Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Zysk na poziomie 5,9 mln zł

Realizacja zysku netto na poziomie 5,9 mln zł i wzrost przychodów o niemal 30% w porównaniu do 2011 r. do kwoty 35,8 mln zł – to wyniki finansowe opublikowane dzisiaj w raporcie rocznym, które EGB Investments S.A. osiągnęła w 2012 r., głównie z aktywności w obszarze windykacji na zlecenie.

Wartość portfela przyjętego do obsługi przekroczyła 382 mln zł i była o 80% wyższa niż rok wcześniej. W celu obniżenia kosztów i skrócenia procesu windykacji na drodze sądowej, spółka intensywnie wykorzystywała możliwości, jakie w tym obszarze daje kierowanie spraw do e-sądu. Do rozpatrzenia w trybie elektronicznego postępowania elektronicznego skierowanych zostało kolejnych 22,7 tys. spraw. O wysokiej efektywności takich działań świadczy zauważalny, długookresowy trend wzrostowy w zakresie poziomu przychodów z tytułu postępowań egzekucyjnych. Istotnym wydarzeniem było także uruchomienie przez EGB Investments S.A. własnego funduszu sekurytyzacyjnego MEGA DEBT (Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty), dedykowanego przede wszystkim obsłudze wierzytelności z sektora bankowego. Spółka objęła w nim rolę jedynego serwisera, a jednocześnie inwestora w emitowane przez niego certyfikaty inwestycyjne. Utworzenie funduszu pozwoliło dodatkowo umocnić pozycję EGB Investments S.A. na rynku sekurytyzacji.
 
EGB Investments S.A. zachowuje swoją konkurencyjność także dzięki systematycznemu inwestowaniu w zaplecze operacyjne. Automatyzacja procesów, wdrażanie elektronicznych technologii wymiany danych, zwiększanie wydajności systemów wspierających m.in. przygotowywanie i dystrybucję wysyłek masowych czy poszukiwanie dłużników – to tylko część działań podejmowanych przez EGB Investments S.A.

Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Investments S.A. obiecuje, że spółka będzie się dalej dynamicznie rozwijała, przynosząc zyski akcjonariuszom. Ma o tym świadczyć utrzymywanie poziomu zadłużenia na bardzo bezpiecznym poziomie, jednym z najniższych w stosunku do konkurencji. Ponadto firma może poszczycić się bardzo dobrą płynnością finansową i wysoką zdolnością kredytową.

O zaufaniu inwestorów do spółki świadczy stałe zainteresowanie obligacjami, emitowanymi przez EGB Investments S.A. W 2012 roku Spółka z sukcesem uplasowała dwie serie obligacji na łączną kwotę 10,6 mln zł., pozyskując tym samym finansowanie dla inwestycji w portfele wierzytelności. O stabilnej pozycji EGB Investments S.A. świadczy także jej obecność w gronie najdynamiczniej rozwijających się emitentów na rynku NewConnect. Decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie została zakwalifikowana już po raz szósty do segmentu NewConnect Lead, spełniając tym samym wymagania dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych, osiągania odpowiednich wskaźników i utrzymywania stabilnego kursu akcji.EGB Investments S.A. to spółka dominująca w Grupie Kapitałowej EGB Investments działająca od 1995 roku. Jest firmą dedykowaną zarządzaniu masowymi wierzytelnościami konsumenckimi i korporacyjnymi. Jej klientami są najwięksi dostawcy portfeli wierzytelności na rynku, m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej telewizji i korporacje z sektora usług teleinformatycznych. Od września 2010 roku EGB Investments S.A. jest notowana na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Istotną przewagą konkurencyjną EGB Investments S.A. jest zdobywane od 2006 roku doświadczenie w obsłudze wierzytelności sekurytyzowanych. Od 2010 roku Spółka posiada ogólną zgodę na zarządzanie aktywami dowolnego funduszu sekurytyzacyjnego, udzieloną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest serwiserem m.in. Mega Debt NSFIZ, którego aktywność jest ukierunkowana na nabywanie i windykację portfeli należności m.in. z sektora bankowego.


dodano: 2013-05-13 15:46:54