Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
15
dodano: 2018-02-02
POLSKA UE
W lutym rusza 30 nowych konkursów ze środków Funduszy Europejskich. To jednak tylko część oferty unijnej. Cały czas można składać wnioski o wsparcie finansowe projektów w 92 wciąż trwających konkursach. Nabory skierowane są przede wszystkim do samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół wyższych czy instytucji ochrony zdrowia. Szansę na pozyskanie unijnych środków mają także przedsiębiorcy, instytucje kultury, czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.  
dodano: 2018-01-22
POLSKA UE
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała 102 umowy na realizację projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W naborze prowadzonym od czerwca 2016 r. wpłynęło 186 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 143 212 330 zł.
dodano: 2018-01-16
POLSKA UE
Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014 od uruchomienia programów do 14 stycznia 2018 r. złożono 72 438 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 461,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 285,6 mld zł.
dodano: 2018-01-15
POLSKA UE
W Lubelskiem rok 2018 przyniesie 29 szans na pozyskanie funduszy unijnych. Do wzięcia miliard złotych! W ramach konkursów są do wzięcia środki na wsparcie i poprawę jakości życia mieszkańców, dotacje dla przedsiębiorców na udoskonalenie lub stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego oraz na działania dotyczące kształcenia zawodowego. 
dodano: 2018-01-09
POLSKA UE
W dniach 8-9 stycznia br. Komisja Europejska debatuje o wieloletnim budżecie UE po 2020 roku. Konfederacja Lewiatan, w ramach BusinessEurope, podkreśla potrzebę zapewnienia w tym budżecie odpowiedniego finansowania kluczowych obszarów, takich jak: innowacyjność, infrastruktura, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, rozwój przedsiębiorstw, w szczególności MŚP.
dodano: 2018-01-08
POLSKA UE
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski ogłosił już blisko 190 naborów wniosków. Zawarto też 816 umów na realizację przedsięwzięć o wartości dofinansowania 3,46 miliarda złotych. Zakontraktowano w ten sposób ponad 43 procent wszystkich środków. Najważniejszy wskaźnik, czyli poziom certyfikacji wydatków, wyniósł na koniec 2017 roku 6,08 procenta i jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.
dodano: 2018-01-05
POLSKA UE
Stanowisko WEI ws. Polexitu i potencjalnych konsekwencji polityczno-gospodarczych

Konflikt z Komisja Europejską i uruchomienie przez nią procedury wynikającej z artykułu 7. traktatu lizbońskiego zrodził spekulacje, czy cała ta afera nie zakończy się Polexitem, czyli opuszczeniem przez Polskę Unii Europejskiej. Nie jest to celem PiS, wręcz przeciwnie, rządząca partia odżegnuje się od takiego pomysłu, ale już jej radykalni zwolennicy snują na forach internetowych wizję ojczyzny poza strukturami europejskimi. Gdyby kiedyś napięcia  na linii Polska – UE doprowadziły do Polexitu byłaby to geopolityczna katastrofa.
dodano: 2018-01-04
POLSKA UE
W 2018 roku można spodziewać się ponad 700 konkursów z Funduszy Europejskich. Już w styczniu otwiera się prawie 90 nowych naborów. Szansy na pozyskanie pieniędzy unijnych można też szukać w 193 trwających konkursach.  Wśród nich 40 naborów z programów ogólnopolskich, 144 konkursy z programów regionalnych i 9 konkursów z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 
dodano: 2017-12-28
POLSKA UE
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
dodano: 2017-12-28
POLSKA UE
Komisja Europejska przedstawiła propozycje nowej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017) 797). Nowa dyrektywa dotycząca informowania na piśmie pracowników o warunkach zatrudnienia wymaga modernizacji, ale niektóre zawarte w niej propozycje mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwiązania krajowe i zwiększyć obciążenia przedsiębiorstw – uważa Konfederacja Lewiatan.