Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
   ...  
434
 
435
 
436
 
437
 
438
 
439
 
440
 
441
 
442
 
443
 
444
   ...  
460
dodano: 2012-09-06
FINANSE
Oszczędności zgromadzone przez gospodarstwa domowe na koniec czerwca 2012 roku osiągnęły wartość 1 bln zł. To najwyższy poziom w historii. W samym II kwartale przyrosły o +10,1 mld zł, czyli +1,0%. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość oszczędności wyniosła 761 mld zł, o +0,9% więcej niż kwartał wcześniej.
dodano: 2012-09-06
POLITYKA GOSPODARCZA
Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce, to cykl międzynarodowych sympozjów organizowanych przez Urząd Patentowy RP. Tegoroczna VIII edycja nosi tytuł: Finansowanie innowacji i monetyzacja patentów – jak efektywnie funkcjonować w czasie światowego kryzysu ekonomicznego? Odbywa się w dniach 6–7 września 2012 r., w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  
dodano: 2012-09-06
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Tegoroczna edycja konkursu "Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, przeprowadzonego z inicjatywy firmy doradczej PwC, rozstrzygnięta. Zwycięzcą została firma: Oknoplast Sp. z o.o  w kategorii eksporter roku 2012 oraz Synthos SA w kategorii importer roku 2012.  Kapituła przyznała także nagrodę specjalną dla firmy Selena FM SA, za szczególne zasługi na rzecz promocji polskiej marki zagranicą.
dodano: 2012-09-05
FINANSE
We wtorek rząd przyjął wstępny projekt budżetu państwa na rok 2013. Wynika z niego, że deficyt budżetowy nie przekroczy 35,6 mld zł. Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji z partnerami społecznymi w Komisji Trójstronnej. Zgodnie z konstytucją, rząd musi złożyć do Sejmu projekt budżetu na następny rok najpóźniej do 30 września. 
dodano: 2012-09-04
ZARZĄDZANIE
Problemy klientów (nie zaspokojone potrzeby) są podstawą szans i wyzwań dla przedsiębiorstw, dla nowych wartości dla klientów. Rozwiązywanie problemów klientów jest zdeterminowane sytuacjami, w jakich znajdują się konsumenci i inne przedsiębiorstwa (nabywcy instytucjonalni). Jednym z głównych obszarów. jako źródeł do rozwiązania problemów, jest identyfikowanie niedogodności, z którymi borykają się klienci oraz zadań, które klienci chcą rozwiązać, a profesjonaliści od biznesu, dzięki umiejętnościom i narzędziom mogą je zidentyfikować.
dodano: 2012-09-04
PRZEMYSŁ
W rządowych strategiach rozwoju naszego kraju podkreślana jest konieczność kształtowania transformacji gospodarczej i społecznej w oparciu o rozwój innowacyjności i kapitału ludzkiego. Podobne priorytety wskazywane są w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dla kwestii tych istotne znaczenie mają zagadnienia ochrony własności intelektualnej, a zwłaszcza przemysłowej, jako elementu swoistej kultury innowacyjności społeczeństwa, w którym postawom twórczym towarzyszyć powinna również świadomość i wiedza związana z ochroną wyników własnej twórczości, jak również poszanowaniem praw innych podmiotów. 
dodano: 2012-09-04
LUDZIE I FIRMY
Rozmowa z dr Alicją Adamczak, prezesem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Gospodarka oparta na wiedzy, to stwierdzenie, które już dzisiaj brzmi jak banał. W nowoczesnych społeczeństwach, bez gruntownej wiedzy, trudno kreować innowacyjne postawy. Jednym z podmiotów wspierających innowacyjność jest Urząd Patentowy RP. To jego rolą jest rozwijanie świadomości o możliwościach i ochronie innowacyjnych efektów. Inaczej mówiąc – jak skutecznie korzystać z systemu ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza przemysłowej.
dodano: 2012-09-04
TECHNOLOGIE
Rok temu w prasie codziennej i na portalach informacyjnych pojawiły się artykuły pod elektryzującymi tytułami, np. „Polscy naukowcy wyprzedzili świat” (06.04.2011; fakty.interia.pl), „Polacy mają patent na wytwarzanie grafenu” (21.04.2011; fakty.interia.pl) albo „Polski grafen lepszy od konkurencji” (06.04.2011; kopalnia wiedzy.pl). Po krótkotrwałej gorączce nastała cisza. Skoro emocje opadły, postanowiliśmy w rok po wysypie dziennikarskich newsów przyjrzeć się na chłodno tematowi grafenu. Czym jest grafen i dlaczego tak się nim ludzie ekscytują?
dodano: 2012-09-04
LUDZIE I FIRMY
Rozmowa z Leonem Wawreniukiem, wiceprezesem AgroBiznesKlubu

Polska wieś była i jest bardzo zróżnicowana – biedna i bogata. Tak jak historycznie status szlachcica i chłopa różnił się zasadniczo. Dopiero podczas insurekcji kościuszkowskiej oddano chłopom szacunek. „Żywią i bronią”, ta widoczna na sztandarach kosynierów dewiza podkreślała ich rolę i znaczenie nie tylko w ruchach niepodległościowych. Potem znowu było różnie.
dodano: 2012-09-04
PRZEMYSŁ
Rozmowa z Waldemarem Brosiem, prezesem Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Jedną z ważniejszych gałęzi produkcji w Polsce jest produkcja mleka. Stanowi około 8 proc. produkcji europejskiej i plasuje nas na szóstej pozycji wśród krajów Unii Europejskiej. W Europie przed nami są tylko Niemcy, Francja,  Wielka Brytania, Włochy i Holandia. Jednocześnie sytuacja w mleczarstwie staje się coraz trudniejsza.