Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
   ...  
486
dodano: 2020-10-13
USŁUGI
Artyści i ich rodziny są w coraz gorszej sytuacji. Wielu z nich kończą się środki na utrzymanie. Powód? Wstrzymanie poboru wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi od podmiotów publicznie odtwarzających muzykę, które zawiesiły działalność w czasie pandemii, ale dziś funkcjonują już normalnie. Przepisy te zostały wprowadzone bezterminowo w związku z pandemią i oznaczają dla wielu twórców i ich rodzin brak środków do życia i radykalne zmniejszenie zarobków. Są niesprawiedliwe, dyskryminujące i oznaczają kolejne pominięcie praw artystów. Tematem zainteresowali się już politycy i media. 
dodano: 2020-10-13
ZARZĄDZANIE
Rozwój arbitrażu korporacyjnego w Polsce to główny cel okrągłego stołu zwołanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zasiądą przy nim teoretycy i praktycy arbitrażu – przedstawiciele środowisk akademickich, biznesowych oraz sędziowie. Uczestnicy ocenią opublikowany przez SA KIG projekt przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. Obrady ruszą jeszcze w październiku. 
dodano: 2020-10-13
POLITYKA GOSPODARCZA
Podatnicy od 1 października są zobowiązani do sporządzania nowej struktury JPK_V7. Wprowadza ona szereg zmian w zakresie danych, jakie będą przekazywane do organów podatkowych. Zawarte w niej informacje mają służyć zautomatyzowanemu wykrywaniu nieprawidłowości w rozliczaniach VAT. Za błędy w składanych dokumentach ustawodawca przewidział kary. Na szczęście, jak podkreślają eksperci inFakt, nie będą one nakładane od razu, a przedsiębiorcy dostaną czas na wyeliminowanie pomyłek.
dodano: 2020-10-13
GOSPODARKA
Aż 59% Ukraińców jest rozczarowanych sytuacją gospodarczą w ich kraju – wynika z danych Rating Group. Nie ma się co dziwić. Epidemia koronawirusa odbija swoje piętno na gospodarce naszych sąsiadów. Z danych Ukraińskiego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale br. PKB Ukrainy spadło o 11,4% w porównaniu rok do roku, a stopa bezrobocia sięgnęła prawie 10%. Eksperci Personnel Service wskazują, że pozytywnym wskaźnikiem pozostają rosnące zarobki w tempie ok. 8%, ale nadal minimalna pensja na Ukrainie jest 4-krotnie niższa niż w Polsce. Dlatego nie należy się spodziewać rezygnacji pracowników z Ukrainy z emigracji. 
dodano: 2020-10-12
TECHNOLOGIE
Pandemia koronawirusa znacząco przyspieszyła cyfryzację przedsiębiorstw – pokazuje nowy raport Deloitte. Ta nabierze jeszcze szybszego tempa wraz z wdrożeniem sieci 5G, która ma być katalizatorem dla nowego etapu globalnej, cyfrowej rewolucji. W Polsce wdrożenie nowego standardu zbliża się wielkimi krokami, ale duży wpływ na nie będzie mieć nowelizowana właśnie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Znalazły się w niej zapisy, które pozwalają na wykluczenie niektórych dostawców infrastruktury, co może opóźnić wprowadzanie tej technologii w Polsce nawet o trzy lata.
dodano: 2020-10-12
GOSPODARKA
Stopniowo rośnie poziom bezrobocia w regionie pomorskim. We wrześniu 2020 wyniósł 5,7 proc. Jest też coraz więcej bezrobotnych, a najwięcej rejestracji odnotowały urzędy pracy w powiecie puckim, kartuskim i w Gdańsku. Ich liczba wzrasta już od lipca, natomiast w porównaniu do sierpnia osób bez pracy jest więcej o 1,1 tys. osób. Szacunkowe dane o rynku pracy w województwie pomorskim przygotował Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
dodano: 2020-10-12
TECHNOLOGIE
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w V rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” finansowanego w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych” i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny.
dodano: 2020-10-12
USŁUGI
Rok akademicki rozpoczyna się  tym razem później niż zwykle powodując niemałe zamieszanie na rynku nieruchomości. Oliwy do ognia dodają doniesienia o spadku stawek za wynajem o 10-20%. Problem w tym, że nie są one do końca wiarygodne. Średnie ceny zaniża bardzo pokaźna liczba tanich lokali, które w normalnych warunkach zajmowaliby już żacy lub emigranci zarobkowi – pisze Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.
dodano: 2020-10-12
FINANSE
Pandemia Covid-19 zmieniła priorytety polskiego rządu i zwiększyła zapotrzebowanie na wydatki. Oznacza to wzrost zadłużenia, a co za tym idzie konieczność oszczędności i konsolidację fiskalną. W tym kontekście podczas EFNI 2020 odbyła się debata wokół założeń budżetowych na tle unijnych wieloletnich ram finansowych obejmujących okres 2021–2027.
dodano: 2020-10-12
POLSKA UE
„Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych” to nowy konkurs realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz szansa na rozszerzenie i udoskonalenie ich oferty. O dofinansowanie ze środków unijnych mogą ubiegać się koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych z całej Polski. Środki unijne należy przeznaczyć na działania mające na celu wprowadzenie nowej usługi do ofert klastrów. Budżet konkursu to 50 mln zł. Wnioski można składać od 30 października 2020 r.