Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
392
dodano: 2019-12-11
LUDZIE I FIRMY
W pierwszym kwartale nowego roku 6% polskich pracodawców będzie poszukiwać nowych pracowników, podczas gdy 3% planuje redukować zespoły – wynika z opublikowanego dziś raportu ManpowerGroup na temat prognoz rekrutacyjnych firm. Najłatwiej o nową pracę będzie w budownictwie, produkcji przemysłowej oraz w energetyce, gazownictwie i wodociągach. Najtrudniej w restauracjach i hotelach. Szanse na znalezienie nowej pracy będą najmniejsze od dwóch lat.
dodano: 2019-12-10
NAUKA
Fizyka, chemia, informatyka kwantowa, badania nad nowymi materiałami czy analiza matematyczna – to dziedziny, w których polscy naukowcy wiodą prym na świecie. Ich sukcesy napawają optymizmem, ale potrzebne są zmiany, by zatrzymać w kraju zdolnych badaczy i zachęcić do powrotu tych, którzy już wyemigrowali – ocenia prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
dodano: 2019-12-10
GOSPODARKA
W poniedziałek, 9 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa podczas, której została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim, a firmą NEWAG SA na dostawę ośmiu fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT). Wartość umowy wynosi  ponad 146 mln zł brutto.
dodano: 2019-12-10
TECHNOLOGIE
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) wyłoniła finalistów konkursu „Startupy w Pałacu_EKSPANSJA”. 9 grudnia br. w Sali Kolumnowej odbyła się prezentacja zwycięskich projektów. Spotkanie otworzył  Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Kapituła Konkursu wskazała dziesięć startupów, które otrzymały z rąk pełniącej obowiązki Prezes PAIH Grażyny Ciurzyńskiej nominacje do nagrody głównej.
dodano: 2019-12-10
FINANSE
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 15,4 mld zł w listopadzie 2019 r., czyli o 14,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w listopadzie 2019 r. o 14,5% rdr do poziomu 15,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w listopadzie 2019 r. 800,5 mln zł, o 10,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada 2019 r. wyniosła 57 502,14 pkt i była o 1,2% niższa niż przed rokiem.
dodano: 2019-12-10
FINANSE
Z grudniowego raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że system finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a ryzyko systemowe kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Tempo wzrostu kredytu i poziom zadłużenia w relacji do PKB pozostają umiarkowane, a struktura finansowania banków jest bezpieczna. Polski system bankowy, jako całość, pozostaje odporny na szoki dzięki zgromadzonym kapitałom i niskiemu poziomowi dźwigni finansowej. Zdecydowana większość banków z nadwyżką spełnia wymogi kapitałowe oraz normy płynności krótko- i długoterminowej.
dodano: 2019-12-09
MEDIA
Z prof. dr hab. Januszem Włodzimierzem Adamowskim, dziekanem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim - rozmawia Jerzy Byra

Czwarta władza – w państwach demokratycznych określenie wolnej prasy (mediów masowych, środków masowej komunikacji, środków przekazu społecznego). Przyznanie prasie autonomicznej roli, uzupełniającej konstytucyjne organy władzy miało być czynnikiem je kontrolującym, by nie dochodziło do nadużyć i korupcji. Niestety, tylko nieliczni mieli wówczas złudzenie co do niezawisłości i niezależności sądów wyrażanych przez dziennikarzy. 
dodano: 2019-12-09
FELIETONY
Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Coraz silniej w negocjacjach eksponowane są walory etyczne i taka ich filozofia, która zakłada, iż sukcesem negocjacji jest satysfakcja ze sprawnego ich przebiegu i efektów wspólnych ustaleń dla obu stron.
dodano: 2019-12-09
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty ósmy przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało trzech wybitnych uczonych – prof. Marcin Drąg, prof. Andrzej Kossakowski i prof. Andrzej Wiśniewski. W obszarze nauk o życiu i o Ziemi Nagrody nie przyznano.
dodano: 2019-12-09
FELIETONY
271 lat temu, w traktacie filozoficznym „O duchu praw" Charles Louis de Secondat powszechnie nazywany Monteskiuszem przedstawił wizję porządku ustrojowego nowoczesnego państwa. Postulował w nim – w celu wyeliminowania decyzji z polityki – rewolucyjny jak na owe despotyczne czasy trójpodział władzy (na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą) i jej wzajemną równowagę. Ta idea wzajemnego rozdziału poszczególnych władz stała się nienaruszalnym fundamentem konstytucji we współczesnych demokracjach. Właśnie po to, by sprawujący władzę nie mieli pokus naruszenia tej równowagi.