Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
49
dodano: 2020-07-01
POLITYKA GOSPODARCZA
W ramach programów finansowanych ze środków europejskich przygotowano wiele instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców zarówno w formie dotacyjnej, jak i w formach zwrotnych, na przykład pożyczek. Wsparcie jest skierowane do przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią, a także do tych, którzy chcą dostosować swoją firmę do działalności w czasach pandemii czy uczestniczą w łańcuchach dostaw. W zależności od instrumentu wsparcie ma charakter inwestycyjny lub służy do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Może też obejmować wydatki z tych dwóch kategorii.
dodano: 2020-07-01
POLITYKA GOSPODARCZA
Od dzisiaj, 1 lipca 2020 roku zaczynają obowiązywać nowe stawki VAT. Wszystko to za sprawą długo oczekiwanej nowej matrycy stawek podatku. Eksperci z firmy inFakt wyjaśniają, co się zmieni – na co podatek będzie wyższy, a na co niższy. Nowa matryca VAT ma za zadanie przede wszystkim wyeliminowanie absurdów w stosowaniu podatku, gdzie podobne towary (takiej samej kategorii) były w niektórych przypadkach opodatkowane według różnych stawek.
dodano: 2020-06-29
POLITYKA GOSPODARCZA
Prezydent podpisał już ustawę o tarczy 4.0, która zawiera przepisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem. Po apelach Rady Przedsiębiorczości, w tym Konfederacji Lewiatan, parlamentarzyści zgodzili się, aby ograniczeniom nie podlegały przejęcia przez firmy z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Ale pracodawcy oczekują jeszcze nowelizacji ustawy o firmach strategicznych.
dodano: 2020-06-26
POLITYKA GOSPODARCZA
W 2019 w kampanii wyborczej nagle pojawiła się obietnica wzrostu płacy minimalnej do 2600 zł w 2020 r., następnie 3000 zł w 2021 r. i docelowo 4000 zł. Ekonomiści wpadli w osłupienie, choć nie wszyscy. Niektórzy zwykli udawać, że 2+2=5, ale że 2+2=9? Arytmetyka jest bezlitosna. Płaca 4000 zł stanowiłaby, nawet według optymistycznej prognozy rządowej, 65 proc. średniego wynagrodzenia w 2023 r., a w relacji do mediany wynagrodzenia przekroczyłaby 70 proc.! To dobiłoby polskie małe i średnie firmy – mówi Dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.
dodano: 2020-06-26
POLITYKA GOSPODARCZA
Branża turystyczna jest w sytuacji złej, a firmy zajmujące się spotkaniami biznesowymi, transportem oraz nastawione na klientów zagranicznych w bardzo złej – takie są wnioski webinarium „Przemysł Spotkań i Turystyka. Rzeczywistość, Strategia Odbudowy i Komunikacja” zorganizowanego przez Pracodawców RP oraz Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT. Uczestnicząca w nim Olga Semeniuk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przyjęła szereg uwag branży i zadeklarowała udział w następnym spotkaniu 2 lipca.
dodano: 2020-06-25
POLITYKA GOSPODARCZA
W związku z niepokojącymi sygnałami otrzymanymi od przedsiębiorców świadczących usługi agencyjne, Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. zwrócił się do Marszałek Sejmu o dokonanie stosownych korekt w projektowanym nowym art. 15gd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm., dalej: „Specustawa”) poprzez nierozciąganie na nich problematycznej regulacji.
dodano: 2020-06-23
POLITYKA GOSPODARCZA
Około 1 mld zł rocznie – taka kwota miałaby trafić do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi po wprowadzeniu nowej daniny, tzw. opłaty reprograficznej obejmującej smartfony, tablety czy laptopy. Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów podkreśla, że wprost przełoży się to na wyższe ceny sprzętów elektronicznych. W przypadku laptopa ze średniej półki cenowej obłożenie go podatkiem w wysokości minimum 6 proc. spowoduje wzrost jego ceny o kilkaset złotych. Tymczasem konsumenci już w tej chwili są kilkukrotnie opodatkowani za korzystanie z treści w internecie.
dodano: 2020-06-22
POLITYKA GOSPODARCZA
Ekspert z firmy inFakt wskazuje, jakie warunki musi spełnić firma, aby mogła skorzystać z zaprezentowanej przez premiera ostatecznej wersję projektu o możliwości rozliczania podatku CIT w wersji estońskiej. Projekt polega na przesuwaniu obowiązku podatkowego tak długo, aż wspólnicy wypłacą sobie wynagrodzenie w postaci dywidendy. 
dodano: 2020-06-19
POLITYKA GOSPODARCZA
Czas obala mity. Tak właśnie stało się z mitami na temat stanu finansów publicznych. Najpierw runął ten o rzekomo „zrównoważonym budżecie" w 2020. Teraz okazuje się, że sytuacja fiskalna w Polsce w 2019 roku była tylko pozornie bardzo dobra – ocenia dr Sławomir Dudek, główny ekonomista Pracodawców RP.
dodano: 2020-06-19
POLITYKA GOSPODARCZA
W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wnioskami Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wprowadzenie przepisu wyłączającego spod egzekucji środki pieniężne uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach „mikropożyczki”, analogicznie do regulacji stosownie do której ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.