Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
dodano: 2017-01-16
POLSKA UE
Komisja Europejska przedstawiła 10 stycznia br. projekt pakietu usługowego, mający na celu zlikwidowanie barier w handlu usługami. Pakiet ma ułatwić przedsiębiorcom i wykwalifikowanym specjalistom świadczenie usług na rzecz klientów w całej UE.
dodano: 2017-01-13
POLSKA UE
W Programie Inteligentny Rozwój do 10 stycznia 2017 roku podpisano 1000 umów o dofinansowanie projektów. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to ponad 9,6 mld zł. Stanowi to 25% całkowitego budżetu programu.
dodano: 2017-01-12
POLSKA UE
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające innowacyjny wyrób lub usługę mogą ubiegać się o środki z Programu Inteligentny Rozwój na działania proeksportowe. W najbliższym konkursie Go to Brand na firmy czekać będzie 200 mln złotych. Środki te będą mogły być przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, zakup i organizację powierzchni wystawienniczej, czy działania informacyjne i promocyjne projektu.
dodano: 2017-01-03
POLSKA UE
Małopolska po raz kolejny udowadnia, że potrafi szybko i efektywnie wykorzystywać środki powierzone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Komisja Europejska pozytywnie oceniła wydatki z RPO poniesione w 2016 roku. Oznacza to, że do Małopolski trafi teraz ponad 280 mln zł tytułem refundacji tych kosztów.
dodano: 2017-01-02
POLSKA UE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs o dofinansowanie linii pilotażowych w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Siedem przedsiębiorstw otrzyma 156 mln zł na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które zakończą się wytworzeniem instalacji demonstracyjnych. Konkurs „Linie pilotażowe” jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej”.
dodano: 2016-12-30
POLSKA UE
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w partnerstwie z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej otrzyma wsparcie w kwocie 12 mln 784 tys. na realizację projektu „Biznes Adapter” w ramach działania 10.5 „Przystosowanie pracowników i przedsiębiorstw do zmian”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 
dodano: 2016-12-19
POLSKA UE
Nagroda jest przyznawana od 1955 roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Otrzymują ją miasta, które są szczególnie aktywne w promowaniu europejskich idei. W celu ubiegania się o Nagrodę miasta muszą najpierw postarać się o trzy inne nagrody w następującej kolejności: Dyplom Europejski, Flaga Honorowa i Odznaka Honorowa. Wnioski za pośrednictwem formularza online można składać do 15 stycznia 2017 roku.
dodano: 2016-12-01
POLSKA UE
Jest zgoda Komisji Europejskiej na podział statystyczny regionu. 29 listopada w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066  z 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia nowej wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Zmiany dotyczą wszystkich państw członkowskich UE. A to znaczy, że od 2018 r. UE będzie traktować Mazowsze nie jako jeden szybko bogacący się region, ale dwie odrębne jednostki statystyczne. Decyzja ta pozwoli Mazowszu korzystać po 2020 r. z funduszy unijnych.
dodano: 2016-11-14
POLSKA UE
Dotacje unijne są jednym ze sposobów na pozyskanie środków finansowych na rozwój bądź założenie działalności gospodarczej. Według analizy serwisu Oferteo.pl Polacy najczęściej wnioskują o kwoty do 100 000 złotych, a liczba inwestycji na obszarach miejskich i wiejskich jest niemal taka sama.
dodano: 2016-07-26
POLSKA UE
Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów unijnych do 24 lipca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 616,0 mld zł.