Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
   ...  
29
dodano: 2017-11-14
POLITYKA GOSPODARCZA
Pierwsze założenia ustaw z pakietu „Konstytucji biznesu” zostały przedstawione rok temu, w listopadzie 2016 r. Projekty ustaw, z ustawą – Prawo przedsiębiorców na czele, opublikowano w lutym 2017 r. Na początku kwietnia br. Pracodawcy RP zaopiniowali pakiet ustaw, odnosząc się pozytywnie do generalnej idei oraz kierunku zmian proponowanych przez Ministra Rozwoju. Zgłosiliśmy poprawki do rozwiązań szczegółowych oraz zwróciliśmy uwagę na to, że Rzecznik Przedsiębiorców, którego powołanie przewiduje „Konstytucja biznesu”, powinien zostać wyposażony w dodatkowe uprawnienia.
dodano: 2017-11-13
POLITYKA GOSPODARCZA
429 posłów poparło drugą ustawę o innowacyjności – nikt nie głosował przeciw. Tym samym druga ustawa o innowacyjności została przyjęta przez Sejm. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Projekt ustawy ma charakter horyzontalny, a więc wprowadza zmianę przepisów ograniczających innowacyjność, które do tej pory znajdowały się w różnych ustawach.
dodano: 2017-11-09
POLITYKA GOSPODARCZA
Rady Polityki Pieniężnej, na posiedzeniu w dniach 7-8 listopada 2017 r., po zapoznaniu się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB, postanowiła utrzymać stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. W skali rocznej zachowują dotychczasowy poziom: ▪ stopa referencyjna 1,50%; ▪ stopa lombardowa 2,50%; ▪ stopa depozytowa 0,50%; ▪ stopa redyskonta weksli 1,75%.
dodano: 2017-11-02
POLITYKA GOSPODARCZA
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Obejmuje on zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres, a dane do jego utworzenia są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.
dodano: 2017-10-24
POLITYKA GOSPODARCZA
Ministerstwo Cyfryzacji we wrześniu br. opublikowało projekt ustawy o ochronie danych osobowych, z którym powinien zapoznać się każdy rekruter. Dokument zawiera propozycje zmian w obowiązującym kodeksie pracy, które będą miały istotne znaczenie dla obszaru HR. Eksperci eRecruiter podpowiadają, na które zmiany należy zwrócić szczególną uwagę i jak wpłyną one na prowadzenie procesów rekrutacyjnych.
dodano: 2017-10-24
POLITYKA GOSPODARCZA
Warsaw Enterprise Institute w opracowanym wspólnie z Kolegium Europy Wschodniej raporcie „Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy” bada zjawisko imigracji i jej wpływ w kontekście sytuacji na rynku pracy i postuluje maksymalne uproszczenie procedur dotyczących legalizacji pracy Ukraińców w Polsce.
dodano: 2017-10-19
POLITYKA GOSPODARCZA
Ukazał się coroczny raport Ministerstwa Rozwoju pn. "Przedsiębiorczość w Polsce". To aktualne spojrzenie na sektor przedsiębiorstw i zachodzące w nim zmiany. Wychodząc od globalnych i krajowych warunków  makroekonomicznych, w opracowaniu poruszono takie wątki jak sytuacja ekonomiczno-finansowa firm, otoczenie instytucjonalne działalności czy stopień angażowania się przez przedsiębiorstwa w procesy rozwojowe (np. innowacyjność, umiędzynarodowienie).  
dodano: 2017-10-16
POLITYKA GOSPODARCZA
W wyniku konsultacji podatkowych, przeprowadzonych z przedsiębiorcami, zostały wprowadzone uproszczenia w strukturze JPK_VAT. Polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Uporządkowane zostanie też oznaczanie kolejnych plików, które przesyła się za ten sam okres.
dodano: 2017-10-11
POLITYKA GOSPODARCZA
– Każdą złotówkę, jaką przedsiębiorca przeznaczy na badania i rozwój, będzie mógł sobie odliczyć. Zachęty finansowe to bardzo skuteczna metoda pobudzająca firmy do działalności innowacyjnej – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego po posiedzeniu Rady Ministrów, na której przyjęto drugą ustawę o innowacyjności. Pierwsza obowiązuje od końca 2016 roku.
dodano: 2017-10-09
POLITYKA GOSPODARCZA
Do prowadzenia sprawnej i efektywnej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. Powinny one zagwarantować większą współpracę, w tym współpracę publiczno-prywatną i zapewniać dużą elastyczność funkcjonowania firm – napisała Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym tzw. pakietu cyberbezpieczeństwa.