Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
59
dodano: 2019-11-12
GOSPODARKA
Klub Młodego Przedsiębiorcy pomoże młodzieży Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania świadomie wkroczyć na rynek pracy, zdobyć kompetencje zawodowe lub założyć własną firmę. Zainicjowany przez Europejski Fundusz Leasingowy Klub Młodego Przedsiębiorcy wystartuje w grudniu. Wciąż mogą się zapisywać firmy, które chcą włączyć się w rozwój lokalnej społeczności i umożliwić młodym odbywanie praktyk wakacyjnych w swoim przedsiębiorstwie. Program obejmuje na razie tylko Wrocław, ale docelowo będzie rozszerzony również na inne miasta w Polsce – mówi Joanna Picher-Różyło, kierownik Biura Zarządu i CSR w Europejskim Funduszu Leasingowym.
dodano: 2019-11-12
GOSPODARKA
Ostatni dzwonek! Tylko do 15 listopada br. można składać wnioski w konkursie Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Celem konkursu jest sfinansowanie usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie oferty klastra lub jego członków na rynki zagraniczne. Premiowane są produkty i rozwiązania zaawansowane technologicznie. Konkurs skierowany jest do koordynatorów klastrów.
dodano: 2019-11-06
GOSPODARKA
W dniach 28-29 listopada 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Apart Hotel Termy Uniejów odbędzie się IV edycja Forum Inteligentnego Rozwoju. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń poświęconych innowacjom i inwestycjom. W wydarzeniu co roku bierze udział ponad 500 osób, z czego większość to najbardziej utalentowani polscy naukowcy, instytuty i uczelnie wyższe, czy najbardziej innowacyjne polskie firmy. 
dodano: 2019-11-06
GOSPODARKA
W październiku 2019 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,1 mld zł, czyli o 2,8% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń [1]  spadła w październiku 2019 r. o 2,8% rdr do poziomu 15,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w październiku 2019 r. 691,9 mln zł, o 2,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października 2019 r. wyniosła 57 783,02 pkt i była o 4,5% wyższa niż przed rokiem.
dodano: 2019-11-05
GOSPODARKA
Biorąc pod uwagę długoletnie trendy, polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą rosnąć w ciągu najbliższych lat w średnim tempie przekraczającym 10% rocznie i na koniec 2024 roku powinny osiągnąć wartość około 19,6 mld zł – wynika z raportu przygotowanego przez PwC we współpracy z PFR TFI. Autorzy opracowania podkreślają, że rozwój zagranicznych projektów polskich firm zwiększy efektywność krajowych przedsiębiorstw i da szansę na transfer technologii oraz dobrych praktyk zarządczych.
dodano: 2019-10-31
GOSPODARKA
„Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” to nowy program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców w ofercie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego budżet to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy. Wsparcie otrzymają innowacyjne projekty w zakresie zielonych technologii, w obszarze wód morskich i śródlądowych oraz technologii poprawiających jakość życia. Konkursy zostaną ogłoszone 19 listopada br., a przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 r. i potrwa do 31 marca 2020 roku.
dodano: 2019-10-31
GOSPODARKA
Narodowy Bank Polski informację o kondycji sektora przedsiębiorstw publikuje zwyczajowo w drugiej połowie stycznia, kwietnia, lipca i października. Celem raportu jest ocena i prognoza koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Raport jest przygotowywany w oparciu o kwartalne badania ankietowe, prowadzone przez NBP od 1997 r. Miesięczne dane za lipiec i sierpień odnośnie dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej sugerują, że wynik za III kwartał może być gorszy niż w poprzednim okresie.
dodano: 2019-10-30
GOSPODARKA
Rynek fotowoltaiczny w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. W ubiegłym roku przybyło 235 MW mocy ze źródeł fotowoltaicznych (PV), co pozwoliło zająć 9. miejsce w UE pod względem skali przyrostu. W całym 2019 r. w Polsce powstanie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a łączna moc polskiej fotowoltaiki wyniesie 1,5 GW. Tylko 3 unijne kraje będą pod tym względem szybciej się rozwijać  – wynika z raportu IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2019”. Jak szacują eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi, fotowoltaiczny boom będzie wiązał się także ze znacznym wzrostem popytu na miedź. W ciągu najbliższych 20 lat zapotrzebowanie osiągnie nawet 87 tys. ton.
dodano: 2019-10-25
GOSPODARKA
W ostatnich latach w polskiej branży transportowej pogłębia się problem niedoboru wykwalifikowanych kierowców. Do 2022 r. luka ta ma wzrosnąć do 200 tys., sięgając 1/4 całego zapotrzebowania w branży. Na razie realną strategią jej zapełniania będzie zatrudnianie kierowców z zagranicy, w tym także z innych kontynentów. Automatyzacja i jej szerokie zastosowanie w transporcie to dopiero pieśń przyszłości – wynika z raportu „Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w latach 2020-2030” opracowanego przez PwC na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, w partnerstwie z Santander Bank Polska, DAF i Uber.
dodano: 2019-10-24
GOSPODARKA
Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w końcu września br. liczba ludności Polski wyniosła ok. 38 393 tys. osób, tj. o ok. 29 tys. mniej w stosunku do stanu sprzed roku oraz o blisko 18 tys. mniej w porównaniu z końcem ub. roku. Tempo ubytku rzeczywistego w okresie trzech kwartałów br. wyniosło ok. -0,05% (wobec -0,03% w analogicznym okresie ub. roku). W stosunku do okresu styczeń–wrzesień ub. roku odnotowano spadek zarówno liczby urodzeń, jak i liczby zgonów. Szacuje się, że saldo migracji zagranicznych na pobyt stały, podobnie jak przed rokiem, było dodatnie.