Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
dodano: 2017-02-14
POLSKA UE
Działania Komisji Europejskiej na rzecz przedsiębiorców i rozwoju rynku wewnątrzwspólnotowego były głównym tematem debaty gospodarczej, zorganizowanej wspólnie przez województwo małopolskie, stowarzyszenie Rota i fundację Pomyśl o przyszłości. Gościem specjalnym wydarzenia była Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego.
dodano: 2017-02-13
POLSKA UE
260 miliardów euro przeznaczonych na ratowanie greckiej gospodarki może pójść na marne. Ateny właśnie wracają na nagłówki finansowej prasy. Powody: niewystarczająca skala reform, zbliżające się terminy spłaty pożyczek oraz spór pomiędzy wierzycielami. W tle tkwi grecka katastrofa – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2017-02-09
POLSKA UE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiego konkursu „Projekty aplikacyjne”. Konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw otrzymają na realizację nowatorskich projektów ponad 55 mln zł. Konkurs w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” był organizowany przez NCBR po raz drugi.
dodano: 2017-01-16
POLSKA UE
Dom Polski Wschodniej w Brukseli to wspólne przedstawicielstwo regionów Polski Wschodniej powstałe na mocy porozumienia zawartego 2 grudnia 2009 r. w Brukseli pomiędzy województwami: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 13 stycznia 2017 r. pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisało w Lublinie Plan Strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
dodano: 2017-01-16
POLSKA UE
Komisja Europejska przedstawiła 10 stycznia br. projekt pakietu usługowego, mający na celu zlikwidowanie barier w handlu usługami. Pakiet ma ułatwić przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług na rzecz klientów w całej UE.
dodano: 2017-01-13
POLSKA UE
W Programie Inteligentny Rozwój do 10 stycznia 2017 roku podpisano 1000 umów o dofinansowanie projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 9,6 mld zł. Stanowi to 25% całkowitego budżetu programu.
dodano: 2017-01-12
POLSKA UE
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające innowacyjny wyrób lub usługę mogą ubiegać się o środki z Programu Inteligentny Rozwój na działania proeksportowe. W najbliższym konkursie Go to Brand na firmy czekać będzie 200 mln złotych. Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, zakup i organizację powierzchni wystawienniczej, czy działania informacyjne i promocyjne projektu.
dodano: 2017-01-03
POLSKA UE
Małopolska po raz kolejny udowadnia, że potrafi szybko i efektywnie wykorzystywać środki powierzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Komisja Europejska pozytywnie oceniła wydatki z RPO poniesione w 2016 roku. Oznacza to, że do Małopolski trafi teraz ponad 280 mln zł tytułem refundacji tych kosztów.
dodano: 2017-01-02
POLSKA UE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs o dofinansowanie linii pilotażowych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Siedem przedsiębiorstw otrzyma 156 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które zakończą się wytworzeniem instalacji demonstracyjnych. Konkurs „Linie pilotażowe” jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”.
dodano: 2016-12-30
POLSKA UE
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej otrzyma wsparcie w kwocie 12 mln 784 tys. na realizację projektu „Biznes Adapter” w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników i przedsiębiorstw do zmian”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.