Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia

Strona :
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
   ...  
76
dodano: 2017-03-31
GOSPODARKA
Miesiąc temu ropa (odmiana Brent) kosztowała ok. 56-57 dolarów za baryłkę, ale w drugiej połowie marca potaniała o 10 proc., a przez osłabienie amerykańskiej waluty i wzmocnienie polskiej, spadek cen wyrażony w złotym dochodził nawet do 15 proc. O 20-30 groszy spadły ceny podstawowych paliw na polskich stacjach benzynowych. Niestety, trend z kilku ostatnich tygodni już wyhamował i prawdopodobnie dość szybko się odwróci. Stanie się tak przede wszystkim w następstwie rosnącego popytu i ograniczonej podaży – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.
dodano: 2017-03-30
GOSPODARKA
Polskę co roku odwiedza ok. 16 mln turystów zagranicznych, a ich wydatki sięgają ok. 13 mld euro. Udział turystyki w PKB to 6 proc., ale potencjał tej branży jest znacznie większy. Nie będzie on rozwijany bez bardziej aktywnej promocji turystyki. Ścisła współpraca między podmiotami działającymi w branży pozwoli zwiększyć siłę rażenia działalności promocyjnej – przekonuje Marek Olszewski, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
dodano: 2017-03-28
GOSPODARKA
Do 3,2 proc. PKB Agencja Moody-s podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 r. Poprzednia, opublikowana przez Moody-s w styczniu br. wynosiła 2,9 proc. W uzasadnieniu zmiany analitycy Agencji przywołują zarówno dobre dane z rynku pracy ogłoszone w marcu, jak i wyniki dotyczące PKB za czwarty kwartał 2016 r., zaprezentowane w lutym br.
dodano: 2017-03-24
GOSPODARKA
W lutym opublikowano informacje o niewypłacalności 77 polskich przedsiębiorstw wobec 54 w lutym 2016 roku, czyli nastąpił wzrost ich liczby o 43% (niewypłacalność – czyli niezdolności do regulowania zobowiązań wobec dostawców w różnych formach prawnych, upadłości czy postępowań restrukturyzacyjnych). Skala wzrostu liczby niewypłacalności r/r wynika z efektu niskiej bazy (ich liczby) na początku 2016 r., ale… mimo wszystko ich liczba w 2017 będzie zauważalnie wyższa niż przed rokiem.
dodano: 2017-03-20
GOSPODARKA
17 marca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się ogólnopolska konferencja „Export – Invest Lubelskie”. Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań. W gronie ekonomistów, przedstawicieli biznesu i sektora publicznego, reprezentowanego przez m.in. Krzysztofa Sengera, wiceprezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, rozmawiano o tym, jak podnieść efektywność wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm i wykorzystać obecne zasoby biznesowe kraju. 
dodano: 2017-03-14
GOSPODARKA
W dniach 13-14 marca 2017 roku, w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, odbyła się jubileuszowa, X edycja międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom innowacyjnego wzornictwa przemysłowego z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce. Projektujemy dobrą formę”. Jej organizatorami byli Urząd Patentowy RP, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i Giełda Papierów Wartościowych.

dodano: 2017-03-10
GOSPODARKA
– Wyzwań, które w 2017 roku stoją przed polską gospodarką, jest bardzo wiele. Rząd, który w moim przekonaniu znalazł się w najtrudniejszej sytuacji od czasów transformacji, potrzebuje pieniędzy, podobnie jak cała polska gospodarka. Pieniędzy potrzebują również przedsiębiorcy, aby móc inwestować, tworzyć nowe miejsca pracy i podnosić wynagrodzenia – mówi Marek Goliszewski, prezes Business Center Club.
dodano: 2017-03-03
GOSPODARKA
W ostatnich miesiącach w Polsce znacznie wzrosły ceny żywności, paliw i ubezpieczeń samochodowych. Według danych Eurostatu za styczeń br. sprzedawana w Polsce żywność zdrożała o 3,6 proc. w ujęciu rocznym. Jednak ogólny poziom inflacji w naszym kraju przez kilkanaście lat nie odbiegał wyraźnie od średniej unijnej, a niektóre produkty i usługi staniały o połowę – pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl.

dodano: 2017-02-28
GOSPODARKA
W 4. kwartale 2016 r. liczba pracowników najemnych wzrosła o 109 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., spadła natomiast – o 63 tys. liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek oraz pomagających im członków rodzin – wynika z danych GUS.

Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan
dodano: 2017-02-27
GOSPODARKA
Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 68,3 pkt, co plasuje nasz kraj na 45 miejscu w rankingu światowym i 21 pozycji w zestawieniu regionalnym. Tak wynika z Indeksu Wolności 2017 Heritage Foundation i Wall Street Journal, który 15 lutego zaprezentowała fundacja Warsaw Enterpise Institute, wyłączny polski partner światowego raportu. Celem Indeksu jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej. Według tegorocznej edycji Polska pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”.