Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
   ...  
57
 
58
 
59
 
60
 
61
 
62
 
63
 
64
 
dodano: 2012-10-19
FINANSE
Poseł Adam Szejnfeld (PO) skierował do Sejmu projekt dotyczący tzw. ulgi na złe długi. Projekt przewiduje znaczne uproszczenie samej procedury „odzyskiwania” podatku od faktycznie niezrealizowanych przychodów. 30 dni zamiast 180, po których przedsiębiorca mógłby uruchomić procedurę odzyskiwania nie tylko VAT-u z faktur niezapłaconych przez kontrahenta ale także PIT-u albo CIT-u? Brzmi dobrze.
dodano: 2012-10-15
FINANSE
- Nasza wizja oparta jest na środkach z UE, aktywizacji aktywów spółek Skarbu Państwa, pieniądzach samorządowych oraz środkach sektora prywatnego i zagranicznego - zaznaczył minister Jacek Rostowski podczas omawiania źródeł finansowania propozycji przedstawionych przez premiera w piątkowym wystąpieniu w Sejmie.
dodano: 2012-10-12
FINANSE
Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że rezerwy dewizowe Polski wyrażone w euro wyniosły na koniec września br. około 81,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary USA blisko 105,8 mld USD.
dodano: 2012-10-11
FINANSE
Od końca czerwca br. zaległe zobowiązania Polaków wzrosły o 3% i na koniec września osiągnęły poziom 37,03 miliarda złotych. Średni odsetek zalegających z płatnościami dla całej Polski wynosi 5,8% - informuje w swoim raporcie firma BIG InfoMonitor.
dodano: 2012-10-03
FINANSE
2 października 2012 roku Getin Noble Bank S.A. oraz Bank DnB NORD Polska S.A. podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank zorganizowanej części Banku DnB NORD Polska S.A.
dodano: 2012-09-28
FINANSE
W przyjętym przez rząd, 27 września br., projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. dochody budżetu mają wynieść 299,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 334,9 mld zł. Deficyt nie powinien przekroczyć 35,5 mld zł. Przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB (o 2,2 proc.), inflacja (2,7 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.).
dodano: 2012-09-06
FINANSE
Oszczędności zgromadzone przez gospodarstwa domowe na koniec czerwca 2012 roku osiągnęły wartość 1 bln zł. To najwyższy poziom w historii. W samym II kwartale przyrosły o +10,1 mld zł, czyli +1,0%. Po wyłączeniu OFE, w których zgromadzone aktywa nie mogą być wykorzystane w sposób natychmiastowy, wartość oszczędności wyniosła 761 mld zł, o +0,9% więcej niż kwartał wcześniej.
dodano: 2012-09-05
FINANSE
We wtorek rząd przyjął wstępny projekt budżetu państwa na rok 2013. Wynika z niego, że deficyt budżetowy nie przekroczy 35,6 mld zł. Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji z partnerami społecznymi w Komisji Trójstronnej. Zgodnie z konstytucją, rząd musi złożyć do Sejmu projekt budżetu na następny rok najpóźniej do 30 września. 
dodano: 2012-08-02
FINANSE
Na koniec czerwca br. Ministerstwo Finansów w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-czerwiec 2012 r. podało,że odnotowało21,09 mld zł deficytu. Stanowi to 60,2% planu na 2012 rok zapisanego w ustawie budżetowej.
dodano: 2012-07-16
FINANSE
Ministerstwo Finansów oszacowało, że w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. dochody budżetu państwa wyniosły 141.882,5 mln zł, wydatki 162.806,0 mln zł. Deficyt budżetu państwa wyniósł 20,92 mld zł, wobec rocznego planu wynoszącego 35,00 mld zł. Stanowi to 59,8% planu na bieżący rok, zapisanego w ustawie budżetowej.