Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
251
 
252
 
253
 
254
 
255
 
256
 
257
 
258
 
259
 
260
 
261
   ...  
311
dodano: 2016-12-07
GOSPODARKA
W serii badań przeprowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej oszacowano, że z powodu obecności podrobionych towarów na rynku dziewięć sektorów traci każdego roku ponad 48 mld euro – lub 7,4% całej sprzedaży. Pośrednie skutki zjawisk podrabiania i piractwa w tych sektorach powodują dodatkowo stratę w wysokości 35 mld euro w całej UE – producenci zakupują mniej towarów i usług od dostawców, co wywołuje efekt domina w innych obszarach.
dodano: 2016-12-07
MARKETING
Automatyzacja treści i schyłek mediów opiniotwórczych to jedne z ważniejszych wyzwań, z którymi będzie się mierzyć branża public relations w przyszłym roku. Agencje PR liczą także na nowe zlecenia od spółek Skarbu Państwa. To sektor, w którym dziś nie jesteśmy obecni – mówi Grzegorz Szczepański, szef Związku Firm Public Relations. W ostatnich latach postrzeganie PR przez firmy znacząco się zmieniło. Oczekują już nie tylko budowania relacji z mediami, lecz także wielostronnego doradztwa.
dodano: 2016-12-06
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie (Galeria Porczyńskich) odbyła się we wtorek, 6 grudnia br., XXVI Gala Konkursu  Agroprzedsiębiorca RP 2016. Wyróżnienia wręczono w 3 kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP i Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP. Ich wspólnym mianownikiem jest wyłanianie, wyróżnianie i nobilitowanie przedstawicieli szeroko rozumianej przedsiębiorczości rolno-agrobiznesowej oraz ludzi szczególnie zasłużonych w obsłudze polskiego rolnictwa i agrobiznesu.

dodano: 2016-12-06
POLITYKA GOSPODARCZA
Jasne zasady ubiegania się o unijne wsparcie, prosty system realizacji projektów – to warunki niezbędne dla efektywnego inwestowania funduszy UE. Ministerstwo Rozwoju przygotowało zmiany, które ułatwią i przyspieszą proces udzielania dofinansowania, a także późniejszą realizację projektów. Uproszczenia systemu wdrażania funduszy UE stanowią jeden z elementów, ogłoszonej niedawno, Konstytucji Biznesu.
dodano: 2016-12-06
LUDZIE I FIRMY
Jak stworzyć w Polsce atrakcyjny rynek pracy, jaką rolę w jego budowaniu powinna odgrywać Rada Dialogu Społecznego – to tylko część pytań, na które szukają odpowiedzi uczestnicy dwudniowej konferencji (5-6.XII br.) „Praca 4,0, czyli przygotuj się na zmiany na rynku pracy", zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan w Centrum Zielna w Warszawie.
dodano: 2016-12-06
GOSPODARKA
W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się konferencja informacyjna na temat rynku chińskiego oraz szans i perspektyw dla polskich firm na tym rynku. Organizatorami byli BCC i Polsko-Chińskie Forum Współpracy. Celem konferencji było przedstawienie informacji praktycznych dotyczących m.in.: możliwości eksportowo-importowych, pozyskania inwestorów chińskich, przekazanie rad i wskazówek w tym zakresie. Jako prelegenci wystąpili handlowcy z wieloletnim doświadczeniem w handlu z Chinami.
dodano: 2016-12-06
LUDZIE I FIRMY
Kobiety stanowią coraz silniejszą reprezentację w wielu branżach produkcyjnych, nawet w tych stereotypowo męskich. Z danych Eurostatu wynika, że w branży komputerowej już co drugi pracownik jest płci żeńskiej. W motoryzacji i produkcji chemicznej ten odsetek wynosi odpowiednio 35 proc. i 36 proc. Według ekspertów CRS Polska, gdzie połowa załogi to kobiety, dane te stanowią potwierdzenie coraz bardziej równomiernego rozkładu płci na rynku pracy. Inaczej jest tylko w branży metalowej, gdzie tylko 16 proc. pracowników to kobiety oraz produkcji napojów, gdzie ten odsetek wynosi 26 proc. 
dodano: 2016-12-06
LUDZIE I FIRMY
Studia humanistyczne choć wciąż są popularne, to przyciągają znacznie mniej młodych osób niż jeszcze kilka lat temu. Jedną z przyczyn są trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, większe niż w przypadku absolwentów studiów technicznych. Studentów przyciągnąć mogą nowoczesne programy nauczania, szerszy kontakt z pracodawcami przy wprowadzaniu nowych kierunków i praktyki w przedsiębiorstwach. Humaniści są potrzebni na rynku pracy – przekonuje prof. Antoni Różalski, rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
dodano: 2016-12-05
POLITYKA GOSPODARCZA
2 grudnia br. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Za ustawą głosowało 430 posłów. To pierwszy z ośmiu projektów składających się na pakiet #100zmianDlaFirm. Ustawa zawiera ponad 30 uproszczeń dla przedsiębiorców. Rządowe propozycje zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy.

dodano: 2016-12-05
GOSPODARKA
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku Giedy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła w listopadzie 2016 r. 18,6 mld zł, czyli o 21,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 21,8%, do poziomu 18,0 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła poziom 900,1 mln zł, najwyższy od marca 2014 r. Średnia dzienna liczba transakcji w ramach arkusza zleceń wyniosła 73,6 tys. szt., czyli o 7,7% więcej niż w listopadzie 2015 r.