Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
43
dodano: 2019-01-24
GOSPODARKA
CD Projekt, Transition Technologies czy The Farm 51 – to tylko niektóre z firm, które już skorzystały ze wsparcia w ramach programu sektorowego GameINN. Po raz trzeci Narodowe Centrum Badań i Rozwój, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie projektów B+R związanych z branżą gier i rozwiązań wideo. 
dodano: 2019-01-24
GOSPODARKA
Trwa kolejna zima w trakcie której Polacy oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Od kilku dni kraj znów tonie w smogu, a władze wielu miejscowości apelowały do mieszkańców o niewychodzenie bez potrzeby z domów. Stężenia pyłów PM 2,5 przekroczyły w Rzeszowie 700, a w Swarzędzu 500% normy. Zapowiadana na różnych szczeblach walka ze smogiem nie przynosi na razie zadowalających rezultatów. 
dodano: 2019-01-23
GOSPODARKA
Od pięciu lat spada stopa bezrobocia, rośnie zatrudnienie, a pracodawcy narzekają na brak kandydatów do pracy. To szansa na ciekawą pracę nie tylko dla bezrobotnych czy niezadowolonych z obecnej posady, lecz także dla tych, którzy w innych warunkach o takim kroku by nie pomyśleli. Tworzą się bowiem nowe, niespotykane stanowiska, które są okazją do rozwoju zawodowego i wyższego wynagrodzenia – mówi Magdalena Giryn, country manager w Assessment Systems Polska, firmie doradczej w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Europie Środkowo-Wschodniej.
dodano: 2019-01-23
GOSPODARKA
Do 2025 r. luka na rynku pracy w Polsce istotnie się powiększy. Biorąc pod uwagę prognozowane tempo rozwoju gospodarki i rosnące potrzeby biznesu, konieczne będzie zatrudnienie dodatkowo ok. 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat – wynika z raportu PwC. Eksperci podkreślają, że niezbędne jest wprowadzenie ulg podatkowych i ułatwień administracyjnych, które pozwolą na aktywizację zawodową określonych grup, a także uproszczą procedury zatrudniania cudzoziemców.
dodano: 2019-01-21
GOSPODARKA
Wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wywiera negatywny wpływ na globalne gospodarki. Spadają zamówienia w przemyśle, przez co pogarszają się nastroje zarówno przedsiębiorców, jak i inwestorów. Zdaniem Rafała Sadocha z DM mBanku także polska gospodarka, która zanotowała szybki rozwój w 2018 roku, odczuje skutki tego procesu. Jak duże, zależeć będzie od wyniku negocjacji między dwoma mocarstwami.
dodano: 2019-01-21
GOSPODARKA
Komentarz ministra Jerzego Kwiecińskiego do danych GUS o produkcji

Opublikowane 18 stycznia br. dane dotyczące zarówno produkcji przemysłowej jak i budowlanej pokazują, że nasza gospodarka w dalszym ciągu dobrze się rozwija, choć powoli uwidacznia się potencjalne zmniejszenie dynamiki tego rozwoju. Nic nie wskazuje jednak, żeby miało ono zejść poniżej tzw. "potencjalnego tempa wzrostu", szacowanego dla naszej gospodarki na ok. 3%. Należy podkreślić, że bieżące dane GUS potwierdzają oczekiwane przez analityków spowolnienie aktywności przemysłu oraz działalności budowlano-montażowej.


dodano: 2019-01-18
GOSPODARKA
Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w 2018 r. aż 70 projektów BIZ na kwotę 2,13 mld euro. To najlepszy wynik w jej historii. – Łączna wartość inwestycji, które rocznie obsługujemy wzrosła z 500 mln euro w 2015 r. do ponad 2 mld euro w 2018 r. Ostatnie 12 miesięcy było rekordowe, nadchodzące mogą być nawet lepsze – zapowiada Krzysztof Senger, p.o. prezes PAIH.
dodano: 2019-01-17
GOSPODARKA
Wysokie ryzyko w polskim biznesie – wzrostowi obrotów towarzyszą coraz częstsze opóźnienia płatnicze i niewypłacalności. Rok 2018 był trzecim z kolei ze wzrostem niewypłacalności. Wszystko wskazuje na to, że w 2019 roku polska gospodarka pobije kolejny niechlubny rekord. Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. 
dodano: 2019-01-15
GOSPODARKA
Przedstawiamy komentarz do wyników kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP). Zimowa runda trwała od 17 grudnia 2018 r. do 3 stycznia 2019 r. W badaniu ankietowym wzięło udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy oraz organizację przedsiębiorców. Prognozy otrzymane w wyniku agregacji oraz zbiory prognoz indywidualnych publikowane są na stronie: http://amakro.nbp.pl.
dodano: 2019-01-14
GOSPODARKA
W roku 2018 liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 975, czyli o 10 proc. więcej niż w roku 2017 (wg danych na koniec grudnia 2018). Podane w raporcie rocznym Coface wyniki za rok 2018 nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu liczby postanowień. Jednak dane sprzed roku, do których liczony jest ostatni wzrost procentowy r/r, pochodzą także z końca grudnia, co zapewnia rzetelność porównań statystycznych.