang Binying, Zastępca Dyrektora Generalnego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) ze Szwajcarii. 5. Robert Nowicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (wystąpienie specjalne). 6. Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Czy ekoprojektowanie odpowiada za wyzwania współczesnego biznesu (moderator Bożena Gargas, Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego). 7,8. Wystawa Akademickich Centrów Designu (ACD): Uniwersytet Artstyczny w Poznaniu (movoCHair) i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Nowy poziom komfortu - bielizna damska).  Fot. Jerzy Byra

Ideą dotychczasowych edycji była analiza, konsultacja i wymiana poglądów z zainteresowanymi grupami oraz sektorami, a także wypracowanie rekomendacji dla szans rozwojowych polskiej innowacyjności. Stąd coroczne wydarzenia koncentrowały się m.in. na roli kreatywnych kobiet w nauce, przedsiębiorczości i innowacyjności czy perspektywie budowy systemów wsparcia dla działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw bądź dla poszczególnych regionów w oparciu o ich specyfikę i strategię.

Istotnym aspektem od kilku edycji jest problematyka wzornictwa przemysłowego, jako interdyscyplinarnej działalności twórczej, intensywnie podnoszącej konkurencyjną wartość produktu na rynku. Konferencje stały się zatem miejscem spotkań różnych grup twórców, specjalistów od wdrażania i zarządzania produktem, procesem twórczym, przedsiębiorstwem, a także znawców problematyki ochrony wzornictwa na rynkach krajowym i zagranicznym.

Aktualna edycja konferencji poświęcona była analizie stanu i perspektyw „zielonej” innowacyjności w Polsce. Idee związane z ochroną środowiska – rozumianą nie tylko jako ochrona przyrody i zwierząt, lecz również ochrona zdrowia i życia ludzkiego, czy wreszcie model świadomej konsumpcji – stanowią stały element naszej codzienności. Komisja Europejska – w "Manifeście dla Europy Efektywnej Energetycznie" dała wyraźnie do zrozumienia, że obecny model zrównoważonego zużycia zasobów naturalnych to za mało. Wprowadzono w ten sposób nowe pojęcie – Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), zwany również modelem gospodarki cyrkularnej. Model postuluje tworzenie produktów, których wykorzystanie nie generuje odpadów. Tam gdzie odpady muszą powstać – należy natomiast szukać rozwiązań do ich powtórnego wykorzystania nie poprzez kosztochłonną obróbkę, lecz znalezienie nowych zastosowań, często w nowych branżach.

XI edycja Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce" odbyła się pod hasłem „Zrównoważone projektowanie w innowacyjnym biznesie”. Nawiązuje ono do kwestii wzornictwa przemysłowego w kontekście ochrony środowiska oraz wyzwań stawianych przez model gospodarki cyrkularnej dla branży wzorniczej: od uwarunkowań prawnych, potrzeb społecznych i biznesowych, poprzez przykładowe rozwiązania z zakresu innowacji ekologicznych w dziedzinach technologii, idee recyklingu oraz upcyklingu, odpowiedzialność społeczną biznesu, po problematykę projektowania ekologicznej przestrzeni miejskiej.

Konferencja jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach Jubileuszu 100. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego RP. Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent RP Andrzej Duda. Warto wspomnieć, że stuletni jubileusz jest obchodzony z partnerami polskimi i międzynarodowymi, w tym z intensywnym udziałem wszystkich międzynarodowych instytucji ochrony własności przemysłowej, w całej Polsce. Istotniejsze wydarzenia odbywają się we wszystkich miastach wojewódzkich, zaś centralne uroczystości państwowe będą miały miejsce 26 listopada 2018 r. w Warszawie.

Główne zagadnienia konferencji:
  • Skuteczne modele biznesowe w dobie gospodarki cyrkularnej,
  • Projektowanie ekologicznych innowacji,
  • Środki publiczne dla ekoprojektowania,
  • Rola projektanta w tworzeniu rozwiązań roekologicznych,
  • Ekodizajn jako jeden z obszarów podejmowanych w ramach strategii biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR),
  • Projektowanie ekologicznej przestrzeni miejskiej.
Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa Akademickich Centrów Designu (ACD) organizowana przez ASP w Łodzi. Centrum jest strukturą skupiającą wydziały prowadzące kierunek wzornictwa 8 publicznych uczelni artystycznych, zaś organizacyjnie podlega Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Głównym celem działalności ACD jest stałe kreowanie współpracy pomiędzy biznesem a nauką poprzez realizację wspólnych prac badawczo-rozwojowych i projektowych. Jednocześnie, zadaniem ACD jest także promocja polskich szkół designu, kreowanie polskiego designu oraz promowanie polskiego przemysłu. Jesteśmy przekonani, że ACD staje się platformą łączącą potencjał naukowy i dydaktyczny, która przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności studiów na kierunkach projektowych w polskich uczelniach artystycznych.


dodano: 2018-03-16 18:10:01