Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
352
dodano: 2019-08-14
FINANSE
13 sierpnia 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował wstępne dane bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2019 r. Wynika z nich, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł.
dodano: 2019-08-14
USŁUGI
W ciągu ostatniej dekady w Polsce przybyło ponad 180 tys. mkw. powierzchni biurowej pod wynajem elastyczny i wedle prognoz ekspertów CBRE nic nie wskazuje na to aby ten trend osłabł w kolejnych pięciu latach. Jest to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na elastyczne formy wynajmu biura wśród korporacji, bardziej różnorodne formy zatrudnienia, nowe generacje wchodzące na rynek pracy oraz rozwój technologii. 
dodano: 2019-08-13
GOSPODARKA
Przedsiębiorstwa z powodu podwyżek cen energii są zmuszone do szukania własnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Wzrosty najdotkliwiej odczuwa przemysł energochłonny. – W dłuższej perspektywie mogą one zagrozić konkurencyjności polskich firm – uważa Aneta Muskała, wiceprezes International Paper. Jak ocenia, potrzebna jest długoterminowa i spójna strategia, żeby energia dla przemysłu była pewna, stabilna i w konkurencyjnej cenie. Sytuację na rynku mogłyby też ustabilizować kontrakty PPA i uwolnienie importu.
dodano: 2019-08-13
FINANSE
Łączna wartość przeterminowanych powyżej 30 dni i 500 zł zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw, widoczna w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej na koniec czerwca 2019 roku dobiła do 31,26 mld zł. W handlu jest już prawie 7,2 mld zł, w przemyśle ponad 5,4 mld zł, a budownictwie niespełna 5 mld zł zaległych długów względem banków i kontrahentów. Te trzy sektory od wielu kwartałów znajdują się na szczycie listy branż z największymi problemami z terminową spłatą zobowiązań.  Zadłużenie szczególnie pogłębiło się w przemyśle i handlu, dając tym samym wynik wzrostowy wynoszący ponad 0,4 mld zł.
dodano: 2019-08-13
FINANSE
Ponad 1,57 mld złotych – aż taką kwotę wydali Polacy na zakup detalicznych obligacji skarbowych w ciągu zaledwie 31 dni lipca br. Do rekordu zabrakło mniej niż miliona złotych. Tak dobry wynik Minister Finansów zawdzięcza rosnącej inflacji i rachitycznemu oprocentowaniu lokat bankowych – pisze Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.
dodano: 2019-08-13
FINANSE
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do pozyskania kapitału na realizację różnorodnych inicjatyw. Polacy chętnie angażują się we wspieranie przez Internet projektów indywidualnych, biznesowych czy akcji charytatywnych. Jednocześnie crowdfunding nie doczekał się jeszcze w Polsce dedykowanej regulacji prawnej, tym samym do jego funkcjonowania stosuje się przepisy różnych aktów prawnych. W rezultacie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania poszczególnych przepisów. Stan ten ma szansę ulec poprawie dzięki pracom na rzecz samoregulacji sektora.
dodano: 2019-08-13
GOSPODARKA
W pierwszym półroczu 2019 r. w polskie nieruchomości komercyjne zainwestowano aż 2,76 mld euro – to najwięcej w Europie Środkowo-Wschodniej, wskazują najnowsze dane inwestycyjne CBRE. Na drugim miejscu znalazły się Czechy, w których zainwestowano 1,6 mld euro, a trzecie miejsce zajęły Węgry – z 0,43 mld euro inwestycji w I połowie br. roku. Na polski rynek najwięcej kapitału napłynęło z Azji, następnie z Europy Zachodniej i Afryki. 
dodano: 2019-08-12
ZARZĄDZANIE
13 sierpnia mija termin dla firm na złożenie u dostawcy energii oświadczenia, które uprawnia do zamrożenia cen energii w II półroczu br. Pozwoli to uniknąć rachunków wyższych nawet o 30–50 proc., a uprawnione są do tego m.in. mikro- i małe przedsiębiorstwa czy szpitale. Jan Sakławski, radca prawny uczula, że wysłanie pocztą oświadczenia w ostatnim dniu przewidzianym na składanie wniosków będzie uprawniać przedsiębiorstwa obrotu do zignorowania ich. Dlatego najlepiej zrobić to osobiście.
dodano: 2019-08-12
GOSPODARKA
Airport City Gdańsk, czyli biznesowe centrum przy lotnisku. Pierwszy będzie Alpha, potem Brawo i Charlie. Przy gdańskim lotnisku powstanie siedem ekologicznych biurowców najwyższej światowej klasy. Całe Airport City Gdańsk kosztować będzie ponad miliard złotych. Inwestorem jest Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Łącznie będzie to około 100 tys. mkw powierzchni biurowej.
dodano: 2019-08-12
POLITYKA GOSPODARCZA
W erze długowieczności i przy spadku liczby urodzeń rośnie udział osób starszych w populacji. Zgodnie z danymi GUS na polskim rynku pracy tylko 34 proc. osób między 50 a 64. r.ż. jest aktywnych zawodowo. Niezbędna jest zmiana nastawienia pracodawców do zatrudniania osób starszych. Szybki rozwój technologii i coraz dłuższy okres aktywności zawodowej wymuszają ciągłe doskonalenie się przez pracowników. W przyszłości cykle nauki, wyboru zawodu czy zdobywania nowych kompetencji będą występowały wielokrotnie w ciągu życia człowieka. Praca w erze długowieczności to jeden z trendów opisanych w 6. edycji raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring trendów krajowych i światowych”.