Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
18
dodano: 2019-01-18
POLSKA UE
17 stycznia br. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podsumował dotychczasowe prace dotyczące wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  oraz zapowiedział co go czeka w roku 2019. Do tej pory uruchomił 94% alokacji RPO, podpisał 1,5 tysiąca umów o dofinansowanie i utrzymał 96 mln euro tzw. Rezerwy Wykonania.
dodano: 2019-01-18
POLSKA UE
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera dziesiątą rundę naboru ekspertek/ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dla Działania 4.4 „Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R”, w którym FNP pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.
dodano: 2019-01-17
POLSKA UE
Na ponad dwa miesiące przed datą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wciąż nieznany jest jego scenariusz – czy kraj ten czeka tzw. twardy brexit, czy uda się jednak wypracować konsensus, od którego brytyjscy parlamentarzyści wydają się być bardzo dalecy. Niepewność ta powoduje wahania funta i ogranicza eksport do tego ważnego dla Polski partnera handlowego. W razie braku umowy polskie firmy ucierpią jeszcze bardziej.
dodano: 2019-01-17
POLSKA UE
Komisja Europejska (KE) wydała drugą w tym roku pozytywną decyzję dla jednego z projektów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Podobnie, jak poprzednia, również ta dotyczy inwestycji zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. Urząd Morski w Szczecinie dostanie ponad 1,2 mld zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na projekt „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 m”. Pozytywna decyzja KE potwierdziła unijny wkład. Całe przedsięwzięcie jest warte przeszło 1,4 mld zł.
dodano: 2019-01-16
POLSKA UE
206 mln złotych na konkursy z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie oraz 130 mln zł na dofinansowanie tzw. projektów twardych w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy w tym roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W sumie ogłoszone będą 32 konkursy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Władze regionu zachęcały do skorzystania z unijnego wsparcia.
dodano: 2019-01-16
POLSKA UE
Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych to wyjątkowy projekt pilotażowy realizowany w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia powstają innowacyjne pomysły oraz idee wspierające osoby niepełnosprawne, osoby starsze oraz ich opiekunów. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 3,2 mln zł. Na realizację każdego projektu można otrzymać grant w maksymalnej wysokości 100 tys. zł.
dodano: 2019-01-14
POLSKA UE
O wiele głębszy od spodziewanego spadek niemieckiej produkcji przemysłowej w listopadzie, poprzedzony oczekiwanymi wprawdzie, ale wyraźnie niższymi wskazaniami PKB za III kwartał znamionują spowolnienie niemieckiej gospodarki. Polskie przedsiębiorstwa są od niej w dużym stopniu uzależnione, bowiem zachodni sąsiad odpowiada za 28 proc. odbioru polskiego eksportu. Według Łukasza Tarnawy, głównego ekonomisty BOŚ niektóre z czynników osłabienia mają jednak charakter incydentalny i nie muszą doprowadzić do gwałtownego spadku impetu polskiej gospodarki.
dodano: 2019-01-14
POLSKA UE
Chociaż upłynęło już 30 miesięcy od decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej, w kwestii brexitu nic jeszcze nie jest jasne. Od chaotycznego rozstania ze Wspólnotą po pozostanie w strukturach UE – dziś wszystkie scenariusze są jeszcze możliwe – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2019-01-09
POLSKA UE
Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach, wsparcie dla przedsiębiorców, projekty aktywizujące bezrobotnych oraz osoby niesamodzielne – to tylko niektóre z działań jakie uda się zrealizować w tym roku w Małopolsce, dzięki środkom z Unii Europejskiej. Do regionu trafi aż 900 mln złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach 27 konkursów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
dodano: 2019-01-09
POLSKA UE
Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła w listopadzie najbardziej od dekady. Inne dane z niemieckiej gospodarki również pokazują znacznie spowolnienie koniunktury, a nawet możliwość zagrożenia recesją. Publikacje makroekonomiczne z Niemiec to fatalne informacje dla Polski – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.