Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
dodano: 2016-03-12
FELIETONY
Skuteczna perswazja wykorzystuje argumenty odwołujące się do korzyści materialnych i polega na otwieraniu ludziom drzwi do szczęścia – wskazywaniu drogi do sukcesu.

Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Zidentyfikowanie sfery wartości, przekonań i potrzeb odbiorców prezentacji jest kluczem do opracowania strategii perswazyjnej. O sile perswazji decyduje argumentacja, a zatem od opracowania pakietu argumentów – ich merytorycznej rzetelności i atrakcyjności przekazu –  zależeć będzie skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę.
dodano: 2016-03-12
FELIETONY
Jerzy Byra

W ostatnim dniu marca br., z inicjatywy Urzędu Patentowego RP, już na kolejnej, IX Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”, spotkają się w Warszawie przedstawiciele wysokiego szczebla administracji rządowej, przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele środowisk związanych z sektorem kreatywnym i projektowaniem, by podjąć dyskusję i wymienić doświadczenia związane z tematem tegorocznej edycji konferencji „Innowacje społeczne we wzornictwie przemysłowym”. Dlaczego to ważny temat?
dodano: 2015-12-01
FELIETONY
Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Powiedz mi kilka słów, a powiem ci, kim jesteś – tak można sparafrazować znane powiedzenie. Zachowania językowe wiele mówią o człowieku, o cechach jego osobowości, o inteligencji, kulturze osobistej, wykształceniu itp. Słownictwo, stylistyka, stopień poprawności gramatycznej, artykulacja, język gestów – wszystko to charakteryzuje nadawcę komunikatu. Gdy jest nim osoba publiczna, jej wizerunek i społeczna recepcja tego wizerunku w znacznym stopniu zależą od jej zachowań językowych.
dodano: 2015-12-01
FELIETONY
Jerzy Byra

Pod takim hasłem kampanii wyborczej, w 1992 roku, Bill Clinton wygrał wybory prezydenckie. Czy „po trzykroć rozwój” zapowiedziane w exposé premier Beaty Szydło sprawi, że również i w Polsce nowy rząd przyspieszy rozwój gospodarczy? Czy może w sytuacji zajmowania się flagami, obsadą TK – obecne 3,5 proc. wzrostu PKB będzie szczytem koniunktury na następne lata? To tylko pytania.
dodano: 2015-09-03
FELIETONY
Jerzy Byra

Żeby była jasność, powyższy tytuł nie ma na celu propagowania współtwórcy skompromitowanej dyktatury proletariatu. Zwraca jedynie uwagę na wypowiedziane przez niego wciąż aktualne słowa: „Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się”. Po co? Bo „Nauka to potęgi klucz” (Ignacy Baliński). Również dlatego, że „Nauka to pokarm dla rozumu” (Lew Tołstoj), a także, by uświadomić sobie, że „Rozum nie służy do machania łopatą, tylko do sprawienia, żeby ona sama machała” (Andrzej Klawitter), i że „Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie” (Arystoteles).
dodano: 2015-09-03
FELIETONY
Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Nie wystarczy dobry program, trzeba jeszcze przekonać o tym wyborców, dlatego sztuka politycznej prezentacji, wyrażająca się w skuteczności wystąpień publicznych, jest integralnym elementem marketingu politycznego, a także – szerzej – politycznego komunikowania.

dodano: 2015-06-06
FELIETONY
Jerzy Byra

Nie, nie, tytuł nie znaczy, że dwa razy coś się nie udało i może za trzecim się uda. Albo trzy razy coś się udało i za czwartym już się nie uda. W naszym przypadku ani jedno, ani drugie. Trzy razy udało się z bardzo pozytywnym skutkiem doprowadzić do finału konkurs o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU. Trzy razy udało się nagrodzić niezwykłych przedsiębiorców, firmy i wytwarzane przez nich produkty, genialnych wynalazców oraz kompetentnych, godnych zaufania polityków rekomendowanych przez zaproszone do współpracy instytucje, organizacje i media. 
dodano: 2015-06-06
FELIETONY
Prof. dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Aby móc emanować siłą perswazji, powinieneś przede wszystkim wypracować w sobie pozytywną motywację myślenia o sobie i zdeterminować tym swoje zachowanie.

Co powinieneś uczynić, by chciano cię słuchać, by ulegano właśnie Tobie, by przyjmowano Twoja argumentację? Czy w trudnym sporze będziesz umiał formułować własne racje, wyzwalać w sobie emanującą na innych ową siłę perswazji, której ulegać będą wszyscy ci, do których się zwrócisz?
dodano: 2015-04-08
FELIETONY
Felieton proeksportowy MIKOŁAJA ONISZCZUKA

Żyjemy w świecie konkurencyjności, a ta dotyczy praktycznie wszystkich już dziedzin. Kto silniejszy, ten lepszy! Nie wszystko nam się udaje, choć jesteśmy dobrzy i nie gorsi od rywali, a wtedy mamy do czynienia… z niedosytem. Tak było w meczu piłki nożnej, rozegranym 29 marca w Dublinie, gdzie do ostatniej minuty wygrywaliśmy, aby w końcu tylko zremisować. A jak gramy na innych boiskach, w tym gospodarczych, czyli na rynkach eksportowych?  Też gramy dobrze, ale możliwości, apetyty i ambicje są jeszcze większe.
dodano: 2015-03-12
FELIETONY
Dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Niezależnie od tego, na jaką skalę realizujesz swe przedsięwzięcia, powinieneś być przygotowany na te kontakty i dostrzegać w nich wielką szansę wykreowania swego wizerunku, uwiarygodniającego dziedzinę, w której działasz i popularyzujesz swoją osobę.