Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
   ...  
411
dodano: 2016-12-13
GOSPODARKA
Jak wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, do października 2016 roku w Polsce zarejestrowano w KRS w tym roku ponad 43 tys. firm. To o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Polscy przedsiębiorcy chętnie zakładają działalności, jednak często jest im trudno ominąć pewne bariery rozwojowe. Eksperci Banku Zachodniego WBK podkreślają, że choć firmy często zmagają się z zewnętrznymi trudnościami, jak skomplikowane przepisy prawno-podatkowe, nierzadko problemy tkwią wewnątrz. 
dodano: 2016-12-13
POLITYKA GOSPODARCZA
Proponowane przez rząd ułatwienia podatkowe dla firm to prawdziwa rewolucja – ocenia Mariusz Rutke z Wyższej Szkoły Bankowej. Osoby zarabiające do tysiąca zł będą mogły nie rejestrować działalności. To dla nich szansa na wyjście z szarej strefy, do której wpychają je obecne przepisy. 22-proc. składka ZUS lub jednolita danina łącząca składki na ZUS, PIT i NFZ mogłyby odblokować przedsiębiorczość. Zdaniem eksperta zmniejszenie obciążeń dla mikrofirm w ciągu kilku miesięcy zwiększy wpływy do budżetu.
dodano: 2016-12-12
TECHNOLOGIE
W Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się gala Technotalenty 2016. To trzecia edycja konkursu organizowanego przez Fundację Technotalenty we współpracy z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej oraz Izbą Przemysłowo-Handlową.  W tym roku organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się wyodrębnić kategorię Technotalenty PB, ponieważ studenci i absolwenci Politechniki Białostockiej zgłaszają znaczną część projektów – tłumaczyła dr Jolanta Koszelew z Fundacji.
dodano: 2016-12-12
FINANSE
Z raportu Narodowego Banku Polskiego o stabilności systemu finansowego wynika, że system finansowy funkcjonuje stabilnie, choć natężenie zagrożeń dla stabilności finansowej wzrosło. Wyzwaniem dla stabilności systemu finansowego mogą być zjawiska w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, których skutkiem jest istotny wzrost poziomu niepewności dotyczący przyszłego rozwoju sytuacji, jak również zjawiska i działania wewnętrzne mogące skutkować osłabieniem odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków, na szoki.
dodano: 2016-12-12
POLITYKA GOSPODARCZA
Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, w czasie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego powiedziała, że potrzebujemy dobrych projektów legislacyjnych wspierających przedsiębiorców. – Mamy nadzieję, że zarówno konstytucja biznesu, jak i Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju będą jeszcze konsultowane i szczegółowo uzgadniane – dodała.
dodano: 2016-12-12
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Jedną z firm, która skutecznie konkuruje na zagranicznych rynkach w branży motoryzacyjnej jest Exact Systems. W 5. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” spółka otrzymała nagrodę w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa”. Wyróżnienie zostało przyznane firmie Exact Systems za prowadzenie inwestycji zagranicznych, która kontroluje jakość części samochodowych już w 11 krajach europejskich oraz w Chinach.

dodano: 2016-12-12
PRZEMYSŁ
Z szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wynika, że od 2000 roku do Polski napłynęło ponad 10 mld zł w formie zagranicznych inwestycji. Tylko w ubiegłym roku zrealizowano projekty inwestycyjne, których wartość wyniosła 766,9 mln euro. Zdaniem Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców kluczowym czynnikiem, który podnosi atrakcyjność Polski w oczach zagranicznych inwestorów, pozostaje jednak dostępność wykwalifikowanej kadry i relatywnie tanie zasoby pracy.
dodano: 2016-12-09
GOSPODARKA
Z danych GUS wynika, że inwestycje zagraniczne w III kwartale tego roku skurczyły się o 7,7 proc. Zdaniem ekspertów i inwestorów wpływ na zachowanie inwestorów ma wewnętrzna sytuacja w Polsce. Krzysztof Krawczyk, szef polskiego biura CVC Capital Partners, jednego z największych na świecie funduszy inwestycyjnych uważa, że czynniki wewnętrzne i stabilność Polski, jako środowiska inwestycyjnego, pogorszyła się, co powoduje, że inwestorzy odwlekają część projektów.
dodano: 2016-12-09
GOSPODARKA
Od wielu kwartałów napływają informacje o coraz niższym poziomie bezrobocia w Polsce. Mogłoby to świadczyć, że sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. Niestety, prawda jest zupełnie inna, zwłaszcza wśród osób zaczynających i kończących karierę zawodową – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2016-12-09
LUDZIE I FIRMY
Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w październiku i listopadzie br. rekordowo niski poziom i wyniosła 8,2 proc. To najlepszy wynik od maja 1991 roku. Jednocześnie coraz częściej mówi się o tworzącym się w Polsce rynku pracownika i problemach z nim związanych. Z badań przeprowadzonych przez Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych wynika, że nawet 2/3 rodzimych firm ma trudności z pozyskaniem odpowiednich kadr. Specjaliści z obszaru HR twierdzą jednak, że problem często leży po stronie samych pracodawców, którzy nie nadążają za zmieniającymi się realiami rynku pracy.