Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
13
dodano: 2018-03-26
POLSKA UE
Warsaw Enterprise Institute, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., zaprezentował raport „Bariery i utrudnienia dla polskich firm w Unii Europejskiej”. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na przeszkody, z jakimi na rynkach poszczególnych państw europejskich mierzą się poszczególne branże polskiej gospodarki oraz wskazanie zbioru praktycznych rekomendacji w walce z europejskim protekcjonizmem. Prezentacji raportu towarzyszyła dyskusja z udziałem prezesa PAIH Tomasza Pisuli oraz zaproszonych ekspertów i przedstawicieli biznesu.

dodano: 2018-03-19
POLSKA UE
Rok 2018 jest czwartym rokiem realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Minęliśmy już półmetek tego okresu programowania. W 2017 r. w większości programów regionalnych odnotowaliśmy znaczące przyrosty poziomu zakontraktowanych środków, co daje nadzieję na przyspieszenie w wydatkowaniu. Oznacza to, że Instytucje Zarządzające powinny na tym etapie silnie skoncentrować się na płatnościach w projektach i sprawnej certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej.
dodano: 2018-03-19
POLSKA UE
Chodzi o kolejne projekty zgłoszone do konkursu z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na liście znalazło się 27 inwestycji polegających na budowie farm i elektrowni fotowoltaicznych. Powstaną one w różnych częściach województwa, min. Suwałkach, Kolnie, Milejczycach czy Starym Lewkowie.
dodano: 2018-03-15
POLSKA UE
Ponad 90 proc. gmin w Polsce skorzystało lub korzysta z funduszy unijnych. Przez to pośrednimi beneficjentami środków z Unii Europejskiej jest zdecydowana większość społeczeństwa. To z tego powodu ponad 80 proc. Polaków pozytywnie ocenia efekty ich działania – wynika z badań SW Research na zlecenie Komisji Europejskiej. Dwie trzecie ankietowanych podkreśliło, że największy wpływ na rozwój ich najbliższego otoczenia mają inwestycje poprawiające stan dróg i infrastruktury. W tej perspektywie finansowej Polska jest największym beneficjentem środków z UE – mówi Witold Naturski, kierownik wydziału informacji i komunikacji społecznej w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.
dodano: 2018-03-15
POLSKA UE
Od 2018 r. Mazowsze na potrzeby unijnych statystyk jest traktowane jako dwa obszary: stołeczny i regionalny. Takie zmiany zaszły nie tylko w Polsce, ale też w Irlandii, na Węgrzech i na Litwie. Wczoraj  w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju rozmawiano o wyzwaniach, jakie stoją przed regionami z tych krajów w tworzeniu nowych programów unijnych. Wspólny front pozwoli wypracować argumenty, dzięki którym każdy z regionów zadba o swój rozwój. 
dodano: 2018-03-13
POLSKA UE
Łączny budżet tegorocznych konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to ponad 5 miliardów złotych. W „szybkiej ścieżce”, flagowym programie skierowanym do przedsiębiorców, to aż 2,85 mld zł. Większość konkursów  jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). O dofinansowanie będzie się można również starać w ramach trzech prowadzonych przez NCBR we współpracy z samorządami (województwa lubelskie, łódzkie i śląskie) Wspólnych Przedsięwzięć. 
dodano: 2018-03-08
POLSKA UE
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnego. Państwa członkowskie UE mają bowiem obowiązek ustanowić i notyfikować w Komisji Europejskiej – do 21 marca 2018 r., a następnie stosować od 21 kwietnia 2018 r. – przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich.
dodano: 2018-02-20
POLSKA UE
22 marca br. rozpocznie się pierwsza runda tegorocznego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (I etap usługowy) w ramach programu Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty (nawet 340 tys. zł) na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
dodano: 2018-02-20
POLSKA UE
16 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie odbyło się spotkanie z europosłem dr Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, na którym przedstawił główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dotyczące przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Spotkanie zorganizowali: AgroBiznesKlub, KZSM Zw. Rew., Federacja Gospodarki Żywnościowej RP i Polski Związek Plantatorów Roślin Zbożowych. 
dodano: 2018-02-19
POLSKA UE
Europejskie wrota do wsparcia inwestycji – tak swoją inicjatywę doradztwa dla inwestorów promują Komisja Europejska (KE) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) wspiera tę inicjatywę. Dzisiaj (19.02.2018 r.) w siedzibie resortu przedstawiciele KE, EBI, MIiR i BGK prezentowali samorządowcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom spółek skarbu państwa możliwości, jakie stwarza Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).