Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
11
dodano: 2018-04-12
NAUKA
11 kwietnia br. w Sali Notowań odbyła się gala finałowa XVI edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Główną nagrodę w konkursie odebrał zespół ”Gronkowce” z XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Warszawie. Kolejne, czołowe miejsca zajęły drużyny: „Szóstka9”, „3A-XXI-10”, „PSJM” oraz „Szóstka29”.
dodano: 2018-03-27
NAUKA
Krok po kroku realizowana jest inwestycja Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.  W poniedziałek 26 marca br. ogłoszony został przetarg w kluczowej kwestii – wyboru inżyniera kontraktu budowy. Tego dnia, podczas briefingu prasowego przedstawione zostały kluczowe elementy postępowania przetargowego oraz harmonogram i obecny stan prac. Architekt z pracowni Płaskowicki & Partnerzy Piotr Płaskowicki przekazał na ręce marszałka Olgierda Geblewicza decyzję o pozwoleniu na budowę MCN.
dodano: 2018-03-22
NAUKA
Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zakładający, że do końca tej dekady wszystkie szkoły w Polsce zostaną podłączone do szybkiego szerokopasmowego internetu, zdobył w Genewie prestiżową nagrodę WSIS Prizes. Organizatorem konkursu jest agenda ONZ – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Wyróżnienie zostało przyznane dzięki głosom internautów z całego świata. OSE to największa tego typu inicjatywa w Europie, która ma wprowadzić edukację cyfrową do polskich szkół. 
dodano: 2018-03-15
NAUKA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I. Wysoka jakość merytoryczna projektów sprawiła, że budżet konkursu został zwiększony. Choć pierwotnie budżet I ścieżki konkursu wynosił 500 mln zł, to jakość wniosków, które wpłynęły do NCBR okazała się na tyle wysoka, że Centrum zdecydowało o jego zwiększeniu.
dodano: 2018-03-13
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Do czwartego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 78 wniosków. Granty w łącznej wysokości 21,6 mln zł zdobyło jedenaścioro młodych naukowców. 
dodano: 2018-03-02
NAUKA
Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO uruchamia nowy kierunek studiów w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wprowadzenia studiów odbędzie się w 7 marca 2018 roku w Collegium Maius Uniwesystetu Jagiellońskiego z udziałem władz uczelni, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
dodano: 2018-03-01
NAUKA
W dniach 12-17 marca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbędzie się kolejny Tydzień Mózgu. Podczas wykładów, pod wspólnym tytułem "Młody mózg", prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu neurobiologii, psychologii i psychiatrii, odnoszące się do wybranych aspektów rozwoju mózgu i mające duże znaczenie nie tylko naukowe, ale i praktyczne.
dodano: 2018-02-22
NAUKA
58 proc. Polaków twierdzi, że w ostatnim roku nie podejmowało żadnych działań mających na celu rozwój zawodowy bądź osobisty (np. kursy językowe, zawodowe, studia podyplomowe, pracę z trenerem lub samokształcenie, udzieliło odpowiedzi negatywnej). Tylko 42 proc. polskich pracowników podejmuje wysiłek dokształcania się po pracy, a zaledwie 21 proc. jest w stanie wyłożyć na to własne pieniądze. Większość nie widzi potrzeby rozwoju – wynika z badania Grant Thornton.
dodano: 2018-02-12
NAUKA
248 mln zł – to kwota dofinansowania, dzięki której 28 uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji i zrealizuje projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił właśnie wyniki drugiej ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, z którego skorzysta łącznie 39 tys. osób z mniejszych uczelni.
dodano: 2018-02-02
NAUKA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki podpisały 31 stycznia br. porozumienie o współpracy, które służyć ma uwolnieniu potencjału polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju. Współpraca jednostek naukowych w celu wdrażania i komercjalizacji wyników badań jest jednym z podstawowych założeń reformy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.