Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
327
 
328
 
329
 
330
 
331
 
332
 
333
 
334
 
335
 
336
 
337
   ...  
440
dodano: 2018-03-14
LUDZIE I FIRMY
Rada Nadzorcza Alior Banku podziękowała Michałowi Chyczewskiemu, byłemu już p.o. prezesa za „wkład w budowanie pozycji rynkowej Banku”. Jednocześnie upoważniła swojego przewodniczącego Tomasza Kulika do podpisania wniosku do KNF o zgodę na powołanie dotychczasowej wiceprezes Katarzyny Sułkowskiej na prezesa Zarządu Banku. Rada powołała też nowego wiceprezesa - Marcina Jaszczuka. W komunikacie nie podano przyczyn rezygnacji Chyczewskiego.
dodano: 2018-03-14
TARGI
W Warszawie ruszają dzisiaj 20. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, organizowane przez MT Targi Polska. To najważniejsze w naszym kraju wydarzenie dedykowane branży laboratoryjnej. Ponad 170 wystawców prezentujących nowości rynkowe, licznie reprezentowane jednostki naukowe i badawcze, merytoryczne wykłady i seminaria – jubileuszowa edycja EuroLab zapowiada się imponująco.
dodano: 2018-03-13
ZARZĄDZANIE
W inicjatywach łączących naukę z biznesem najważniejsze jest zorganizowanie odpowiedniego managementu. Z naszych doświadczeń wynika, że inicjatywy, w których jedna i ta sama osoba pełni zarówno rolę naukową, jak i biznesową, zarządczą czy menadżerską są nieskuteczne – mówi dr inż. Paweł Wielgus, prezes Kvarko, ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej. Fundusz inwestujący w spółki naukowe i technologiczne skupia się na projektach, które wywodzą się głównie z jednostek naukowych. Jego najnowszym projektem jest spółka, która rozwija innowacyjne urządzenie do biopsji prostaty. 
dodano: 2018-03-13
POLSKA UE
Łączny budżet tegorocznych konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego to ponad 5 miliardów złotych. W „szybkiej ścieżce”, flagowym programie skierowanym do przedsiębiorców, to aż 2,85 mld zł. Większość konkursów  jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). O dofinansowanie będzie się można również starać w ramach trzech prowadzonych przez NCBR we współpracy z samorządami (województwa lubelskie, łódzkie i śląskie) Wspólnych Przedsięwzięć. 
dodano: 2018-03-13
HANDEL
Eksport wzrósł w styczniu o 4,8 proc. (euro, r/r), a import o 10,9 proc. – podał GUS. Wyniki komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. – W styczniu 2018 r. eksport wzrósł zdecydowanie słabiej niż w całym 2017 r. (4,8 proc. w stosunku do 10,2 proc.; r/r; euro). Jeden miesiąc nowego roku nie jest oczywiście miarodajny (dane dotyczące obrotów towarowych są bowiem korygowane w miarę napływu dokumentów celnych), ale różnica w dynamice eksportu i importu była w styczniu bardzo duża, bo ponad dwukrotna.
dodano: 2018-03-13
FINANSE
Zarząd NBP przekazał Radzie Polityki Pieniężnej projekcję inflacji i PKB opublikowaną w "Raporcie o Inflacji". Raport jest dokumentem zawierającym: aktualną ocenę procesów inflacyjnych i determinant inflacji; opis polityki pieniężnej prowadzonej w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz projekcję inflacji i PKB na rok bieżący i dwa pełne lata po nim następujące.
dodano: 2018-03-13
FINANSE
W 2017 roku PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Powtarzalny zysk netto wzrósł przy tym aż o 28 proc. Przyczynił się do tego wyraźny wzrost wyniku na działalności biznesowej, który na koniec roku wyniósł 12,6 mld zł i rósł głównie dzięki silnej poprawie wyniku odsetkowego (wzrost o 11 proc. r/r do poziomu 8,6 mld zł) oraz  wyniku prowizyjnego (wzrost o 10,2 proc. r/r do poziomu 3 mld zł).
dodano: 2018-03-13
FINANSE
Dane z amerykańskiego rynku pracy napawają optymizmem, dając jednocześnie minimalny wzrost kursu USD względem EUR na poziomie 0,04 proc. Tak bardzo oczekiwane przez analityków informacje zza oceanu mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w rosnącej wycenie eurodolara, ale – według Marka Paciorkowskiego, dyrektora ds. rynków finansowych Aforti Exchange – dopiero w ujęciu długookresowym, chociażby ze względu na szeroką konsolidację średnioterminową na tym rynku.
dodano: 2018-03-13
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Do czwartego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 78 wniosków. Granty w łącznej wysokości 21,6 mln zł zdobyło jedenaścioro młodych naukowców. 
dodano: 2018-03-13
MARKETING
Sąd Unii Europejskiej przyznał rację spółce Cinkciarz.pl, stwierdzając nieważność odmowy zarejestrowania graficznego znaku towarowego spółki zawierającego symbole walut „€” i „$” jako unijnego znaku towarowego, o który w 2015 r. spółka Cinkciarz.pl wystąpiła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o rejestrację unijnego znaku towarowego dla oprogramowania komputerowego, usług finansowych, w szczególności wymiany walut, oraz publikacji.