Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
   ...  
620
 
621
 
622
 
623
 
624
 
625
 
626
 
627
 
628
 
629
 
630
   ...  
641
dodano: 2017-11-10
FINANSE
Zysk netto Alior Bank w III kwartale wyniósł 190 mln zł i przewyższył o 36 mln zł oczekiwany konsensus rynkowy (154 mln zł). Wynik jest też istotnie lepszy od najwyższej prognozy analityków (172 mln zł) i o 90 proc. wyższy niż w II kwartale 2017 r.
dodano: 2017-11-10
TARGI
Zarządzanie halą sportowo-widowiskową Arena, otwarcie Targów na Poznań oraz wielopoziomowy parking to tylko niektóre pomysły rozwoju Międzynarodowych Targów Poznańskich. Firma odchodzi od tradycyjnego skojarzenia z organizacją stoisk targowych na rzecz wielkokierunkowego rozwoju jako międzynarodowe miejsce spotkań. 
dodano: 2017-11-10
LUDZIE I FIRMY
Siedzisz nad CV i listem motywacyjnym godzinami, nie potrafiąc znaleźć właściwych słów, by opisać swoje doświadczenie? Jesteś osobą wygadaną i pewną siebie, ale kiedy wchodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, masz pustkę w głowie? A może przeglądasz bez końca oferty pracy i zaczynasz myśleć, że już nie wiesz, co właściwie chcesz robić? 
dodano: 2017-11-09
LUDZIE I FIRMY
Najniższe od niemal 27 lat bezrobocie  w Polsce powoduje, że punkt ciężkości w relacjach między pracodawcami a zatrudnionymi przesuwa się w stronę pracowników. Ich oczekiwania rosną. Chcą nie tylko wyższych pensji i korzyści pozapłacowych. Oczekują też traktowania po partnersku, również wtedy, gdy dopiero aplikują na dane stanowisko. To dlatego firmy zmieniają proces rekrutacji. IKEA otworzyła Twoje Studio Pracy, w którym jeszcze przed rozpoczęciem pracy kandydaci będą mogli sprawdzić, na czym ona w rzeczywistości polega – mówi Edyta Gradkowska, manager tego studia.
dodano: 2017-11-09
PRZEMYSŁ
Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka niezmiennie wyróżnia się na tle branży bardzo dobrymi wynikami dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Rentowność EBITDA w I półroczu 2017 r. wyniosła 35,3%, co oznacza, że jest jedną z najwyższych w branży. W I półroczu 2017 r. LW Bogdanka wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 902,1 mln zł (wzrost o 6,3% r/r) oraz zysk netto w wysokości 112,1 mln zł (wzrost o 49,6% rok do roku). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 147,5 mln zł (wzrost o 52,7% r/r), a EBITDA 318,6 mln zł (wzrost o 14,9% r/r).
dodano: 2017-11-09
FINANSE
Według danych Związku Polskiego Leasingu po 3 kwartale 2017 rynek polskiej branży leasingowej w sektorze Maszyn i Urządzeń, w tym IT,  w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku, wzrósł o 19,4%, finansując aktywa o wartości 13,3 mld zł. Dobre prognozy oraz planowane inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej w branży drogowej oraz kolejowej też wpłyną na dalsze zwiększenie zapotrzebowania finansowego.
dodano: 2017-11-09
GOSPODARKA
Rosnące prawdopodobieństwo przedłużenia porozumienia o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej nałożyło się na wzrost ryzyka geopolitycznego w Zatoce Perskiej. W efekcie zwiększają się ceny paliw na rynkach globalnych, co oznacza gwałtowne podwyżki kosztów tankowania dla kierowców również w Polsce - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2017-11-09
GOSPODARKA
Zamiast 60 dni opóźnienia wystarczy 30 dni zwłoki w spłacie rachunku czy faktury, aby trafić do rejestru dłużników. Jeśli jednak wpis będzie nieprawidłowy, dłużnik może zgłosić sprzeciw zarówno do wierzyciela jak i BIG-u. Nowe przepisy ograniczają możliwości wpisywania do rejestrów długów starszych niż 10 lat – to trzy z wielu ważnych zmian, które zaczną obowiązywać od 13 listopada w Biurach Informacji Gospodarczej.
dodano: 2017-11-09
PRZEMYSŁ
Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy PGE powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za 3 kwartały 2017 r. wyniósł ponad 6,1 mld zł (6,108 mld zł) i był o 28 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych, które miały miejsce głównie w zeszłym roku, wyniósł 4,889 mld zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok temu. To efekt wyższych wolumenów i bardziej korzystnej struktury paliwowej produkcji związanej z większym udziałem paliw własnych (węgla brunatnego), a także wyższego zwrotu z usług dystrybucyjnych oraz niższych kosztów umorzeń certyfikatów w segmencie obrotu.
dodano: 2017-11-09
REKLAMA
Z międzynarodowego raportu „Viewability Benchmark Report”, przygotowanego przez firmę Meetrics, wynika, że za III kwartał, wzrósł średni czas kontaktu z reklamą w Polsce (w porównaniu z poprzednim kwartałem) z 17,4 sek. do 27,5 sek. Natomiast średnia widoczność reklam zmniejszyła się nieznacznie (z 57 do 55 proc.).