Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
16
dodano: 2020-07-01
NAUKA
Po ponad 100 dniach walki z epidemią koronawirusa w Polsce liczba zachorowań praktycznie nie maleje. Zainteresowanie objawami, testami i pracami nad szczepionką nadal jest spore. „Test na koronawirusa” po wpisaniu w wyszukiwarkę Google’a daje ponad 27 milionów wyników w ciągu 37 milisekund. A dbać o siebie, zdrowo się odżywiać oraz regularnie robić badania trzeba nie tylko w obliczu zagrożenia COVID-19.

dodano: 2020-06-16
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. Dodatkowe środki, które także pochodzą z POIR 4.4., w wysokości prawie 15 mln zł otrzymało 14 projektów badawczych.
dodano: 2020-06-10
NAUKA
Pod względem rozwoju nauki Polska wypada coraz lepiej. Młodzi naukowcy z naszego kraju odnoszą sukcesy, które kwalifikują ich do światowej czołówki, i stale podnoszą poprzeczkę w innowacyjnych badaniach. W ramach Programu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła 100 wybitnych naukowców przed 30. rokiem życia, którzy – mimo tak młodego wieku – mogą już poszczycić się znaczącym dorobkiem naukowym. Na ich konta trafią stypendia w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel – mówi Krystyna Frąk, koordynator Programu START z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
dodano: 2020-05-25
NAUKA
Studenci w Polsce każdego miesiąca na zakwaterowanie przeznaczają 39% swojego budżetu. W innych krajach ten wskaźnik waha się od 28% na Litwie do 52% we Francji. Co więcej, w naszym kraju studenci są całkiem samodzielni i aż 72% opłat za mieszkanie pokrywają z własnej kieszeni. Eksperci CBRE wskazują, że najkorzystniejsza cenowo opcja to akademiki uczelni publicznych. Oferują one jednak niski standard, dlatego już 48% młodych ludzi decyduje się na wynajem mieszkania. Sytuacja może się zmienić, gdy w największych miastach w Polsce zwiększy się liczba akademików prywatnych. Teraz jest ich tylko 52, ale w planach są kolejne 33 obiekty tego typu. 
dodano: 2020-05-20
NAUKA
Rada Powiernicza ALK, której przewodniczy założyciel uczelni i jej pierwszy rektor, prof. Andrzej K. Koźmiński, wybrała na nowego rektora Akademii Leona Koźmińskiego prof. dr. hab. Grzegorza Mazurka. Wcześniej został on wyłoniony jako elekt w tajnym głosowaniu Senatu uczelni. 1 września 2020 r. obejmie funkcję rektora w miejsce prof. Witolda T. Bieleckiego.
dodano: 2020-05-19
NAUKA
Santander i Fundación IE oferują stypendia Tech4Law kierowane do studentów prawa oraz do absolwentów zaczynających karierę zawodową. O stypendia można ubiegać się na www.becas-santander.com do 15 czerwca 2020 r. Santander Univesidades, to program edukacyjny realizowany w Polsce przez Santander Bank Polska, który uruchamia kolejny nabór na stypendia kompetencyjne. 
dodano: 2020-05-05
NAUKA
Nowe kompetencje społeczeństwa, innowacyjna gospodarka, nowoczesny rynek pracy oraz cyfryzacja administracji publicznej to tylko niektóre z obszarów, dla rozwoju których kluczowe znaczenie ma nauka. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci już konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG. Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczy 100 mln zł na wsparcie projektów, które realizują założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
dodano: 2020-04-30
NAUKA
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, jako jedyna organizacja z Polski, otrzymała od Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego grant w wysokości 125 tys. euro na wsparcie prac badawczych związanych z koronawirsuem. FNP przekaże te środki na badania prowadzone przez zespół prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej.
dodano: 2020-04-28
NAUKA
W związku z kryzysem gospodarczym specjaliści z różnych dziedzin obawiają się obniżki pensji lub utraty pracy. Jednoczesny brak możliwości swobodnego wychodzenia z domu sprawia, że wielu z nich wykorzystuje obecny czas, by wreszcie zrealizować od dawna planowane działania związane z rozwojem zawodowym i osobistym.
dodano: 2020-04-20
NAUKA
Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, 15 kwietnia został wybrany rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2020-2024. Nowego rektora w głosowaniu elektronicznym wybrało uczelniane kolegium elektorów.  W mijającej kadencji pełni funkcję prorektora ds. nauki i zarządzania SGH. Kieruje Instytutem Zarządzania SGH. Prof. Piotr Wachowiak stery uczelni przejmie 1 września z rąk prof. Marka Rockiego, który aktualnie kieruje tą najbardziej prestiżową polską uczelnią ekonomiczną.