Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
296
dodano: 2019-03-22
TECHNOLOGIE
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na zorganizowanej 22 marca br. konferencji prasowej „Kreatywność wymaga ochrony. Osiągnięcia minionego stulecia i perspektywy rozwoju” przedstawił najnowsze dane na temat wyników działalności Urzędu Patentowego RP w odniesieniu do zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych.
dodano: 2019-03-22
POLSKA UE
– Przyszedł czas, żeby Polska zainwestowała w rozwiązanie kluczowych problemów strukturalnych, z którymi się boryka – mówi Joost Korte, dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. zatrudnienia i spraw społecznych. Wśród kluczowych wyzwań na lata 2021–2027 wymienia m.in. niekorzystną sytuację demograficzną, niski odsetek kobiet na rynku pracy, gospodarkę niskoemisyjną czy umiejętności cyfrowe obywateli. Jednak, jak podkreśla, są to tylko rekomendacje, ponieważ Komisja Europejska nie podejmuje w Brukseli jednostronnej decyzji o tym, co musi zrobić kraj członkowski. Jednocześnie ocenia, że Polska dotąd bardzo dobrze radziła sobie z wykorzystaniem unijnych funduszy. 
dodano: 2019-03-22
POLITYKA GOSPODARCZA
Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła – umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP). Przygotowany przez MPiT Pakiet 20 marca trafił do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. Konsultacje potrwają 21 dni.
dodano: 2019-03-22
LUDZIE I FIRMY
Zmiany technologiczne będą wpływały na rynek pracy w coraz większym stopniu. Automatyzacja zwiększy produktywność pracowników, a przez to przyczyni się do wzrostu wynagrodzeń. Z drugiej strony nowe technologie mogą wymagać istotnych nakładów finansowych na dopasowanie umiejętności do zmieniających się potrzeb pracodawców. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Voice of the Workforce in Europe” Polacy niechętnie doskonalą swoje kompetencje. Autorzy raportu, opierając się na opinii pracowników z 10 krajów Europy, pokazują najważniejsze trendy na rynku pracy w przyszłości.
dodano: 2019-03-22
USŁUGI
Jeszcze w marcu 2019 r. ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Wybudowany zostanie nowy pirs, w którym znajdą się między innymi dodatkowe gate-y i punkty odprawy paszportowej. Powiększony zostanie również centralny punkt kontroli bezpieczeństwa. Cała inwestycja będzie finansowana ze środków własnych lotniska.
dodano: 2019-03-22
GOSPODARKA
Komentarz Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju

Pomyślnych informacji z gospodarki ciąg dalszy. Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa, liczona w cenach stałych, była w lutym 2019 r. wyższa o 15,1 proc. w porównaniu do lutego 2018 r. W zeszłym roku wzrost był dwukrotnie wyższy – ok. 31,3% r/r, ale wbrew pozorom obecny wynik też budzi szacunek. Pamiętajmy, że podobnie jak w styczniu br. niższy wzrost rok do roku jest wynikiem czynników pogodowych, a także – w pewnym zakresie – efektu wysokiej bazy.
dodano: 2019-03-22
TECHNOLOGIE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 19 marca 2019 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych. Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
dodano: 2019-03-22
GOSPODARKA
Cieszy wzrost nakładów inwestycyjnych. W ubiegłym roku były one wyższe o 12,2% (w cenach stałych), podczas gdy w 2017 roku wzrost wynosił ledwie 3,4%. W komunikacie z 21 marca br.  GUS informuje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku. W jego świetle podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe uległy jednoznacznemu pogorszeniu, które odzwierciedla słabnące warunki prowadzenia działalności przez średnie i duże firmy w Polsce.

Komentarz Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan
dodano: 2019-03-22
NAUKA
Polskie firmy nie boją się europejskiego i światowego biznesu. Świadczy o tym utrzymujący się już od kilku lat trend internacjonalizacji. Według Eurostatu w ostatnich 15 latach zaobserwować można było wyraźne otwarcie naszej gospodarki na współpracę zagraniczną: wskaźnik ten, mierzony stosunkiem wartości eksportu do PKB, wzrósł z około 29% do aż 52%. Naturalną konsekwencją tego zjawiska jest fakt, iż Polacy coraz częściej muszą swobodnie porozumiewać się z zagranicznym kontrahentem. Z jakich sposobów nauki powinni skorzystać?
dodano: 2019-03-21
POLSKA UE
Współpraca, jako jedyna szansa dla Europy na zachowanie swojej rangi. Unia Europejska, jako polisa ubezpieczeniowa na życie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Tak na przyszłość starego kontynentu patrzy Manfred Weber, kandydat Europejskiej Partii Ludowej na Przewodniczącego Komisji Europejskiej podczas szczytu EPP w Europejskim Komitecie Regionów. Organizowane w Bukareszcie w ostatni weekend wydarzenie zgromadziło m.in. Prezydenta Rumunii - Klausa Iohannisa, a także marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który zaprezentował rozwiązania poprawiające jakość życia.