Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
26
dodano: 2018-05-23
POLITYKA GOSPODARCZA
„Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany” – to hasło ogólnopolskich spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i urzędników o zmianach, które przynosi reforma prawa gospodarczego, w tym Konstytucja Biznesu. Cykl rozpoczęło spotkanie w Koszalinie (21.05). Ich celem jest przybliżanie lokalnym środowiskom zmian wprowadzanych dla przedsiębiorców, przede wszystkim pakietem Konstytucja Biznesu. Rozmowy mają też pomóc w określeniu kolejnych proprzedsiębiorczych działań rządu.
dodano: 2018-05-22
POLITYKA GOSPODARCZA
Realnie działający przedsiębiorcy nie muszą obawiać się wykreślenia z CEIDG. W przypadku braku numeru PESEL, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dokonało zmian bez konieczności ich angażowania. Wykreślenie dotyczy natomiast starych wpisów, które od lat nie były modyfikowane. Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw miała na celu „wyczyszczenie” systemu CEIDG z wpisów które nie pozwalają zidentyfikować przedsiębiorcy na podstawie dostępnych baz publicznych, nie były modyfikowane od momentu powstania systemu CEIDG.
dodano: 2018-05-18
POLITYKA GOSPODARCZA
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców bardzo krytycznie ocenia pomysł wprowadzenia III progu podatkowego w wysokości 36% od dochodów powyżej 1 mln PLN oraz likwidacji podatku liniowego w działalności gospodarczej i wprowadzenie II progu podatkowego w wysokości 23% pod fałszywą nazwą tzw. „daniny solidarnościowej”.
dodano: 2018-05-18
POLITYKA GOSPODARCZA
Pakiet dla średnich miast to jeden z projektów strategicznych realizujących rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Pakiet opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym sektora MŚP.
dodano: 2018-05-17
POLITYKA GOSPODARCZA
Z wtorkowej prezentacji minister finansów Teresy Czerwińskiej wynika, że powstanie nowy państwowy fundusz celowy – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma być to odpowiedzieć na wołanie o pomoc niepełnosprawnych i ich rodziców. Ich protest w Sejmie trwa już od 30 dzień. Rodzice i ich podopieczni oczekują realizacji dwóch postulatów. Domagają się dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, który nie będzie wliczany do dochodu osoby niepełnosprawnej. Postulują też o zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
dodano: 2018-05-15
POLITYKA GOSPODARCZA
Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, wsparcie również dla mikro, małych i średnich firm, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc prace – to główne założenia dokumentu. Prace nad ustawą maja się zakończyć się w Parlamencie przed wakacjami.
dodano: 2018-05-10
POLITYKA GOSPODARCZA
Wkrótce znów wyraźnie wzrosną ceny paliw i usług transportowych. Trzeba się także liczyć z tym, że spowolni wzrost gospodarczy, będzie mniej pieniędzy na konsumpcję i podwyżki płac. Oto prawdopodobne następstwa decyzji prezydenta Trumpa, rekordów na rynku ropy i silnego dolara – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2018-04-30
POLITYKA GOSPODARCZA
Część z wprowadzonych zmian wchodzącej dzisiaj Konstytucji Biznesu ma za zadanie zachęcać do zakładania działalności gospodarczej. To m.in. instytucja działalności nierejestrowej dla osób, które będą osiągać niewielkie przychody. Od stycznia 2018 roku działa jednolity plik kontrolny (JPK) dla małych i średnich firm, a od lipca zostanie on rozszerzony także o inne rejestry, nie tylko VAT. Zmiany dla przedsiębiorców oznaczają też zmiany dla księgowych. Jak mówi Magdalena Sławińska-Rzemek, doradca podatkowy inFakt, większość z nich jest zadowolona z nowych propozycji.
dodano: 2018-04-30
POLITYKA GOSPODARCZA
Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy. To pakiet 5 ustaw, które w sposób systemowy, jasno i zwięźle określają fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Jest dla firm „kartą praw podstawowych”, która obejmuje podstawowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian zawartych w Konstytucji Biznesu wchodzi w życie dzisiaj, 30 kwietnia 2018 roku.
dodano: 2018-04-27
POLITYKA GOSPODARCZA
2018 rok to rekordowa skala zmian prawnych dla przedsiębiorców. Od tego roku obowiązkiem prowadzenia rejestru elektronicznego w postaci JPK zostali objęci, po dużych i średnich, także mali przedsiębiorcy. Również sprawozdania do KRS będą musiały być przekazywane w formie elektronicznej. W kolejnych miesiącach firmy czeka również wdrożenie przepisów, które mają uszczelnić systemu podatku VAT, a także zmiany w raportowaniu leasingu. Nowe przepisy oznaczają konieczność zmian organizacyjnych w firmach oraz dostosowanie systemów IT  – mówi Karol Ratajczak, starszy konsultant w dziale finansów i kontrolingu w Hicron.