Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
dodano: 2017-07-24
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzeci konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 25,6 mln zł zdobyło trzynaścioro młodych naukowców. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
dodano: 2017-07-20
NAUKA
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przygotował drugą edycję Biuletynu, którego celem jest zaprezentowanie zagranicznej społeczności naukowców, przedsiębiorców, innowatorów polskiego potencjału naukowego i innowacyjnego oraz polskich sukcesów w programie Horyzont 2020. Publikacja w języku angielskim, wydawana jest co kilka miesięcy i dostępna jest na anglojęzycznej stronie KPK PB UE.
dodano: 2017-07-17
NAUKA
Ośrodek Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge, uruchomiony w 2014 roku dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymał dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma zapewnione dalsze funkcjonowanie. 14 lipca, zostało podpisane porozumienie w tej sprawie między Uniwersytetem Warszawskim – koordynatorem przedsięwzięcia – a Uniwersytetem w Cambridge.
dodano: 2017-07-13
NAUKA
Blisko 50 projektów obejmujących kształcenie na studiach III stopnia uzyska dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój konkursu na „Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich” jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach III stopnia. W wyniku zakończonego właśnie konkursu, szkoły wyższe i instytuty naukowe otrzymają na ich realizację 115 mln zł.
dodano: 2017-07-07
NAUKA
GOSPOSTRATEG "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” to nowy strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji realizujących politykę rozwojową. Jego głównym celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.  
dodano: 2017-07-03
NAUKA
Dzięki regularnym pomiarom jasności ponad miliarda gwiazd naszej galaktyki astronomowie z prowadzonego w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego projektu „The Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE)” odkryli nieznaną klasę gwiazd zmiennych pulsujących. Odkrycie nowej klasy gwiazd pulsujących astronomowie ogłosili w prestiżowym czasopiśmie „Nature Astronomy”.
dodano: 2017-06-16
NAUKA
W najbliższy weekend, 17-18 czerwca, Polska Akademia Nauk zaprasza do Ogrodu Botanicznego w Powsinie na Piknik Naukowy z Marią Skłodowską-Curie. Swoje stoiska będą prezentowały Instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na przykład na stoisku Instytutu Filozofii i Socjologii PAN organizatorzy nakłonią obrazek Marie Skłodowskiej-Curie do rozmowy i spróbują interaktywnie, z pomocą wirtualnych gier i zabaw, poznać jej życie i historię. To samo zrobią Napoleonowi. Tak, żeby Pani Skłodowska-Curie nie czuła się samotna.
dodano: 2017-06-05
NAUKA
Od 8 do 10 czerwca Małopolska zaprasza na bezpłatne konsultacje, szkolenia, warsztaty, gry i webinaria, które znajdą się w ofercie VII Małopolskiego Dnia Uczenia się. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem: Każdy może zrobić karierę. Specjalnie dla menedżerów i członków zespołów projektowych odbędzie się symulacja, dzięki której będzie można dowiedzieć się, czym są zwinne metody zarządzania.
dodano: 2017-06-02
NAUKA
Blisko 3 mln zł trafiło w ręce 100 najzdolniejszych młodych polskich naukowców, laureatów 25. konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którzy odebrali dyplomy na Zamku Królewskim w Warszawie. Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową, ale mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi.
dodano: 2017-05-26
NAUKA
Trzy poziomy wystawiennicze, sala konferencyjna, dwie sale edukacyjne, prawie 3,6 tys. m2  ekspozycji, planetarium na 60 osób i duży taras na dachu, z którego będzie można podziwiać widok na Wały Chrobrego. Tak wyglądać będzie Centrum Nauki na szczecińskiej Łasztowni. Centrum będzie multimedialną placówką naukowo-edukacyjną poświęconą m.in żegludze i szkutnictwu oraz jego historii na Bałtyku.