Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
   ...  
37
dodano: 2019-03-28
FINANSE
Prawie połowa Polaków (49%) deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Dla 65% badanych najtrudniejszym do przyswojenia tematem jest cyberbezpieczeństwo, a także kredyty i pożyczki, co deklaruje 44% z nas. Trzy czwarte Polaków twierdzi, że bardzo dokładnie czyta zapisy w umowach finansowych, jednak aż 23% osób z wykształceniem podstawowym przyznaje, że przy ich podpisywaniu sprawdza jedynie podstawowe dane – to główne wnioski z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019”, zaprezentowanego podczas III Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.
dodano: 2019-03-28
FINANSE
Narodziny dziecka w 2018 roku, korzystanie z ulg, czy może rozliczenie ze współmałżonkiem – to tylko kilka z sytuacji, w których warto jednak, a nawet trzeba zweryfikować treść elektronicznej deklaracji PIT przygotowanej przez Urząd Skarbowy. Termin na wprowadzenie zmian upływa 30 kwietnia, a po nim PIT zostanie zatwierdzony automatycznie.
dodano: 2019-03-26
FINANSE
Wyniki niektórych funduszy inwestycyjnych i związany z nimi kryzys zaufania oraz wejście w życie dyrektywy MiFID II spowodowały trudności na rynku TFI. Pogłębiają je również spowolnienie koniunktury w Europie i wojna handlowa między USA a Chinami. Duża część towarzystw funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza tych mniejszych, nie przetrwa – przewiduje Borno Janekovic, prezes zarządu Franklin Templeton Investments w Polsce, jednego z największych holdingów na świecie zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Jego zdaniem w ciągu najbliższych 2–5 lat z rynku zniknie nawet połowa z 60 TFI.
dodano: 2019-03-21
FINANSE
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Fundusz Rozwoju zainwestowały w trzeci fundusz w ramach zasilonego przez NCBR Funduszu Funduszy PFR NCBR CVC, zarządzanego przez PFR Ventures. Pieniądze trafią do zespołu zarządzającego Cogito Capital Partners, w który wcześniej zainwestował również PFR KOFFI – program nastawiony na inwestycje w międzynarodowe fundusze.
dodano: 2019-03-21
FINANSE
Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing SA ogłaszają nową umowę gwarancji InnovFin w ramach programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy. W ramach umowy, PKO Leasing udostępni polskim innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln zł (60 mln EUR preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek.
dodano: 2019-03-19
FINANSE
Na koniec stycznia 2019 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych. Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec stycznia 2019 r. osiągnął 255,0 mln zł i był niższy o 308,5 mln zł (o 54,7%) od osiągniętego w styczniu 2018 r. Na koniec stycznia 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec stycznia 2018r. o 121,9 mld zł tj o 6,8%. 
dodano: 2019-03-18
FINANSE
Od 1 lipca 2018 r. w Polsce funkcjonuje mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment. Jak dotąd istnieje dobrowolność stosowania go przez nabywcę – osobę płacącą, która może, ale nie musi z niego skorzystać. Jednak w wybranych branżach split payment jeszcze w tym roku może być obowiązkowy. O które branże chodzi i jaki jest przybliżony termin wprowadzenia tych zmian w życie?

Komentarz Anety Sochy-Jaworskiej, ekspertki podatkowo-kadrowej w firmie inFakt
dodano: 2019-03-14
FINANSE
W roku 2018 Grupa PZU zanotowała najwyższy od 5 lat roczny zysk netto, na poziomie Grupy (5,4 mld zł) i jednostki dominującej (3,2 mld zł). Składka przypisana brutto, zarówno w całym roku 2018 (23,5 mld zł) jak i IV kwartale 2018 roku (6,2 mld zł) była kolejnym rekordem w historii Grupy PZU. 
dodano: 2019-03-14
FINANSE
Zewnętrzne formy finansowania takie jak kredyty i pożyczki od lat cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Choć te terminy często używane są zamiennie, to różnice między nimi są na tyle znaczące, iż w konsekwencji wpływają na ostateczny całokształt danego finansowania. Czym zatem jest pożyczka, a czym kredyt? Na te pytania odpowiada Artur Więckowski, ekspert serwisu Chwilowo.pl.  
dodano: 2019-03-12
FINANSE
11 marca br. Narodowy Bank Polski przedstawił Raport o inflacji.  Jest to dokument zawierający: 1. aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji, 2. opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy, 3. projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące. Przedstawiona w rozdziale 4 Raportu Projekcja inflacji i PKB została opracowana w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Nadzór merytoryczny nad pracami związanymi z projekcją sprawował Piotr Szpunar, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych. Do opracowania projekcji wykorzystano model makroekonomiczny NECMOD. Zarząd NBP zaakceptował przekazanie projekcji Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja inflacji i PKB stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje w sprawie stóp procentowych NBP.