Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
15
dodano: 2018-05-07
POLSKA UE
Małopolskie rolnictwo charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw. Statystycznie każde z nich liczy ok. 3-4 ha rozproszone nawet na 8 działkach. To powierzchnia nawet pięć razy mniejsza niż przeciętna wielkość gospodarstwa w pozostałej części kraju. Lokalnym, drobnym gospodarstwom z Małopolski jest więc trudno produkować i sprzedawać swoje plony na większą skalę, najczęściej zaspokajają jedynie potrzeby właścicieli. Odpowiedzią na dalsze rozdrabnianie użytków rolnych mają być scalenia gruntów.
dodano: 2018-05-07
POLSKA UE
W Europejskim Komitecie Regionów został podsumowany projekt REVAB. Konferencja pt.: „REVAB – Ponowne wykorzystanie i rewitalizacji budynków rolnych poprzez szkolenia oparte na rzeczywistych doświadczeniach”, odbyła się 23 kwietnia 2018 r. pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich (European Landowners Organization).
dodano: 2018-05-02
POLSKA UE
Komitet Stałych Przedstawicieli COREPER (instytucja, która składa się ze stałych przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie w Brukseli) zatwierdził porozumienie z Parlamentem Europejskim upraszczające przepisy o korzystaniu z funduszy unijnych. Zmiany mają ułatwić dostęp do funduszy zarządzanych zarówno bezpośrednio przez Komisję Europejską i jej agendy, jak i wspólnie z władzami krajowymi. Znowelizowano dotychczasowe rozporządzenie finansowe (ogólne ramy zarządzania budżetowego) oraz szereg aktów dotyczących wieloletnich programów UE w określonych dziedzinach, m.in. w polityce spójności.
dodano: 2018-05-02
POLSKA UE
W dniach 26-27  kwietnia br. w Krakowie odbył się  IV Europejski Kongres Samorządów – to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Obrady zakończyła  sesja plenarna zatytułowana „Co oznacza dla Europy renesans regionalizmów?”. Dyskusja w jej trakcie miała znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ożywienie regionów ma być ich reakcją na dominację i centralizację w Unii Europejskiej. Jednym z panelistów był Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.
dodano: 2018-04-30
POLSKA UE
Działając w biznesie, dążysz do sukcesu rynkowego. Najczęściej myślisz o rynku lokalnym i krajowym. A dlaczego nie postawisz sobie poprzeczki wyżej? Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych, jak wiele korzyści płynie z umiędzynarodowienia firmy. Dobrze przeprowadzony proces internacjonalizacji to szansa nie tylko na zwiększenie dochodów, ale i uniezależnienie się od jednego, krajowego rynku, a tym samym zapewnienie stabilnej pozycji firmy w kolejnych latach.
dodano: 2018-04-30
POLSKA UE
Polityka spójności, czyli jedno z najważniejszych założeń Unii Europejskiej, ma pomóc w budowaniu silnej i zjednoczonej Europy. To w jej ramach do państw członkowskich, w tym Polski, płyną miliony euro z unijnego budżetu. Jednak obecna perspektywa finansowa może być ostatnią tak hojną dla naszego kraju.
dodano: 2018-04-16
POLSKA UE
W kwietniu startuje aż 48 nowych konkursów z Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców. Mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy mogą pozyskać środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w obszarze innowacji, badań i rozwoju, a także edukacji i zdrowia.  
dodano: 2018-04-09
POLSKA UE
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce, by Polska pozyskała kolejne miliardy euro na inwestycje z programów zarządzanych przez Brukselę. 5 kwietnia urzędnicy i eksperci już po raz drugi dyskutowali jak to zrobić. Tym razem rozmowy dotyczyły programów Horyzont 2020 i COSME. – Polska rozwija się dynamicznie i ma bardzo dobrą sytuację społeczną i gospodarczą. Polscy beneficjenci potrafią dobrze wykorzystywać środki dostępne w ramach polityki spójności i realizować projekty, które realnie przekładają się na trwały rozwój kraju – mówił wiceminister Paweł Chorąży.
dodano: 2018-04-06
POLSKA UE
Usługi świadczone przez akredytowane Ośrodki Innowacji będą na bieżąco wprowadzane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), czyli do platformy prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. BUR stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez PARP. W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.
dodano: 2018-04-03
POLSKA UE
Już w pierwszej połowie 2018 r. w programie Inteligentny Rozwój pojawi się nowa oferta dla małych i średnich firm – dotacje na przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego. Przedsiębiorcy będą mogli dostać do 425 tys. zł na sfinansowanie współpracy z projektantami i studiami projektowymi oraz na doradztwo związane z wdrożeniem nowego produktu (intensywność wsparcia do 85%,  przy maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych – 500 tys.) – informuje Monika Chmielewska, Dyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan.