Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
41
dodano: 2019-08-16
FINANSE
Rosnąca zasobność portfeli rodaków pozwala im coraz śmielej myśleć o zakupie mieszkania na kredyt. Efekt? Największa od ponad dekady sprzedaż kredytów hipotecznych. Dzieje się tak pomimo tego, że już od pewnego czasu banki straszą, że o kredyt będzie ciężej – pisze Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Trzyosobowa rodzina, w której oboje rodzice pracują i każde z nich przynosi do domu po średniej krajowej mogłaby pożyczyć na mieszkanie około 617 tys. złotych – wynika z sierpniowej ankiety przeprowadzonej przez HRE Investments wśród banków. To o 11 tysięcy mniej niż przed miesiącem i około 32 tysiące więcej niż przed rokiem.
dodano: 2019-08-16
FINANSE
Santander Bank Polska chce wykorzystać szanse, jakie stwarza wchodząca wkrótce w życie unijna dyrektywa PSD2 i świadczyć usługi jako TPP.  12 sierpnia br. do Krajowego Rejestru Sadowego sąd wpisał zmiany w statucie Santander Bank Polska, które, zgodnie z zapisami Dyrektywy PSD2, pozwolą świadczyć bankowi usługi dostępu do informacji o rachunku płatniczym oraz inicjowania transakcji płatniczych, czyli w praktyce zostać TPP (Third Party Provider).
dodano: 2019-08-14
FINANSE
13 sierpnia 2019 r. Narodowy Bank Polski opublikował wstępne dane bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2019 r. Wynika z nich, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,1 mld zł. W analogicznym miesiącu 2018 r. było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł.
dodano: 2019-08-13
FINANSE
Łączna wartość przeterminowanych powyżej 30 dni i 500 zł zobowiązań kredytowych i pozakredytowych polskich przedsiębiorstw, widoczna w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej na koniec czerwca 2019 roku dobiła do 31,26 mld zł. W handlu jest już prawie 7,2 mld zł, w przemyśle ponad 5,4 mld zł, a budownictwie niespełna 5 mld zł zaległych długów względem banków i kontrahentów. Te trzy sektory od wielu kwartałów znajdują się na szczycie listy branż z największymi problemami z terminową spłatą zobowiązań.  Zadłużenie szczególnie pogłębiło się w przemyśle i handlu, dając tym samym wynik wzrostowy wynoszący ponad 0,4 mld zł.
dodano: 2019-08-13
FINANSE
Ponad 1,57 mld złotych – aż taką kwotę wydali Polacy na zakup detalicznych obligacji skarbowych w ciągu zaledwie 31 dni lipca br. Do rekordu zabrakło mniej niż miliona złotych. Tak dobry wynik Minister Finansów zawdzięcza rosnącej inflacji i rachitycznemu oprocentowaniu lokat bankowych – pisze Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.
dodano: 2019-08-13
FINANSE
Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, jest coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do pozyskania kapitału na realizację różnorodnych inicjatyw. Polacy chętnie angażują się we wspieranie przez Internet projektów indywidualnych, biznesowych czy akcji charytatywnych. Jednocześnie crowdfunding nie doczekał się jeszcze w Polsce dedykowanej regulacji prawnej, tym samym do jego funkcjonowania stosuje się przepisy różnych aktów prawnych. W rezultacie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania poszczególnych przepisów. Stan ten ma szansę ulec poprawie dzięki pracom na rzecz samoregulacji sektora.
dodano: 2019-08-02
FINANSE
W II kwartale 2019 r. zablokowano 1122 próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 92 milionów złotych. Przestępcy wykorzystują do tego kradzione i podrobione dowody osobiste, paszporty i prawa jazdy. Dlatego tak ważne jest, aby każdy, kto utracił swoje dokumenty jak najszybciej zastrzegł je w banku – nawet jeżeli nie ma konta – wynika z najnowszego Raportu InfoDOK.
dodano: 2019-08-02
FINANSE
Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II kw. 2019 r. wypracowała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 42,6 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA wyniósł 57,6 mln zł w tym okresie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9% wobec I kw. 2019 r. i o 2,9% wobec II kw. 2018 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 4,2 mln zł (o 10,7%) przychodów z rynku towarowego.
dodano: 2019-08-01
FINANSE
Założenie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa – to przedsięwzięcia, które można sfinansować dzięki pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W tym roku na ten cel udostępnione będzie nawet 110 mln zł.  Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest  finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego.
dodano: 2019-07-31
FINANSE
1 lipca 2019 roku nastąpiła zmiana w przepisach dotyczących emisji obligacji. Głównym jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów. Dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność chcieliby w ten sposób sfinansować, oznacza to jednak szereg nowych utrudnień. Przede wszystkim znacząco wzrosną koszty, a proces wydłuży się i skomplikuje. Dla mniejszych spółek emisja obligacji może okazać się zupełnie nieopłacalna.