Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
32
 
33
 
34
 
35
 
36
 
37
 
38
 
39
 
40
 
41
 
42
   ...  
45
dodano: 2016-12-15
GOSPODARKA
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 14 grudnia br. skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji przez firmę Deloitte, w skład indeksu po X edycji wejdzie 25 spółek, w tym cztery nowe: Fabryki Mebli Forte SA, PCC Rokita SA, Bank Pekao SA oraz Trakcja PRKiI SA. W tegorocznej edycji RESPECT Index liczba nowych spółek jest najwyższa w historii. 
dodano: 2016-12-14
GOSPODARKA
Wśród małych przedsiębiorców w Polsce przybyło pesymistów, którzy negatywnie oceniają ogólną sytuację i perspektywy rozwoju swoich firm. Dodatkowo, prawie trzy czwarte z nich nie ma zaufania do decyzji podejmowanych przez rządzących. To wnioski z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net, dotyczącego nastrojów gospodarczych wśród mikro- i małych firm w pierwszej połowie 2016 roku.
dodano: 2016-12-14
GOSPODARKA
Raport "Atrakcyjność inwestycyjna województw 2016”, przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej (SGH), opisuje nie tylko 16 polskich województw, ale także – jako jedyny w Polsce – prezentuje wewnętrzne zróżnicowanie ich atrakcyjności. Według raportu, atrakcyjność województwa wykazuje duży związek z poziomem jego rozwoju gospodarczego. Dlatego też najbardziej wyróżniają się województwa: mazowieckie, dolnośląskie, śląskie oraz małopolskie. Największy awans w klasyfikacji zanotowało opolskie.
dodano: 2016-12-14
GOSPODARKA
Z danych PIIT wynika, i jak informuje Michał Rogalski, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym roku liczba ogłoszonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zmniejszyła się o ponad 32 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Tylko w segmencie dużych zamówień ogłaszanych w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej wartość spadku wynosi już około 2,5 mld zł.

dodano: 2016-12-13
GOSPODARKA
Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, do października 2016 roku w Polsce zarejestrowano w KRS w tym roku ponad 43 tys. firm. To o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Polscy przedsiębiorcy chętnie zakładają działalności, jednak często jest im trudno ominąć pewne bariery rozwojowe. Eksperci Banku Zachodniego WBK podkreślają, że choć firmy często zmagają się z zewnętrznymi trudnościami, jak skomplikowane przepisy prawno-podatkowe, nierzadko problemy tkwią wewnątrz. 
dodano: 2016-12-09
GOSPODARKA
Z danych GUS wynika, że inwestycje zagraniczne w III kwartale tego roku skurczyły się o 7,7 proc. Zdaniem ekspertów i inwestorów wpływ na zachowanie inwestorów ma wewnętrzna sytuacja w Polsce. Krzysztof Krawczyk, szef polskiego biura CVC Capital Partners, jednego z największych na świecie funduszy inwestycyjnych uważa, że czynniki wewnętrzne i stabilność Polski, jako środowiska inwestycyjnego, pogorszyła się, co powoduje, że inwestorzy odwlekają część projektów.
dodano: 2016-12-09
GOSPODARKA
Od wielu kwartałów napływają informacje o coraz niższym poziomie bezrobocia w Polsce. Mogłoby to świadczyć, że sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. Niestety, prawda jest zupełnie inna, zwłaszcza wśród osób zaczynających i kończących karierę zawodową – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2016-12-07
GOSPODARKA
W serii badań przeprowadzonych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) za pośrednictwem europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej oszacowano, że z powodu obecności podrobionych towarów na rynku dziewięć sektorów traci każdego roku ponad 48 mld euro – lub 7,4% całej sprzedaży. Pośrednie skutki zjawisk podrabiania i piractwa w tych sektorach powodują dodatkowo stratę w wysokości 35 mld euro w całej UE – producenci zakupują mniej towarów i usług od dostawców, co wywołuje efekt domina w innych obszarach.
dodano: 2016-12-06
GOSPODARKA
W Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się konferencja informacyjna na temat rynku chińskiego oraz szans i perspektyw dla polskich firm na tym rynku. Organizatorami byli BCC i Polsko-Chińskie Forum Współpracy. Celem konferencji było przedstawienie informacji praktycznych dotyczących m.in.: możliwości eksportowo-importowych, pozyskania inwestorów chińskich, przekazanie rad i wskazówek w tym zakresie. Jako prelegenci wystąpili handlowcy z wieloletnim doświadczeniem w handlu z Chinami.
dodano: 2016-12-05
GOSPODARKA
Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku Giedy Papierów Wartościowych w Warszawie wyniosła w listopadzie 2016 r. 18,6 mld zł, czyli o 21,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła rok do roku o 21,8%, do poziomu 18,0 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła poziom 900,1 mln zł, najwyższy od marca 2014 r. Średnia dzienna liczba transakcji w ramach arkusza zleceń wyniosła 73,6 tys. szt., czyli o 7,7% więcej niż w listopadzie 2015 r.