Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
447
dodano: 2020-07-31
LUDZIE I FIRMY
Ostatnie dwa tygodnie marca, kiedy rozpoczęły się obostrzenia związane z koronawirusem, odcisnęły piętno na rynku pracy. Co prawda bezrobocie w pierwszym kwartale wzrosło tylko o 0,2 pp. rok do roku, ale jednocześnie aż 19% zatrudnionych czasowo nie świadczyło pracy – wynika z raportu GUS „Aktywność ekonomiczna ludności Polski”. Koronawirus pogłębia też dysproporcję aktywności ekonomicznej kobiet i mężczyzn, co zdaniem ekspertów Personnel Service jest efektem zamknięcia szkół i konieczności opiekowania się dziećmi przez rodziców. Ten obowiązek spada częściej na kobiety.
dodano: 2020-07-31
GOSPODARKA
Covid-19 stworzył prawdziwą bombę zegarową dotyczącą niewypłacalności – Euler Hermes spodziewa się, że większość przypadków niewypłacalności ma dopiero nadejść, głównie między końcem 2020 r. a pierwszą połową 2021 r. W związku z tym Globalny wskaźnik niewypłacalności prawdopodobnie osiągnie rekordowy poziom, rosnąc o +35% do 2021 r. 2/3 krajów doświadczy szczytu wzrostu niewypłacalności jeszcze w bieżącym, 2020 roku, podczas gdy pozostałe kraje, zwłaszcza europejskie (w tym Francja, Wielka Brytania, w pewnym stopniu Niemcy, Polska) odnotują znaczące zwiększenie liczby upadłości w 2021 roku. Przedwczesne wycofanie politycznych środków wsparcia mogłoby pogorszyć sytuację, zwiększając wzrost liczby niewypłacalności od +5 punktów procentowych do +10 punktów procentowych. 
dodano: 2020-07-31
GOSPODARKA
W czerwcu upadłość ogłosiło 57 firm, co oznacza wzrost o 16,3 proc. w porównaniu z majem i o 50,0 proc. wobec czerwca ubiegłego roku. Liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 39, czyli o 5,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 39,3 proc. więcej niż rok temu. Liczba niewypłacalności (postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych) sięgnęła 96, a więc była wyższa o 11,6 proc. w skali miesiąca i o 45,5 proc. w ujęciu rocznym. Suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy wzrosła na koniec czerwca do 1029 – to o 26 przypadków (2,6 proc.) więcej niż w maju. Te kluczowe dane komentuje Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.
dodano: 2020-07-31
TELEINFORMATYKA
Polacy podczas wakacji muszą chronić się nie tylko przed zakażeniem koronawirusem, ale także zadbać o inne środki bezpieczeństwa, by nie stać się ofiarą oszustów i nie stracić oszczędności. W ostatnich dniach coraz popularniejsze wśród przestępców staje się „oszustwo na bon turystyczny”, w którym próbują wyłudzić pieniądze, dzwoniąc do potencjalnych beneficjentów tego programu. Polacy czujni muszą jednak być już na etapie planowania wyjazdów. Latem bowiem wyjątkowo aktywni stają się także cyberprzestępcy. 
dodano: 2020-07-31
GOSPODARKA
Pakiety pomocowe dla firm i odmrożenie gospodarki sprawiły, że stopniowo poprawia się sytuacja mikro-, małych i średnich firm. Podobnie jak ich nastroje. Wskaźnik Barometru EFL po raz pierwszy od III kwartału 2019 roku przekroczył 50 pkt, co wskazuje na korzystną ocenę warunków do rozwoju sektora MŚP. Mimo to przedsiębiorcy mniej optymistycznie niż w maju patrzą na perspektywy powrotu do stanu sprzed pandemii. – Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej, jednak gospodarka najwcześniej w połowie 2021 roku powróci do poziomu aktywności sprzed kilku miesięcy – ocenia Łukasz Kozłowski,  główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
dodano: 2020-07-30
USŁUGI
W związku z pandemią koronawirusa zapotrzebowanie na powierzchnię biurową spada. Wraz z nadchodzącą recesją wiele firm szuka możliwości redukcji ponoszonych kosztów poprzez zmniejszenie wynajmowanej powierzchni biurowej. Jednocześnie nowi najemcy oczekują elastycznych przestrzeni dostępnych krótkoterminowo. W odpowiedzi na nowe wyzwania rynkowe, New Work, jeden z wiodących dostawców elastycznej powierzchni biurowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wprowadza usługę podnajmu serwisowanego.
dodano: 2020-07-30
ZARZĄDZANIE
Pandemia COVID-19 diametralnie zmieniła sposób w jaki pracujemy – praca zdalna, do tej pory kojarzona raczej z dodatkowym bonusem, stała się normą dla wielu pracowników biurowych w całej Polsce, którzy od kilku miesięcy nie widzieli swojego służbowego biurka. W miarę wygasania epidemii i znoszenia kolejnych ograniczeń coraz więcej firm decyduje się na ponowne umożliwienie swoim pracownikom pracy w biurze. Masowy powrót do biur czeka nas natomiast najprawdopodobniej jesienią, gdy przestaną obowiązywać tymczasowe przepisy tzw. tarczy antykryzysowej, pozwalające pracować zdalnie na pełen etat. Wakacyjne miesiące to więc najlepszy czas, żeby odpowiednio przygotować firmę, pracowników i wspólną przestrzeń na bezpieczny powrót. Jak to zrobić? Polskie spółki grupy DANONE dzielą się swoim doświadczeniem.
dodano: 2020-07-30
ROLNICTWO
Rolnictwo jest w Europie trzecim co do wielkości źródłem gazów cieplarnianych, odpowiadając za ponad 10 proc. emisji. Dlatego UE chce ściśle powiązać rozwój i finansowanie tego sektora z polityką klimatyczną i ochroną środowiska. Nowe strategie bioróżnorodności i „Od pola do stołu”, które są częścią Zielonego Ładu, wprowadzają w tym zakresie ambitne cele, ale – jak wskazuje minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski – mogą spowodować spadek produkcji rolnej w Unii o co najmniej 20 proc. Wciąż nie ma też szczegółów dotyczących ich wdrażania i nie wiadomo, jak Komisja Europejska zamierza zrekompensować rolnikom straty powstałe np. w wyniku ograniczania powierzchni upraw. – Dopóki nie będziemy znali odpowiedzi na szereg tych pytań, trudno nam precyzyjnie zaplanować drogę dla polskiego rolnictwa – podkreśla minister.
dodano: 2020-07-29
TECHNOLOGIE
Butelki PET są najpopularniejszymi opakowaniami wykorzystywanymi w przemyśle napojowym. ALPLA, globalny lider rynku opakowań i recyklingu opracował innowacyjną 1-litrową butelkę PET pozwalającą na jej wykorzystywanie w systemie butelek zwrotnych wielokrotnego użytku. 
dodano: 2020-07-29
FINANSE
W samym tylko czerwcu z bankowych lokat wyparowało prawie 12,5 mld złotych. To największy odpływ depozytów terminowych w historii. Zamiast mrozić kapitał na rachitycznie oprocentowanych lokatach, wolimy pieniądze trzymać na rachunkach, do których dostęp mamy w każdej chwili albo inwestować je w bardziej ryzykowny, ale też potencjalnie zyskowny sposób – pisze Bartosz Turek, analityk HRE Investments.