Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
16
dodano: 2018-03-08
POLSKA UE
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wynika z konieczności dostosowania polskiego prawa do unijnego. Państwa członkowskie UE mają bowiem obowiązek ustanowić i notyfikować w Komisji Europejskiej – do 21 marca 2018 r., a następnie stosować od 21 kwietnia 2018 r. – przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich.
dodano: 2018-02-20
POLSKA UE
22 marca br. rozpocznie się pierwsza runda tegorocznego konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” (I etap usługowy) w ramach programu Inteligentny Rozwój. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli starać się o granty (nawet 340 tys. zł) na zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.
dodano: 2018-02-20
POLSKA UE
16 lutego 2018 r. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie odbyło się spotkanie z europosłem dr Czesławem Siekierskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, na którym przedstawił główne założenia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dotyczące przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Spotkanie zorganizowali: AgroBiznesKlub, KZSM Zw. Rew., Federacja Gospodarki Żywnościowej RP i Polski Związek Plantatorów Roślin Zbożowych. 
dodano: 2018-02-19
POLSKA UE
Europejskie wrota do wsparcia inwestycji – tak swoją inicjatywę doradztwa dla inwestorów promują Komisja Europejska (KE) i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) wspiera tę inicjatywę. Dzisiaj (19.02.2018 r.) w siedzibie resortu przedstawiciele KE, EBI, MIiR i BGK prezentowali samorządowcom, przedsiębiorcom i przedstawicielom spółek skarbu państwa możliwości, jakie stwarza Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).
dodano: 2018-02-16
POLSKA UE
W statystykach zamożności poszczególnych unijnych obszarów Warszawa wysuwa się na lidera Wspólnoty. Porównaliśmy PKB europejskich stolic, bezrobocie i wynagrodzenia. Z zestawienia wynika, że Warszawa już zostawia za plecami wiele europejskich metropolii, a wkrótce nawet w sferze płac może dogonić Berlin – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl. 
dodano: 2018-02-14
POLSKA UE
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w pierwszym w tym roku spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie w Stalowej Woli 20 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w auli Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli (Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, Stalowa Wola). W spotkaniu weźmie udział Adam Hamryszczak, wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

dodano: 2018-02-13
POLSKA UE
Ci, którzy głosowali za Brexitem, mogą czuć się oszukani. Zamiast oszczędności na unijnych składkach, lepszej ochrony zdrowia czy braku konkurencji ze strony obywateli UE na rynku pracy, wyłania się groźba masowych zwolnień i pogorszenia kondycji gospodarczej – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2018-02-06
POLSKA UE
6 marca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu "Ochrona własności przemysłowej*. Przedsiębiorcy MŚP mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. 
dodano: 2018-02-06
POLSKA UE
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski ogłosił już ponad 200 naborów wniosków. Zawarto też blisko 850 umów na realizację przedsięwzięć o wartości dofinansowania 3,5 miliarda złotych. Zakontraktowano ten sposób ponad 44 procent wszystkich środków. Najważniejszy wskaźnik, czyli poziom certyfikacji wydatków, wyniósł na koniec 2017 roku 6,08 procenta i jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.
dodano: 2018-02-06
POLSKA UE
Według zgromadzonych przez Konfederację Lewiatan danych z grudnia 2017 roku unijne plany zakładają mobilizację w Polsce inwestycji o wartości ponad 8,86 miliardów euro. Wszystkie zainteresowane taką szansą przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się poprzez oficjalny portal Unii Europejskiej.