Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
   ...  
436
 
437
 
438
 
439
 
440
 
441
 
442
 
443
 
444
 
445
 
446
   ...  
460
dodano: 2012-08-01
GOSPODARKA

Najlepszą polską przeciętną pensję mają na Śląsku. Wynosi ponad 4,4 tys. zł. Średnia dla przemysłu w całej Polsce - to 3762 zł.

dodano: 2012-07-30
GOSPODARKA

Analitycy BRE Banku przestrzegają przed trudnym okresem w polskiej gospodarce. Po zakończeniu Euro 2012 hamują inwestycje, popyt wewnętrzny i wzrost gospodarczy.

dodano: 2012-07-25
POLITYKA GOSPODARCZA
24 lipca ukazała się interesująca publikacja Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy pt. "Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2010 r." Przedstawia aktywność zawodową osób powyżej 50. roku życia oraz charakterystykę ich sytuacji na rynku pracy. Dotyczy osób pełnozatrudnionych, niepełnozatrudnionych oraz bezrobotnych według cech demograficzno-ekonomicznych. 
dodano: 2012-07-25
GOSPODARKA
Aż 73% małych przedsiębiorstw opóźnia moment zapłaty swoim dostawcom, nakręcając spiralę zadłużenia, a prawie co czwarta mikrofirma przesuwa w czasie płatność podatków i składek ZUS.
dodano: 2012-07-20
GOSPODARKA
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu detalicznym oraz w ponad połowie badanych sekcji przedsiębiorstw usługowych i pozostałej działalności usługowej - zbadany w lipcu 2012 r. przez Główny Urząd Statystyczny - oceniany jest negatywnie.
dodano: 2012-07-20
MARKETING
W Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się19 lipca, drugie w tym roku, posiedzenie Rady Promocji Polski. W trakcie spotkania omówiono m.in. dotychczasowe doświadczenia z nowym logo i hasłem promującym polską gospodarkę oraz zagraniczne działania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
dodano: 2012-07-20
GOSPODARKA
Z analizy FOR (Forum Odpowiedzialnego Rozwoju) wynika, że na koniec 2011 roku polski sektor publiczny zatrudniał ok. 3,5 mln osób, co stanowiło ponad 21,6% ogólnej liczby pracujących w Polsce. Odsetek ten jest mniejszy niż np. w Danii (34,8%, 2010 r.), ale też znacznie większy niż np. w Niemczech (14,8%, 2010 r.) czy Hiszpanii (16,7%, 2010 r.). 
dodano: 2012-07-19
TELEINFORMATYKA

W 2010 r. dostęp do Internetu miało prawie 9 mln Polaków, a udział Internetu w całym PKB Polski wyniósł zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte 4,8 proc., czyli 68 mld zł. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, w 2020 r. może być to już 13,1 proc. PKB, czyli aż 345 mld zł. Dostęp do szybkiego Internetu będzie miało wtedy 28 mln Polaków.

dodano: 2012-07-18
POLITYKA GOSPODARCZA
"Rzeczpospolita" informuje, że z danych OECD wynika, iż zajmujemy ostatnie miejsce pod względem przeciętnego wynagrodzenia. W 2011 r. średnie roczne wynagrodzenie wyniosło w Polsce 13,8 tys. dol. Zestawienie obejmowało 29 z 34 krajów członkowskich.
dodano: 2012-07-17
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
W VIII edycji rankingu samorządów "Rzeczpospolitej", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE, zwycięzcami zostali Gdańsk, Kołobrzeg i po raz drugi Stepnica. W kategorii miast na prawach powiatu Gdańsk zdetronizował dotychczasowego sześciokrotnego zwycięzcę – Poznań.