Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
dodano: 2018-03-02
NAUKA
Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO uruchamia nowy kierunek studiów w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii. Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wprowadzenia studiów odbędzie się w 7 marca 2018 roku w Collegium Maius Uniwesystetu Jagiellońskiego z udziałem władz uczelni, Prezesa Urzędu Patentowego RP oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
dodano: 2018-03-01
NAUKA
W dniach 12-17 marca w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbędzie się kolejny Tydzień Mózgu. Podczas wykładów, pod wspólnym tytułem "Młody mózg", prezentowane będą najnowsze osiągnięcia z zakresu neurobiologii, psychologii i psychiatrii, odnoszące się do wybranych aspektów rozwoju mózgu i mające duże znaczenie nie tylko naukowe, ale i praktyczne.
dodano: 2018-02-22
NAUKA
58 proc. Polaków twierdzi, że w ostatnim roku nie podejmowało żadnych działań mających na celu rozwój zawodowy bądź osobisty (np. kursy językowe, zawodowe, studia podyplomowe, pracę z trenerem lub samokształcenie, udzieliło odpowiedzi negatywnej). Tylko 42 proc. polskich pracowników podejmuje wysiłek dokształcania się po pracy, a zaledwie 21 proc. jest w stanie wyłożyć na to własne pieniądze. Większość nie widzi potrzeby rozwoju – wynika z badania Grant Thornton.
dodano: 2018-02-12
NAUKA
248 mln zł – to kwota dofinansowania, dzięki której 28 uczelni zorganizuje zajęcia praktyczne i staże dla studentów, podniesie poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji i zrealizuje projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił właśnie wyniki drugiej ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, z którego skorzysta łącznie 39 tys. osób z mniejszych uczelni.
dodano: 2018-02-02
NAUKA
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki podpisały 31 stycznia br. porozumienie o współpracy, które służyć ma uwolnieniu potencjału polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju. Współpraca jednostek naukowych w celu wdrażania i komercjalizacji wyników badań jest jednym z podstawowych założeń reformy przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
dodano: 2018-01-23
NAUKA
699 dni – tyle trwały przygotowania projektu ustawy mającej zmienić oblicze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Końca dobiegła właśnie ostatnia tura konsultacji, po której Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawił 22 stycznia br. wyniki prac legislacyjnych resortu. Konsultowaną ustawę prezentował podczas Narodowego Kongresu Nauki we wrześniu minionego roku. 
dodano: 2018-01-18
NAUKA
Mniej niż połowa Polaków ufa prezydentowi, premierowi czy Trybunałowi Konstytucyjnemu. Jeszcze niższy jest poziom zaufania do Sejmu, Senatu i sądów. Niski stopień zaufania dotyczy też kapitału społecznego. Aż 95 proc. przedsiębiorców jest zaniepokojonych poziomem zaufania społecznego w ich organizacjach. Polska potrzebuje etosu służby publicznej, żeby odbudować fundamentalne zaufanie do instytucji państwa – przekonuje Konrad Ciesiołkiewicz, sekretarz Komitetu Dialogu Społecznego KIG oraz współorganizator Akademii Miasta i Państwa (AMiP). Akademia jest inicjatywą, która ma budować dialog społeczny i komunikację obywatelską.
dodano: 2018-01-11
NAUKA
Badania nad nowotworami oraz nowymi technologiami kwantowymi to wyzwania, jakie podejmą trzy międzynarodowe centra naukowe, które powstaną w Polsce dzięki środkom w łącznej wysokości ponad 109 mln zł, przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Program ten wspiera powstawanie w naszym kraju wiodących centrów naukowych.
dodano: 2017-12-14
NAUKA
Z raportu Docebo wynika, że już co piąty młody pracownik w wieku od 20 do 35 lat oczekuje od pracodawcy, że stworzy mu odpowiednie warunki do rozwoju. Najczęściej firmy organizują w tym celu szkolenia. Badania Onex Group pokazują jednak, że w 3 na 4 przypadkach przedsiębiorcy decydują się na szkolenia stacjonarne, które dla najmłodszej generacji pracowników mogą nie być atrakcyjne. Millennialsi liczą na możliwość nauki online, zwłaszcza gdy po wszystkim dostają potwierdzenie podniesienia własnych kompetencji. E-szkolenia organizuje jednak zaledwie 15% firm. 
dodano: 2017-12-11
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz dwudziesty szósty przyznała Nagrody Fundacji, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami zostało czterech wybitnych polskich uczonych – prof. Piotr Trzonkowski, prof. Daniel Gryko, prof. Andrzej Trautman oraz prof. Krzysztof Pomian.