Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
23
dodano: 2023-02-14
POLSKA UE
Już niedługo, bo w tym półroczu Komisja Europejska opublikuje projekty dyrektyw i rozporządzeń, które zreformują ramy fiskalne.  To przełomowa i ważna reforma dla finansów publicznych. Zmiany miałyby kierunkowo obowiązywać już od przyszłorocznego budżetu, który będzie procedowany 
w tym roku. Do pełnego stosowania nowych zasad będzie już zobowiązany nowy rząd. 
dodano: 2023-02-10
POLSKA UE
Przed rozpoczętym wczoraj szczytem UE przedsiębiorcy głośno mówią o potrzebie zapewnienia konkurencyjności europejskim firmom, stworzenia otoczenia regulacyjnego, które poprawi warunki inwestowania w Europie. Oczekują również dalszego wsparcia dla firm w związku z wysokimi cenami energii i wzmocnienia jednolitego rynku.
dodano: 2022-12-08
POLSKA UE
Zielona transformacja, odnawialne źródła energii i transport niskoemisyjny, innowacje, cyfryzacja, rozwój przedsiębiorczości i niwelowanie nierówności społecznych – to główne obszary, które będą finansowane z nowego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027. Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny 2 grudnia br. To długo wyczekiwana decyzja – zarówno przez samorządy, jak i przedsiębiorców – która kończy proces negocjacyjny i otwiera drogę do ogłaszania naborów. Pierwsze z nich mają ruszyć już w I kwartale 2023 roku.
dodano: 2022-11-02
POLSKA UE
Po wielu miesiącach intensywnych negocjacji oraz spotkań, kolejna wersja programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska została przekazana do Komisji Europejskiej. Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest gotowy do dalszych prac, wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań dla mieszkańców Dolnego Śląska. Program Regionalny to ponad 2,3 miliarda euro.
dodano: 2022-10-19
POLSKA UE
W ramach polityki spójności państwa członkowskie muszą spełnić 20 warunków podstawowych, które są identyczne dla wszystkich krajów. Aktualnie spełniamy 13, a w przypadku pozostałych 7 od dłuższego czasu toczą się rozmowy techniczne z Komisją Europejską w celu wyjaśnienia, w jaki sposób powinny one być przez Polskę spełnione.
dodano: 2022-10-10
POLSKA UE
Dobra informacja dla Mazowsza. Komisja Europejska przyjęła właśnie program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. – Dzięki naszym staraniom o podział statystyczny Mazowsza, nasz region po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej skorzysta z tych środków – podkreśla marszałek Adam Struzik. To dodatkowe ok. 400 milionów euro.
dodano: 2022-08-02
POLSKA UE
27 lipca 2022 r. Ministrowie krajów europejskich odpowiedzialni za kwestie energetyczne porozumieli się w sprawie propozycji Komisji Europejskiej, która kilka dni wcześniej zaproponowała środki mające zapewnić zmniejszenie zapotrzebowania na gaz. Wszyscy konsumenci, dostawcy energii i przemysł powinni podjąć działania w celu oszczędzania błękitnego paliwa. Co to konkretnie oznacza dla polskich fabryk? – Na razie nic konkretnego – komentuje Łukasz Byczkowski, ekspert DUON Dystrybucja, jednego z dostawców gazu w Polsce.
dodano: 2022-07-11
POLSKA UE
W ciągu kilku dni ma być upubliczniona treść Umowy Partnerstwa dla Polski na lata 2021-2027, co zakończy ważny etap prac nad bieżącą perspektywą finansową. W czasie prac nad tym dokumentem szwankowała współpraca z partnerami społecznymi, gdyż ich zaangażowanie było wykorzystywane tylko punktowo – uważa Konfederacja Lewiatan
dodano: 2022-05-04
POLSKA UE
Mija 18 lat, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. W tym województwo pomorskie, które od 2004 roku pozyskało około 46 mld zł, dzięki którym udało się zrealizować w regionie 40 tysięcy projektów. Powstały nowe drogi i linie kolejowe. Środki zostały zainwestowane m.in. w pociągi, nowoczesne budynki szpitali, sprzęt medyczny, rewitalizacje miast, edukację, podnoszenie kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy. Ze wsparcia skorzystali też przedsiębiorcy i rolnicy.
dodano: 2021-11-22
POLSKA UE
Gdyby w 2004 roku Polska nie weszła do Unii Europejskiej, dochody Polaków byłyby realnie niższe o 25–30 proc. i porównywalne z dochodami mieszkańców Bułgarii, najuboższego państwa w całej Unii. Gorszy byłby bilans handlu zagranicznego, mniej rozwinięta infrastruktura drogowa i słabsze wyniki inwestycji zagranicznych. To wnioski z raportu „Gdzie naprawdę są konfitury? Najważniejsze gospodarcze korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej” przygotowanego dla Fundacji Schumana oraz Fundacji Konrada Adenauera. – Główną gospodarczą korzyścią z członkostwa w Unii jest udział Polski w jednolitym rynku, a fundusze europejskie pełnią jedynie funkcję pomocniczą – mówi ekonomista, prof. Witold Orłowski, jeden z autorów raportu.