Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
53
dodano: 2017-03-24
POLITYKA GOSPODARCZA
28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków dofinansowania, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznaczy na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw wynosi 200 mln zł. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców chcących rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na nowych rynkach zagranicznych.
dodano: 2017-03-22
POLITYKA GOSPODARCZA
Przyjęciem sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zakończyło się ostatnie posiedzenie komitetu monitorującego, które odbyło się 15 marca br. Podczas spotkania podsumowano wyniki projektów, w ramach których makroregion Polski Wschodniej zasiliły dodatkowe środki o wartości 2,39 mld EUR.
dodano: 2017-03-20
POLITYKA GOSPODARCZA
10 mln uczestników, w tym osób młodych, osób z niepełnosprawnościami i osób z obszarów wiejskich skorzystało z pomocy Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007-2015. Podsumowanie realizacji programu Kapitał Ludzki (PO KL) było głównym celem ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rozwoju Paweł Chorąży.
dodano: 2017-03-13
POLITYKA GOSPODARCZA
9 marca 2017 r. Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowym przepisom 13 mln podatników, którzy składają roczny PIT, będzie mogło to zrobić w najprostszy możliwy sposób. Wystarczy przesłać do właściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. 
dodano: 2017-03-10
POLITYKA GOSPODARCZA
76 proc. przedsiębiorców odczuwa niepewność związaną z działaniami rządu, a 74 proc. jest przekonanych, że w podatkach zbyt wiele zależy od uznaniowych decyzji urzędników – wynika z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan. A prawie połowa (48 proc.) przedsiębiorców uważa, że warunki prowadzenia firmy pogorszyły się w 2016 roku w porównaniu z latami ubiegłymi.
dodano: 2017-03-08
POLITYKA GOSPODARCZA
Przestrzeganiu przepisów o wypłacie minimalnej stawki godzinowej poświęcona była konferencja prasowa zorganizowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z dziennikarzami spotkali się: szefowa resortu Elżbieta Rafalska, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska i główny inspektor pracy Roman Giedrojć.
dodano: 2017-03-07
POLITYKA GOSPODARCZA
Połowa przedsiębiorców negatywnie ocenia możliwości prowadzenia biznesu w tym roku – wynika z badania Konfederacji Lewiatan. Jedną z najczęściej wymienianych barier jest niepewna sytuacja gospodarcza i polityczna. Może to wpłynąć na ostateczne decyzje inwestycyjne firm, chociaż ponad połowa dużych podmiotów deklaruje zamiar zwiększania w tym roku inwestycji. Od tego i od tempa uruchomienia inwestycji publicznych z wykorzystaniem środków unijnych będzie zależał tegoroczny wzrost PKB – ocenia dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.
dodano: 2017-03-06
POLITYKA GOSPODARCZA
Podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Radzie Dialogu Społecznego wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj, zaprezentował pakiet ustaw składających się na Konstytucję Biznesu. Prawo to będzie określać warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Nowością jest to, że ministerstwo może rozważyć w niej inne pomysły, niż powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców. – Cieszę się, że ten dokument jest zestawem ustaw, które w jednym miejscu grupują prawa przedsiębiorców. Przyjmujemy to z dużą satysfakcją. To co istotne, i co zapowiedział dzisiaj minister Haładyj, to odejście od pomysłu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców – powiedział Wiceprezydent Pracodawców RP Rafał Baniak.
dodano: 2017-03-01
POLITYKA GOSPODARCZA
1 marca wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowa struktura pozwoli lepiej zarządzać skarbówką, ma też poprawić efektywność kontroli podatkowych. Ta zmiana to krok w dobrym kierunku, ale ustawa powiela dotychczasowe ułomności przepisów prawnych – ocenia dr Irena Ożóg, doradca podatkowy. Ustawa podważa również dwuinstancyjność, bo odwołanie od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego będzie składać się do tego samego organu.
dodano: 2017-02-27
POLITYKA GOSPODARCZA
– Wśród naszych rekomendacji jest propozycja, aby rozważyć możliwość posłużenia się stażem pracy jako kryterium warunkującym nabycie prawa do emerytury. Tego typu rozwiązania obowiązują już praktycznie we wszystkich państwach europejskich, Polska jest na tym tle wyjątkiem. Chcielibyśmy wprowadzić takie rozwiązanie, ale jest za wcześnie, żeby dyskutować o szczegółach – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.