Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
dodano: 2016-03-30
ZARZĄDZANIE
Poważnie brzmiące pojęcie „optymalizacja kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa” to w pewnym sensie nowe wcielenie starego, dobrego oszczędzania. „Optymalizacja kosztów” jest jednak terminem o tyle zgrabniejszym i bardziej pojemnym, że zakłada nie tyle samo obniżanie wydatków, co raczej troskę o to, aby wraz z cięciami nie spadała jakość oferowanych przez nas usług i produktów. Prowadzisz niewielkie biuro handlowe albo inne mikroprzedsiębiorstwo? Możesz oszczędzić sporo pieniędzy na działalności, jeżeli odpowiednio wcześnie pomyślisz o optymalizacji kosztów. Oto krótki poradnik, w którym podpowiadamy, gdzie i jak zaoszczędzić.
dodano: 2016-03-12
ZARZĄDZANIE
Posiadanie dobrej reputacji przez firmy przekłada się na ich wyższą wartość rynkową.

Prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak - Instytut Zarządzania Wartością SGH

Proces globalizacji wymusza na podmiotach gospodarczych konieczność dostosowywania się do nowych reguł funkcjonowania. Coraz więcej przedsiębiorstw stara się w konstruowaniu swojej strategii rozwoju, oprócz aspektów ekonomicznych, uwzględniać również aspekty społeczne i ekologiczne.
dodano: 2016-03-11
ZARZĄDZANIE
– Compliance, czyli przyzwoite, porządne, etyczne prowadzenie firmy jest wymagającym procesem, a to rodzi wysiłek i koszty, które trzeba ponieść. Stąd wiele organizacji nie chce podjąć tego wysiłku. Inną rzeczą jest to, że w polskim prawie compliance jest regulowane tylko dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Tam Komisja Nadzoru Finansowego wymaga, żeby firmy politykę compliance wprowadzały i rzeczywiście jest to poważnie rozbudowane oraz przestrzegane, a później nadzorowane – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Sławomir Chmielewski, ekspert Krajowej Izby Gospodarki Cyfrowej (KIGC) i współautor wraz z Konradem Ciesiołkiewiczem raportu „Jak połączyć ogień z wodą i uczynić z compliance motor zmiany kulturowej w organizacji”.
dodano: 2016-02-01
ZARZĄDZANIE
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z firmą doradztwa komunikacyjnego Martis Consulting zakończyło prace badawcze nad drugą edycją projektu "Komunikacja kryzysowa w relacjach inwestorskich". Partnerem projektu była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie nakreśliło szereg konkluzji w odniesieniu do zarządzania ryzykiem w spółkach notowanych na giełdzie, jak również zwróciło uwagę na szeroko pojętą komunikację w obliczu sytuacji kryzysowej.
dodano: 2016-01-11
ZARZĄDZANIE
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu na realizację projektów skierowanych do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców z zakresu zarządzania strategicznego. Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 stycznia br. (czwartek) w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat, Nowy Świat 6/12. Do udziału w spotkaniu PARP zaprasza w szczególności organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła.
dodano: 2015-12-01
ZARZĄDZANIE
Kapitalizm może być i cudowny i okropny. Nie jest idealny, ale nie jest też kompletnie zepsuty. Wymaga naprawy, bo w niektórych obszarach się nie sprawdza. Potrzebuje więcej etyki, uczciwych zasad i dobrych praktyk – przekonywali uczestnicy sesji plenarnej „Jak naprawić kapitalizm?”, która odbyła się w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei 2015 w Sopocie. Partnerem sesji plenarnej był MetLife.
dodano: 2015-12-01
ZARZĄDZANIE
Prof. dr hab. Katarzyna Majchrzak - Kierownik Zakładu Zarządzania Wartością SGH, Przewodnicząca Kapituły Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU

Pomimo wzrastającej wiedzy na temat znaczenia reputacji dla współczesnych przedsiębiorstw i istniejących wielu podejść do procesu zarządzania nią wciąż wiele przedsiębiorstw przyznaje, że nie przywiązuje należytej uwagi do własnej reputacji. Stąd krótka prezentacja prof. Katarzyny Majchrzak wpływu zasad na skuteczne zarządzanie reputacją. Według badań prowadzonych przez amerykański magazyn „Fortune" jedynie 50% z 1000 największych globalnych korporacji deklaruje, iż zarządza swoją reputacją.
dodano: 2015-10-05
ZARZĄDZANIE
– Globalne firmy innowacyjne nie skupiają się już na wypracowywaniu własnych rozwiązań innowacyjnych, ale kupowaniu projektów na wstępnym etapie rozwoju. To wielkie ostrzeżenie dla Polski. Aby stała się fabryką intelektualną, a nie kolonią intelektualną, trzeba zadbać o branding rozwiązań pochodzących z Polski – stwierdził prof. Piotr Moncarz ze Stanford University podczas debaty, zorganizowanej w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei. 
dodano: 2015-09-03
ZARZĄDZANIE
Prof. dr hab. KATARZYNA MAJCHRZAK, Kierownik Zakładu Zarządzania Wartością Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – przewodnicząca Kapituły Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU

W literaturze przedmiotu toczy się dyskusja, czy reputacją przedsiębiorstwa można zarządzać. Autorzy tacy jak G. Davies i L. Miles prezentują pogląd, że przedsiębiorstwa mogą zarządzać swoją reputacją i są przekonani o wyłanianiu się odpowiedzialnej za ten obszar funkcji biznesu. Odmienną opinię prezentują J .F. Mahoń i S.L. Wartick oraz G.R. Dowling. Uważają oni, że ze względu na fakt, iż to ludzie kontrolują reputację przedsiębiorstwa, więc te drugie nie mogą nią zarządzać. Prof. Katarzynie Majchrzak, autorce publikowanego opracowania najbliższy jest pogląd zwracających uwagę, że interesariusze są wprawdzie ostatecznymi twórcami reputacji, lecz przedsiębiorstwa mogą wpływać na ich oceny kształtując lub, inaczej mówiąc, zarządzając tym samym swoją reputacją.
dodano: 2015-08-17
ZARZĄDZANIE
Źródło informacji jako podstawa efektywnego działania to główny temat drugiego spotkania Grupy Roboczej CSR dla MŚP w ramach IV Etapu projektu „Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Rozmowy odbyły się 12 sierpnia 2015 r. w MG. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a także przedstawiciele biznesu, reprezentanci organizacji społecznych i instytucji naukowych.