Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
   ...  
532
 
533
 
534
 
535
 
536
 
537
 
dodano: 2012-01-02
POLITYKA GOSPODARCZA

W ramach tzw. Szybkiej sprzedaży istnieje możliwość nabycia przedsiębiorstwa nawet za symboliczną cenę, ale... z ogromnymi zobowiązaniami. To właśnie najczęściej odstrasza potencjalnych inwestorów.

dodano: 2012-01-02
POLITYKA GOSPODARCZA

Rok 1998 - jak zapowiada rząd w „Kierunkach prywatyzacji na 1998 r." - ma stać pod znakiem przyspieszenia przekształceń własnościowych w gospodarce. Czy obietnice okażą się realne?

dodano: 2012-01-02
LUDZIE I FIRMY
Na niekonwencjonalne działania w gospodarce mogą sobie pozwolić, albo firmy mało doświadczone i traktujące swoją działalność niefrasobliwie, a przez to mało wiarygodne, albo firmy o ugruntowanej, stabilnej pozycji na rynku. Międzynarodowe towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz na pewno należy do tej drugiej grupy przedsiębiorstw. 
dodano: 2012-01-02
PRZEMYSŁ
W styczniu 1992 r. w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji przekształcono „Stolbud" w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. W1995 akcje firmy zostały przeniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Właścicielem 33% akcji został XIV NFI, zarządzany przez firmę Westfund Polska. Pozostałe akcje należą do Skarbu Państwa, 13-tu pozostałych NFI i pracowników Spółki. Firma przygotowuje się do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w 1998 roku.
dodano: 2012-01-02
FINANSE
Polski sektor bankowy, podobnie jak cała gospodarka, przechodzi przez trudny okres transformacji. Procesy dostosowawcze wymusza zarówno konkurencja w branży ze strony innych krajowych instytucji finansowych jak i aktywne na naszym rynku banki zagraniczne.
dodano: 2011-08-25
PRASA O GOSPODARCE
Rządy stoją dziś przed problemem, z jakim boryka się na ogół sektor bankowy. Każdy bez wyjątku bank – obojętnie, czy w dobrych czy złych czasach – jest niewypłacalny. Jest tak dlatego, że zdeponowane w banku depozyty są znacznie większe niż płynne rezerwy utrzymywane przez bank. Gdyby wszyscy klienci naraz zdecydowali się na wycofanie swoich depozytów, bank nie byłby w stanie sprostać ich żądaniom i musiałby upaść.