Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
25
dodano: 2018-06-28
POLITYKA GOSPODARCZA
Właściciele lokali nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat przekształceniowych, które zastąpią gwałtownie zwiększające się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego będzie przewidywalna. Efektem przyjętej 26 czerwca br. przez rząd ustawy jest wyeliminowanie dotychczasowych problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
dodano: 2018-06-25
POLITYKA GOSPODARCZA
Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA, we współpracy z marszałkami województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora, zakończyła pierwszy etap VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2018. Wydarzenie promuje tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Jego ideą jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.
dodano: 2018-06-22
POLITYKA GOSPODARCZA
Od przyszłego roku rozpocznie się likwidacja użytkowania wieczystego. Na początek z mocy ustawy zostanie przekształcone we własność użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne. Ograniczona zostanie możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Równocześnie rząd przygotowuje rozwiązania, które umożliwią docelowe zastąpienie prawa użytkowania wieczystego, ale to wymaga uzgodnień z Komisją Europejską.
dodano: 2018-06-20
POLITYKA GOSPODARCZA
Rozwój programu wsparcia dla start-upów, prace nad strategią produktywności i krajowych inteligentnych specjalizacji, a także fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – to wspierające przedsiębiorczość inicjatywy, na których koncentruje się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort zapowiada, że strategia produktywności zostanie już niedługo upubliczniona. W ramach programu akceleracyjnego zamierza w tej rundzie wesprzeć finansowo nawet czterysta polskich start-upów – mówi Robert Nowicki, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
dodano: 2018-06-13
POLITYKA GOSPODARCZA
Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów (MF). Zmiany są zgodne z filozofią 3xP, czyli stworzeniem systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników, w tym przedsiębiorców. Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych – zapowiada minister finansów prof. Teresa Czerwińska.
dodano: 2018-06-06
POLITYKA GOSPODARCZA
Konfederacja Lewiatan podziela diagnozę Komisji Europejskiej dotyczącą rynku pracy w Polsce. Cieszy spadek bezrobocia i wzrost liczby pracujących. Niepokoi natomiast uzyskiwanie przez część osób wyższych dochodów ze świadczeń pomocy społecznej niż z pracy, co sprzyja dezaktywizacji, szczególnie kobiet. Niepokoi również brak systemowych rozwiązań wspierających rodzinę w codziennej opiece nad starszymi osobami niesamodzielnymi, co również negatywnie wpływa na prace kobiet po 50 roku życia.
dodano: 2018-06-04
POLITYKA GOSPODARCZA
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje stworzyć kampus technologiczny zrzeszający wszystkich polskich specjalistów od cyberbezpieczeństwa w jednym miejscu. Już tej jesieni ma być wyłoniony operator przedsięwzięcia. Akcelerator przedsiębiorczości wzorowany na izraelskich rozwiązaniach ma zadbać o bezpieczeństwo państwa i przyciągnąć do Polski inwestorów z branży IT – mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.
 
dodano: 2018-06-01
POLITYKA GOSPODARCZA
Komisja Europejska (29 maja 2018 roku) ogłosiła swoje propozycje kształtu programów unijnych po 2020 r. Na okres obowiązywania następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 komisja proponuje unowocześnić politykę spójności – główną politykę inwestycyjną UE i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności.
dodano: 2018-05-30
POLITYKA GOSPODARCZA
Prezydent podpisał ustawę umożliwiającą podmiotom z sektora finansowego oraz instytucjom państwowym zajmującym się tym rynkiem sprawdzenie, czy ich obecni lub przyszli pracownicy, posiadający dostęp do wrażliwych danych i podejmujący decyzje obarczone wysokim ryzykiem utraty mienia, nie byli karani za określone typy przestępstw.
dodano: 2018-05-29
POLITYKA GOSPODARCZA
Kilka dni temu wydawało się, że Włochy może czekać poważny kryzys fiskalny i ryzyko dalszego zwiększenia się długu. Dziś mamy już do czynienia ze znacznie poważniejszym zagrożeniem - opuszczeniem przez Włochy strefy euro – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.