Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
   ...  
41
dodano: 2019-01-21
GOSPODARKA
Komentarz ministra Jerzego Kwiecińskiego do danych GUS o produkcji

Opublikowane 18 stycznia br. dane dotyczące zarówno produkcji przemysłowej jak i budowlanej pokazują, że nasza gospodarka w dalszym ciągu dobrze się rozwija, choć powoli uwidacznia się potencjalne zmniejszenie dynamiki tego rozwoju. Nic nie wskazuje jednak, żeby miało ono zejść poniżej tzw. "potencjalnego tempa wzrostu", szacowanego dla naszej gospodarki na ok. 3%. Należy podkreślić, że bieżące dane GUS potwierdzają oczekiwane przez analityków spowolnienie aktywności przemysłu oraz działalności budowlano-montażowej.


dodano: 2019-01-18
GOSPODARKA
Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsłużyła w 2018 r. aż 70 projektów BIZ na kwotę 2,13 mld euro. To najlepszy wynik w jej historii. – Łączna wartość inwestycji, które rocznie obsługujemy wzrosła z 500 mln euro w 2015 r. do ponad 2 mld euro w 2018 r. Ostatnie 12 miesięcy było rekordowe, nadchodzące mogą być nawet lepsze – zapowiada Krzysztof Senger, p.o. prezes PAIH.
dodano: 2019-01-17
GOSPODARKA
Wysokie ryzyko w polskim biznesie – wzrostowi obrotów towarzyszą coraz częstsze opóźnienia płatnicze i niewypłacalności. Rok 2018 był trzecim z kolei ze wzrostem niewypłacalności. Wszystko wskazuje na to, że w 2019 roku polska gospodarka pobije kolejny niechlubny rekord. Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. 
dodano: 2019-01-15
GOSPODARKA
Przedstawiamy komentarz do wyników kolejnej rundy Ankiety Makroekonomicznej NBP (AM NBP). Zimowa runda trwała od 17 grudnia 2018 r. do 3 stycznia 2019 r. W badaniu ankietowym wzięło udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy oraz organizację przedsiębiorców. Prognozy otrzymane w wyniku agregacji oraz zbiory prognoz indywidualnych publikowane są na stronie: http://amakro.nbp.pl.
dodano: 2019-01-14
GOSPODARKA
W roku 2018 liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 975, czyli o 10 proc. więcej niż w roku 2017 (wg danych na koniec grudnia 2018). Podane w raporcie rocznym Coface wyniki za rok 2018 nie są ostateczne i należy się jeszcze spodziewać wzrostu liczby postanowień. Jednak dane sprzed roku, do których liczony jest ostatni wzrost procentowy r/r, pochodzą także z końca grudnia, co zapewnia rzetelność porównań statystycznych. 
dodano: 2019-01-11
GOSPODARKA
Większość firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw pozytywnie postrzega warunki prowadzenia biznesu w naszym kraju. Jednak muszą stawiać czoła także wielu wyzwaniom. Największym problemem w ocenie przedsiębiorców są: zmienność prawa oraz skomplikowane i niejasno sformułowane przepisy. Jednocześnie, tylko 8,6% MŚP ma własny dział prawny lub prawnika w firmie. To pięta achillesowa niedużych firm, wykazało badanie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA opracowane we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych.
dodano: 2019-01-10
GOSPODARKA
Polska gospodarka w 2018 roku mogła poszczycić się jednym z najwyższych wzrostów w Europie, co – przy mało sprzyjających okolicznościach zewnętrznych, jak i wewnętrznych – bez wątpienia należy uznać za sukces. W III kwartale 2018 roku nasze PKB wzrosło aż o 5,1 proc. rok do roku, utrzymując tym samym pozytywną tendencję z poprzednich kwartałów. Według ekspertów Aforti Holding najbliższe miesiące 2019 roku będą dużym wyzwaniem dla rodzimej gospodarki, co jest pokłosiem między innymi wielu spraw o charakterze ekonomicznym, nierozwiązanych w 2018 roku, a których finału należy spodziewać się w najbliższym czasie.

Komentarz Pawła Opoki, wiceprezesa zarządu Aforti Holding
dodano: 2019-01-10
GOSPODARKA
Rząd przyjął przygotowany przez resort sprawiedliwości, projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Teraz trafi on do Sejmu. Ustawa dotyczyć będzie praktycznie wszystkich spółek działających w Polsce. Dotychczas, aby ukarać przedsiębiorstwo, musiał zapaść wyrok skazujący sprawcę przestępstwa, z którego podmiot zbiorowy osiągnął korzyść. Po zmianie przepisów firma będzie mogła być ukarana bez takiego prawomocnego wyroku a postępowanie przeciwko niej będzie toczyło się niezależnie od innych postępowań.
dodano: 2019-01-08
GOSPODARKA
Mimo korekty w Europie w 2019 roku w Polsce nadal będzie obecny wzrost gospodarczy – ocenia Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zdaniem eksperta głównymi motorami wzrostu pozostaną dalsza konsumpcja i wzrost wynagrodzeń oraz inwestycje publiczne i przedsiębiorstw prywatnych. Natomiast jednym z największych zagrożeń dla koniunktury i sytuacji polskich firm będzie twardy brexit, który odczują głównie firmy z branży finansowej i transportowej.
dodano: 2019-01-08
GOSPODARKA
Dwie na trzy firmy czekające ponad 60 dni na płatność od partnera biznesowego, nie dostają całości należności. Średnio tracą co czwartą złotówkę z przeterminowanej kwoty. Co dziesiątej z poszkodowanych firm zdarza się nie odzyskać nic – wynika z badania BIG InfoMonitor, na temat zatorów płatniczych.