Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
   ...  
45
dodano: 2018-11-02
GOSPODARKA
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych ukształtowały się na poziomie 85,7 mln zł w III kw. 2018 r. (wzrost o 5,7% rdr). Przychody z rynku finansowego wyniosły 47,1 mln zł (spadek o 3,5% rdr). Przychody z rynku towarowego wzrosły o 19,2% rdr do poziomu 38,1 mln zł.  Zysk netto wyniósł 37,7 mln zł w III kw. 2018 r. Wzrost kosztów operacyjnych wzrósł do 43,0 mln zł pod wpływem wyższej opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
dodano: 2018-10-31
GOSPODARKA
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przeprowadził doroczny przegląd Polski w ramach art. IV Statutu MFW. Misja MFW przebywała w Polsce w dniach 18-30 października 2018 r., aby zapoznać się z aktualną sytuacją gospodarczą Polski oraz z planami dotyczącymi polityki gospodarczej, fiskalnej i monetarnej. MFW zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój gospodarki, wzrost PKB i niskie bezrobocie w naszym kraju.
dodano: 2018-10-30
GOSPODARKA
Pracownicy z zagranicy są jednym z niewielu kół ratunkowych dla polskich firm – podkreśla Agnieszka Zielińska z Polskiego Forum HR. Trudności wciąż sprawiają jednak formalności administracyjne przy zatrudnianiu cudzoziemców. Pomysły takie jak przypisanie zezwolenia na pracę do pracownika zamiast do pracodawcy, rozszerzenie listy państw, których obywatele mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia, oraz wydłużenie legalizacji pracy na podstawie oświadczeń do dwunastu miesięcy mogłyby znacznie poprawić sytuację na polskim rynku pracy. 
dodano: 2018-10-29
GOSPODARKA
PERN, potentat na krajowym rynku logistyki naftowej, który realizuje właśnie program megainwestycji, w ciągu najbliższych czterech lat wybuduje nowe zbiorniki na ropę i paliwa oraz dwa rurociągi – surowcowy i paliwowy. Spółka ogłosiła już przetarg na II etap rozbudowy gdańskiego Terminala Naftowego, który ma zwiększyć jego pojemność o prawie 400 tys. m3, co pozwoli sprawniej obsługiwać wpływające do Naftoportu tankowce. Igor Wasilewski, prezes zarządu PERN SA podkreśla, że inwestycje są efektem rosnącego zapotrzebowania na paliwa i oznaczają nowe miejsca pracy, a także wsparcie dla krajowej gospodarki.
dodano: 2018-10-29
GOSPODARKA
Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2017 roku cudzoziemcy zostawili w Polsce aż 41,5 mld zł, o 6% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wydały osoby przekraczające granicę z Niemcami (16 mld zł) oraz Ukrainą (7,7 mld zł). Ukraińcy pozwalali sobie na wyższe wydatki podczas jednej wizyty – w sklepach i restauracjach zostawiali średnio 751 zł, podczas gdy Niemcy 461 zł. Eksperci Personnel Service wskazują, że otwarcie na ruch przygraniczny i wydłużenie okresu legalnej pracy dla obywateli Ukrainy w Polsce będzie miało pozytywny wpływ na PKB.
dodano: 2018-10-29
GOSPODARKA
Korzystne uwarunkowania popytowe działalności ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SP) utrzymują się drugi rok z rzędu. W II kw. br. przyspieszyła dynamika sprzedaży w SP, a odsetek podmiotów, w których dynamika ta (r/r) jest dodatnia, jest zbliżony do historycznego maksimum. Wysoki jest także poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych w ankietowanych firmach. Opinie respondentów wskazują, że w III kw. sytuacja popytowa również była korzystna. Przewidywania przedsiębiorców na IV kw. br. są dobre, choć uwagę zwracają słabnące prognozy popytu i produkcji.
dodano: 2018-10-29
GOSPODARKA
Ponad cztery tysięcy polskich firm zainteresowanych rozszerzeniem działalności za granicą wzięło udział w PAIH EXPO – I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą. Na PGE Narodowym mieli okazję poznać biznesowe perspektywy i ofertę wsparcia ich ekspansji na rynki całego świata. Wydarzenie zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim, PGE Polską Grupą Energetyczną oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Forum otworzyła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
dodano: 2018-10-26
GOSPODARKA
Niewielkie znaczenie bieżącej sytuacji politycznej, zainteresowanie inwestorów z Filipin czy Malezji, brak lokalnego kapitału, domy studenckie i starości – to najważniejsze punkty, które były tematem licznych dyskusji podczas Expo Real, Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych w Monachium. Po nich nasuwa się jeden wniosek – Polska przez najbliższe dwa-trzy lata pozostanie atrakcyjnym kierunkiem inwestycyjnym.

Komentarz ekspercki Daniela Bieniasa, Dyrektora Zarządzającego CBRE w Polsce
dodano: 2018-10-25
GOSPODARKA
Kontynent afrykański to jeden z największych importerów żywności, którego gospodarka opiera się na słabo zmechanizowanym rolnictwie, co daje pole do popisu przedsiębiorstwom z sektora maszyn czy rolno-spożywczego. Potencjał afrykańskiego rynku dostrzegły już m.in. Chiny, ale firmy z Polski również coraz bardziej interesują się egzotycznym kierunkiem ekspansji. Daniel Janusz, prezes spółki Feerum – która realizuje w Tanzanii inwestycję wartą ponad 110 mln zł – podkreśla jednak, że działalność w Afryce wiąże się z wieloma wyzwaniami. Bez wsparcia rządu oraz instytucji finansujących ryzyko fiaska jest bardzo duże. 
dodano: 2018-10-23
GOSPODARKA
Po bardzo dynamicznym wzroście liczby podmiotów mających problemy z płynnością finansową w pierwszej połowie roku, obecnie obserwujemy stabilizację sytuacji. We wrześniu br. upadłość ogłosiły 33 przedsiębiorstwa, czyli o 34% mniej niż w sierpniu oraz o 42,7% mniej niż we wrześniu 2017 roku. Rok 2018 pod względem upadłości i rozpoczętych postępowań sanacyjnych zakończy na poziomie ok. 1100 podmiotów.