Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
dodano: 2017-04-26
POLITYKA GOSPODARCZA
Rada Ministrów 25 kwietnia 2017 r. podjęła uchwałę o przyjęciu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020. Wchodzący w skład planu „Program konwergencji. Aktualizacja 2017" zakłada, że inkluzywny (tj. sprzyjający włączeniu społecznemu) wzrost gospodarczy będzie wspierany przez politykę budżetową w ramach ograniczeń, które wynikają z prawa krajowego i unijnego.
dodano: 2017-04-20
POLITYKA GOSPODARCZA
Celem nowego ładu podatkowego – zaprezentowanego 19 kwietnia br. w Sejmie RP, na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego z udziałem strony społecznej – Koalicji „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków” – jest uwolnienie przedsiębiorczości od skomplikowanego i niestabilnego systemu podatkowego i dzięki temu pobudzenie społeczeństwa do rozwoju działalności gospodarczej – taki wniosek płynie z Raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) „Płaca + Podatki –. Ustawa Dzierżawskiego”.
dodano: 2017-04-06
POLITYKA GOSPODARCZA
Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy zmniejszający obciążenia składkami na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców o niskich przychodach. 31 marca wniosek o wpis skierowano do wykazu prac legislacyjnych rządu. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2018 roku. Z nowych rozwiązań skorzysta prawie 200 tysięcy firm.
dodano: 2017-04-03
POLITYKA GOSPODARCZA
Rola regionów w Unii Europejskiej po 2020 roku, polityka senioralna i srebrna gospodarka, a także dobre planowanie przestrzenne – o tym w głównej mierze będą rozmawiać marszałkowie, którzy w dniach 4-6 kwietnia br.  przyjadą do Małopolski na kolejne posiedzenie Konwentu Marszałków. Główne obrady odbędą się już w najbliższą środę.
dodano: 2017-03-24
POLITYKA GOSPODARCZA
28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków dofinansowania, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw wynosi 200 mln zł. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.
dodano: 2017-03-22
POLITYKA GOSPODARCZA
Przyjęciem sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zakończyło się ostatnie posiedzenie komitetu monitorującego, które odbyło się 15 marca br. Podczas spotkania podsumowano wyniki projektów, w ramach których makroregion Polski Wschodniej zasiliły dodatkowe środki o wartości 2,39 mld EUR.
dodano: 2017-03-20
POLITYKA GOSPODARCZA
10 mln uczestników, w tym osób młodych, osób z niepełnosprawnościami i osób z obszarów wiejskich skorzystało z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2015. Podsumowanie realizacji programu Kapitał Ludzki (PO KL) było głównym celem ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.
dodano: 2017-03-13
POLITYKA GOSPODARCZA
9 marca 2017 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowym przepisom 13 mln podatników, którzy składają roczny PIT, będzie mogło to zrobić w najprostszy możliwy sposób. Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. 
dodano: 2017-03-10
POLITYKA GOSPODARCZA
76 proc. przedsiębiorców odczuwa niepewność związaną z działaniami rządu, a 74 proc. jest przekonanych, że w podatkach zbyt wiele zależy od uznaniowych decyzji urzędników – wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. A prawie połowa (48 proc.) przedsiębiorców uważa, że warunki prowadzenia firmy pogorszyły się w 2016 roku w porównaniu z latami ubiegłymi.
dodano: 2017-03-08
POLITYKA GOSPODARCZA
Przestrzeganiu przepisów o wypłacie minimalnej stawki godzinowej poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z dziennikarzami spotkali się: szefowa resortu Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i główny inspektor pracy Roman Giedrojć.