Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
   ...  
437
 
438
 
439
 
440
 
441
 
442
 
443
 
444
 
445
 
446
 
447
   ...  
460
dodano: 2012-07-16
FINANSE
Ministerstwo Finansów oszacowało, że w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. dochody budżetu państwa wyniosły 141.882,5 mln zł, wydatki 162.806,0 mln zł. Deficyt budżetu państwa wyniósł 20,92 mld zł, wobec rocznego planu wynoszącego 35,00 mld zł. Stanowi to 59,8% planu na bieżący rok, zapisanego w ustawie budżetowej.
dodano: 2012-07-16
PRASA O GOSPODARCE
W obecnym świecie, pełnym wzajemnych powiązań, normą są m.in. złożoność, niepewność i nieprzewidywalność. Menedżerowie, którzy próbują jakoś się poruszać pomiędzy tymi trudnościami, powinni przyjąć nowe metody działania. W lipcowo-sierpniowym wydaniu HBRP poddaje analizie korporacje potrafiące stabilnie rozwijać się w niestabilnych czasach i podpowiada jak radzić sobie w nowej rzeczywistości.  
dodano: 2012-07-13
PRASA O GOSPODARCE
Udział naszej gospodarki w światowym handlu może dalej szybko rosnąć – pisze Marian Gorynia, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedmiotem uwagi w prezentowanym tekście jest wyłącznie makroekonomiczny wymiar eksportu.
dodano: 2012-07-11
TELEINFORMATYKA
Wyniki raportu Computerworld TOP200 pt. „Polski rynek informatyczny i telekomunikacyjny” pokazują, że cloud computing jest silnym trendem na rynku IT. W 2011 roku ponad 215 mln zł wyniosła wartość przychodów 55 dostawców oferujących rozwiązania w modelu cloud computing. Większość z nich oferuje swoje rozwiązania na rynku małych i średnich przedsiębiorstw.
dodano: 2012-07-10
GOSPODARKA
Według najnowszego raportu KPMG „Central and Eastern Europe Shale Gas Outlook”, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polska, Rumunia i Ukraina, mogą stać się ważnymi rynkami produkcji gazu łupkowego w najbliższym dziesięcioleciu.
dodano: 2012-07-05
NAUKA
Przedstawiamy Stypendium dla Bibliotekarek im. Olgi Rok. To wzruszająca historia o babci i wnuczce, o sile kobiecych historii i marzeniach, które stają się rzeczywistością.
dodano: 2012-07-05
GOSPODARKA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) - powołując się na dane z urzędów pracy - podało, że stopa bezrobocia wyniosła 12,4% na koniec czerwca 2012 roku, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca. Na koniec czerwca 2011 r. stopa bezrobocia wynosiła 11,9%.

dodano: 2012-07-04
GOSPODARKA
W pierwszym półroczu 2012 r. opublikowano ogłoszenia o upadłości 472 polskich firm, wynika z opracowania ekspertów Euler Hermes i z oficjalnych danych sądowych. W raporcie Euler Hermes oceniono, że problemy upadłości dotykają zwłaszcza budownictwo, wciąż są one dość liczne w branży mięsnej oraz w sklepach detalicznych.
dodano: 2012-07-03
ROLNICTWO
Polska wieś szybko się bogaci za sprawą unijnych pieniędzy otrzymywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Z publikacji "Polska Wieś 2012. Raport o stanie wsi" przygotowanej przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wynika, że połowę rolniczych dochodów stanowią różne rodzaje unijnych dotacji. 
dodano: 2012-07-02
GOSPODARKA
W 2011 roku sądy ogłosiły upadłość 723 polskich firm, co oznacza wzrost o 10,4 proc. w stosunku do roku 2010, który – czytamy w raporcie Coface na temat upadłości firm w Polsce – był okresem poprawy dyscypliny płatniczej i zakończył się pięcioprocentowym spadkiem liczby bankructw. 723 bankructwa to aż o 76 proc. więcej niż w przedkryzysowym roku 2008 (411 upadłości).