Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
23
dodano: 2021-10-28
POLSKA UE
Uchwalone przez władze europejskiej wspólnoty zapisy dyrektywy MCP już obowiązują w przypadku nowych firm. Coraz bliżej jest też do granicznych dat dostosowania już funkcjonujących przedsiębiorstw. Jaki dziś jest stan wiedzy wśród osób decyzyjnych? Przyglądamy się danym. Transformacja energetyczna dzieje się tu i teraz, głównie za sprawą przepisów uchwalonych przez władze Unii Europejskiej. Dyrektywa MCP (z ang. Medium Combustion Plants) to skrócona nazwa dokumentu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. To ważny element w drodze do zeroemisyjności w 2050 roku.
dodano: 2021-10-14
POLSKA UE
Gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym, we wszystkich mediach niemalże od razu pojawiło się na ten temat ponad 800 materiałów. Kiedy natomiast Donald Tusk na Twitterze wezwał Polaków do manifestacji, w ciągu kolejnej doby wzmianek w mediach było już ponad 7 tys – podaje Instytut Monitorowania Mediów. Łącznie w pięć dni liczba wszystkich publikacji wyniosła prawie 28 tys. z dotarciem* 161 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. Statystycznie każdy obywatel Polski w wieku powyżej 15 lat mógł spotkać się z tymi informacjami minimum 5 razy – przekazuje IMM.
dodano: 2021-03-08
POLSKA UE
W ośmiu rundach zakończonego właśnie konkursu „Granty na Eurogranty” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła 43 inicjatywy, które otrzymają wsparcie na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach wybranych programów UE. W sumie we wszystkich rundach przedsiębiorcy złożyli 209 wniosków. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 280 060 zł, a łącznie firmy MŚP otrzymały ponad 7 mln zł. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
dodano: 2021-02-25
POLSKA UE
Około 50 hektarów zupełnie nowych terenów pod inwestycje powstanie na Pomorzu do końca 2023 roku. Dzięki nowym przedsięwzięciom ma powstać ponad 400 miejsc pracy. A wszystko to dzięki wsparciu, jakie ze środków unijnych otrzymają gminy, spółki i prywatni przedsiębiorcy. Wsparcie zostanie udzielone w ramach realizowanego przez samorząd województwa pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
dodano: 2021-02-10
POLSKA UE
Przed nami drugi "Plan Marshalla". Unijne wsparcie po COVID-19, z którego 57 mld euro przypadnie Polsce. To wielka szansa na skok cywilizacyjny. Organizacje społeczne oraz przedsiębiorcy, domagają się w liście do Premiera, dialogu i aktywnego włączenia ich do wspólnego wypracowania reform i projektów w ramach KPO. Obawiają się wykorzystania funduszy do wsparcia niskiej jakości projektów, które powstają ponad głowami społeczeństwa.
dodano: 2021-02-02
POLSKA UE
Projekt Krajowego Planu Odbudowy powinien trafić do publicznych konsultacji w pierwszej połowie lutego – zapowiedziała w ubiegłym tygodniu minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Na jego realizację Polska dostanie z UE ponad 57 mld euro. Unijne środki będą wypłacane w transzach, mniej więcej od połowy tego roku. Popłyną m.in. do samorządów i prywatnych oraz państwowych przedsiębiorstw. KPO ma przede wszystkim odbudować polską gospodarkę po COVID-owym kryzysie i zapewnić jej odporność na przyszłe turbulencje.
dodano: 2021-01-19
POLSKA UE
Przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz politycy państw członkowskich UE lubią mówić o unijnej polityce klimatycznej jako o niekwestionowanym drogowskazie dla świata w dążeniu do powstrzymania zmian klimatu, tj. osiągnięcia celów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, 1992) i Porozumienia paryskiego (Paris Agreement, 2015). Jednak czy faktycznie można uznać Unię Europejską za światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu? Na to pytanie stara się odpowiedzieć dr Marzena Chodor, ekspertka Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.
dodano: 2021-01-18
POLSKA UE
Unijny program REACT-EU, w wysokości 47,5 mld euro, ma pomóc złagodzić krajom członkowskim bezpośrednie skutki kryzysu Covid-19. Konfederacja Lewiatan proponuje, aby środki z tego programu przeznaczyć m.in. na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz projekty partnerów społecznych. 
dodano: 2021-01-11
POLSKA UE
9. program ramowy UE na rzecz badań i innowacji – Horyzont Europa – zostanie oficjalnie ustanowiony w pierwszym kwartale tego roku. Nowy program będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. To największy na świecie program tego typu. NCBR realizuje zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa, zlecone przez ministra właściwego ds. nauki.
dodano: 2021-01-11
POLSKA UE
Od 1 stycznia 2021 nastąpiła nowelizacja wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 21 grudnia 2020 roku Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.