Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
13
dodano: 2016-04-21
POLSKA UE
Jedynie co dziesiąta mała firma korzysta bądź zamierza korzystać z funduszy unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. To najniższy wskaźnik w historii. Odstraszają niezmiennie zbyt skomplikowane procedury i trudność w dopasowaniu odpowiedniego programu do własnych potrzeb - wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net. 
dodano: 2016-04-20
POLSKA UE
Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy spowodują w praktyce wyeliminowanie znacznej części polskich firm usługowych z rynków innych państw członkowskich. Upaść może, np. kilkanaście tysięcy naszych firm transportowych – uważa Konfederacja Lewiatan.
dodano: 2016-04-19
POLSKA UE
Tuż po wejściu do Unii Europejskiej Polacy masowo wyjeżdżali z kraju, głównie do Irlandii i Wielkiej Brytanii. Przez ostatnie lata ten trend wyraźnie wyhamował, a w niektórych krajach UE liczba Polaków spada. Czy to sygnał, że przeprowadzka za granicę w przestaje się opłacać? Odpowiada Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2016-02-26
POLSKA UE
23 lutego br. w Katowicach spotkało się ponad 300 osób z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Włoch, którzy w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego dyskutowali o warunkach jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie w ramach programów Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa. Przedstawiono też projekty zrealizowane z funduszy 2007-2013. Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, otwierając seminarium tak mówił o programach: – Wspierają innowacje, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport ale przede wszystkim sprzyjają budowie dobrych relacji z partnerskimi regionami.
dodano: 2016-02-19
POLSKA UE
Możliwość otrzymania większej alokacji środków unijnych po 2020 r., skuteczniejsze działania prorozwojowe – to korzyści, które przyniesie podział województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne NUTS 2. Stanowisko w tej sprawie zaakceptowała Rada Ministrów. Do Komisji Europejskiej przekazał je 10 lutego 2016 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie odbywa się – powtarzany z częstotliwością 3-letnią – przegląd klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). 
dodano: 2016-02-11
POLSKA UE
Znaczna część wprowadzanych w Polsce od końca lat 90. XX wieku zmian regulacyjnych dzieje się pod wpływem prawa wspólnot europejskich („prawa unijnego”). I te regulacje unijne mają „złą prasę” i obywatele państw członkowskich często w nich właśnie dopatrują się źródeł nadmiernej biurokracji i administracyjnych uciążliwości. Najczęściej źródłem tworzonych regulacyjnych mitręg nie jest jednak Unia Europejska, lecz krajowy ustawodawca. Wyjaśnia to raport "Jak wdrażać dyrektywy europejskie?" opracowany przez Centrum im. Adama Smitha.
dodano: 2016-02-08
POLSKA UE
Przez Grecję przetacza się fala protestów. Ludzie obawiają się redukcji przywilejów i wyższych podatków. Nie pomaga bardzo trudna sytuacja gospodarczą kraju i spodziewany konflikt z wierzycielami. Czy to oznacza, że wraca ryzyko opuszczenia przez Grecję strefy euro? Czy sytuacja kryzysowa sprawi, że urlop w Grecji nie dojdzie do skutku? Odpowiada Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl. 
dodano: 2016-02-05
POLSKA UE
Z prognozy Komisji Europejskiej wynika, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce zarówno w tym, jak i przyszłym roku wyniesie 3,5%, wobec 3,5% szacowanych przez KE na 2015 r. Zdaniem KE głównym czynnikiem wzrostu PKB w tym okresie będzie popyt krajowy, w szczególności konsumpcja prywatna, ujemny wkład we wzrost będzie miał natomiast eksport netto. W całym horyzoncie prognozy Polska będzie jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej.
dodano: 2016-01-27
POLSKA UE
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa w trakcie pobytu w Brukseli zaprezentował program LIFE – Małopolska w zdrowej atmosferze. Projekt został uznany za najlepszy w całej Unii Europejskiej i uzyskał wsparcie Komisji Europejskiej. Projekt stanowi element walki o czyste powietrze w Małopolsce i realizowany jest przez Województwo Małopolskie i 44. innych partnerów. Koszt projektu wynosi 71 mln zł.
dodano: 2016-01-27
POLSKA UE
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego uruchomił wyjątkowy w skali kraju mechanizm wspierania rozwoju społeczności lokalnych. Wielomilionową pulą środków z kilku unijnych programów będą dysponować lokalne grupy działania, czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz samorządów. Do końca lutego trwa nabór wnioski dotyczące lokalnych strategii rozwoju dla miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców.