Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
43
dodano: 2019-02-18
GOSPODARKA
4,9 proc. – tyle wg. komunikatu GUS wynosił wzrost PKB w ostatnim kwartale 2018 roku. Ten dobry wynik traci jednak na znaczeniu wobec nieuchronnego spowolnienia gospodarczego oraz braku inwestycji, które mogłyby osłabić jego konsekwencje. Komunikat GUS to dopiero wstępny szacunek PKB, tzw. flash. Regularny komunikat ma być opublikowany 28 lutego, ale zmiany nie powinny być zasadnicze. 4,9 proc. wzrostu PKB liczonego rok do roku oznacza wysoką dynamikę.
dodano: 2019-02-14
GOSPODARKA
Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. W styczniu 2019 w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informacje o 98 przypadkach niewypłacalności przedsiębiorstw wobec 82 w styczniu 2018 roku i 69 w styczniu 2017. To oznacza aktualny wzrost ich liczby r/r o 20%.
dodano: 2019-02-13
GOSPODARKA
Biorąc pod uwagę istotne czynniki zmienności otoczenia gospodarczego Polski, w tym spowolnienie wzrostu PKB i popytu zagranicznego naszych głównych parterów handlowych, ogólnoświatowe spowolnienie w wymianie towarów oraz niepewności w zakresie polityk celnych i wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, osiągnięte w 2018 r. wyniki obrotów towarowych handlu zagranicznego należy uznać za bardzo dobre – mówi Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
dodano: 2019-02-12
GOSPODARKA
Koszty zdrowotne wytwarzania energii z węgla przekraczają zdecydowanie przychody tego sektora. Dlatego Polski nie stać na wstrzymanie transformacji w energetyce – mówi ekonomista Kuba Gogolewski z Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”. Jak podkreśla, Polska jest teraz w idealnej sytuacji, żeby rozpocząć transformację, m.in. ze względu na niskie bezrobocie i dostępność zewnętrznych źródeł finansowania dla OZE. Potrzebne są jednak stabilne ramy prawne i jasna, twarda deklaracja, że energetyka węglowa jest w odwrocie.
dodano: 2019-02-08
GOSPODARKA
Ubiegły rok był wyjątkowy dla Krakowskiego Parku Technologicznego i całej małopolskiej gospodarki. 20 lat działalności KPT to czas niesamowitego rozwoju regionalnego biznesu. Od początku istnienia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej do końca 2018 roku KPT wydało 263 zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE. Dotychczas utworzono w strefie ponad 28 000 miejsc pracy, a wysokość zadeklarowanych nakładów wyniosła 5 mld zł.
dodano: 2019-02-07
GOSPODARKA
Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB spadnie poniżej 45 proc. w 2020 r. To o niemal 9 pkt proc. mniej, niż szacowano jeszcze półtora roku temu i znacznie lepiej, niż prognozowała Rada Ministrów w pierwszej połowie 2018 r. – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2019-02-06
GOSPODARKA
Polski rynek paliw z kilku minionych miesięcy oraz badania naukowe z kilkunastu ostatnich lat potwierdzają obiegową opinię kierowców. Ceny detaliczne paliw w Polsce szybko rosną, gdy następują podwyżki w hurcie, natomiast gdy na globalnym rynku dochodzi do silnych obniżek, spadają bardzo powoli. Co można zrobić, by przeciwdziałać tej sytuacji? – pisze Marcin Lipka, główny analityk  Cinkciarz.pl.
dodano: 2019-02-04
GOSPODARKA
Dlaczego Niemcy czy Austria potrafią chronić swoich obywateli przed dyktatem koncernów paliwowych, a polscy kierowcy muszą godzić się na zawyżone o ponad 30 gr/litr ceny benzyny? Konieczne są pilne działania regulacyjne, które zwiększą konkurencję pomiędzy koncernami paliwowymi i dadzą oręż polskim konsumentom do walki z negatywnymi skutkami oligopolu – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2019-01-31
GOSPODARKA
Polska zajęła 46 miejsce na świecie i 21 w Europie w rankingu wolności gospodarczej, przygotowanym przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal. Od trzech lat pogarsza się nasza pozycja w rankingu.

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan
dodano: 2019-01-29
GOSPODARKA
Z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski najnowszego, styczniowego "Szybkiego Monitoringu NBP. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw" wynika, że ogólna sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw (SP) w III kw. 2018 r. była dobra. Część danych sygnalizuje jednak możliwość pewnego pogorszenia koniunktury w tym sektorze – przede wszystkim z powodu czynników zewnętrznych. W szczególności, wyraźnie spadła dynamika sprzedaży zagranicznej. Coraz bardziej widoczna staje się także tendencja spadkowa zagregowanego wskaźnika rentowności SP, choć pozostaje on na dobrym poziomie. Obniżyła się również dynamika wyniku finansowego SP na sprzedaży.