Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
170. urodziny z nutą odpowiedzialności

Firma Wedel kontynuuje tradycję społecznej odpowiedzialności, zainicjowaną przez Emila i Jana Wedlów. W ramach wdrożonej w 2020 roku strategii CSR wiodący producent branży czekoladowej w Polsce koncentruje się na zrównoważonym podejściu do miejsca pracy, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności. Z okazji 170-tych urodzin firma zaplanowała również specjalne działania, aby świętować wspólnie z pracownikami i konsumentami oraz uhonorować w ten sposób osiągnięcia założycieli.

Dziedzictwo rodziny Wedlów

Wedlowie od początku łączyli prowadzenie biznesu z troską o najbliższe otoczenie: pracowników i lokalną społeczność. W podejściu do załogi wyprzedzali swoją epokę, a współcześni menadżerowie śmiało mogą się nimi inspirować. W historii firmy można również odnaleźć wrażliwość na dobro przyrody
Emil Wedel jako miłośnik zieleni, wokół czekoladowej manufaktury przy ul. Szpitalnej założył i uprawiał ogródek. Aktywnie wspierał też różnego rodzaju działania dobroczynne. Jego syn Jan znacznie rozwinął to podejście. Przede wszystkim troszczył się o załogę, wspierając godzenie życia zawodowego z prywatnym. Przy fabryce Wedla na warszawskim Kamionku (która do dziś pozostaje sercem wedlowskiej produkcji) działały żłobek i przedszkole, a także gabinet lekarski i dentystyczny. Pracownicy mogli wspólnie uprawiać sport w ramach firmowego Klubu Sportowego Rywal, w którym działały sekcje m.in. zapaśnicza, kolarska, pływacka. Jan Wedel (na zdjęciu) włączał się również aktywnie w życie Warszawy i warszawiaków. Współfinansował budowę m.in. Filharmonii Narodowej czy pomnika Ignacego Paderewskiego. Regularnie wspierał Komitet Opieki Społecznej, przekazując wedlowskie produkty. Pomagał także ludności Warszawy w czasie II wojny światowej, m.in. poprzez udostępnienie stołówki pracowniczej i przygotowanie paczek żywnościowych.

Z przyjemnością dla przyszłości

Dziś firma Wedel, pamiętając o wyjątkowej wrażliwości na otoczenie, kontynuuje wyznaczoną przez założycieli drogę, w swoich działaniach kieruje się swoją strategią CSR. Z myślą o dziedzictwie Wedlów przygotowano ją w sposób kompleksowy, uwzględniający opinie pracowników i otoczenia zewnętrznego, wartości firmy i łańcucha dostaw.

– Jesteśmy otwarci na dialog, dlatego do prac nad naszą strategią CSR włączyliśmy blisko 100 osób: przedstawicieli wszystkich działów i Zarząd firmy oraz reprezentantów otoczenia zewnętrznego. Dialog z interesariuszami, przeprowadzony zgodnie z normą AA SES100, pozwolił na poznanie potrzeb naszych partnerów biznesowych i społecznych oraz zaplanowanie wspólnych działań – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Strategia CSR Wedla obejmuje działania w ramach 42 projektów z 18 obszarów. Opiera się na 3 filarach: Ludzie, Innowacje, Środowisko, które odpowiadają na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Ponadto, strategia CSR została wpisana w długoterminową strategię firmy, dzięki czemu jest skutecznym narzędziem do realizowania inicjatyw oraz mierzenia efektów działań. Takie podejście jest zgodne z oczekiwaniami większości Polaków, spośród których 63 proc. uważa, że firmy powinny w swoich działaniach stale uwzględniać cele społeczne.

Ludzie

Najszerszym obszarem w strategii CSR są „Ludzie”. Wynika to przede wszystkim z wedlowskiej misji i filozofii działania, w których centrum zawsze znajduje się człowiek – pracownik, konsument, partner, przedstawiciel lokalnej społeczności. Kategoria ta obejmuje wszystkie działania odpowiedzialnego pracodawcy, ale także dobrego sąsiada w swojej bliskiej okolicy.Ważnym elementem strategii CSR jest zaangażowanie lokalne, będące kontynuacją aktywności Jana Wedla na rzecz Warszawy. W ramach wieloletniej współpracy, Wedel działa z partnerami społecznymi, wspierając mieszkańców i podopiecznych różnych instytucji. Od ponad 20 lat przez Bank Żywności SOS w Warszawie firma przekazuje produkty tym, którzy najbardziej ich potrzebują, jednocześnie przyczyniając się do walki z marnotrawieniem żywności. W tym roku po raz piętnasty Wedel był partnerem tytularnym Biegu Wedla, który organizowany jest w Parku Skaryszewskim w Warszawie. 20 lat trwa również współpraca firmy z działającym na warszawskiej Pradze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”, które wspiera dzieci i młodzież z trudnych środowisk. Wśród wspólnych osiągnięć dwóch dziesięcioleci wymienić należy m.in. specjalną przestrzeń ekologiczno-edukacyjną Folwark Wawer, zlokalizowaną na dachu fabryki Wedla pasiekę, turniej piłkarski Serduszko Cup czy Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych.

– We współpracy z partnerami społecznymi stawiamy na długie dystanse. Nasze współdziałanie z niektórymi warszawskimi i praskimi organizacjami trwa już nawet od 20 lat. Dzięki takiemu podejściu możemy skutecznie planować wspólne działania i trafiać w aktualne potrzeby otoczenia – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

W swoje działania dobroczynne Wedel co roku angażuje pracowników. W ramach działającego od 16 lat programu grantowego „Wedel od Serca. Pomagamy Innym”, dzięki aktywności wedlowskiej załogi oraz wsparciu finansowemu firmy, udało się zrealizować ponad 170 prospołecznych inicjatyw, skierowanych najczęściej do dzieci i osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku, rozwijając kolejne formy włączania pracowników, wraz z Fundacją Dobrych Inicjatyw uruchomiono „Akademię Wedla”, opierającą się na wolontariacie kompetencyjnym, w ramach którego prowadzone są szkolenia online dla dzieci i młodzieży, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Innowacje


W Wedlu od zawsze poszukiwano nowych rozwiązań w każdym obszarze działania: troski o pracowników, produkcji, sprzedaży. 100 lat temu Jan Wedel postawił w Parku Skaryszewskim nowatorskie automaty ze słodyczami, jednocześnie cały czas opracowując nowe produkty do swojej oferty.

Dziś filar „Innowacje” to nie tylko produkty i rozwiązania wprowadzane po raz pierwszy, ale przede wszystkim procesy, służące udoskonalaniu prowadzenia działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Wedel w swojej strategii skupia się szczególnie na budowaniu długotrwałych partnerstw w łańcuchu wartości, polegając na odpowiedzialnych dostawcach.  Realizując ten kierunek, włącza się aktywnie w inicjatywy promujące uczciwą współpracę. Jako pierwszy reklamodawca w Polsce podpisał Białą Księgę Branży Komunikacji Marketingowej. Zobowiązał się tym samym do stosowania w działaniach biznesowych sprawiedliwych i równych zasad na wszystkich etapach współpracy. Jako członek – założyciel Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego, firma aktywnie włącza się w działania na rzecz pozyskiwania surowca w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem różnorodności biologicznej i lokalnych społeczności.

Środowisko

Wedel konsekwentnie wdraża działania, ograniczające wpływ jego działalności biznesowej na środowisko naturalne, m.in. poprzez racjonalną gospodarkę odpadami oraz zwiększenie wydajności na wszystkich etapach produkcji.

Zgodnie z jednym ze strategicznych celów CSR, w 2020 roku firma przeszła na korzystanie z energii elektrycznej pozyskiwanej w pełni ze źródeł odnawialnych. W efekcie cała produkcja i wszystkie inne procesy w fabryce zasilane są energią z farm wiatrowych.

Troskę o środowisko naturalne Wedel realizuje również poprzez wsparcie ciekawych partnerskich projektów przestrzeni publicznej. Jednym z nich jest rewitalizacja Ogrodów Polsko-Niemieckich, mieszczących się w Parku Skaryszewskim, nieopodal siedziby firmy. Projekt uwzględnia poszanowanie ekosystemu parku oraz zaangażowanie okolicznych mieszkańców w wydarzenia edukacyjne na tym terenie.

Słodki jubileusz

Nawiązując do tradycji zapoczątkowanych przez rodzinę Wedlów, firma chce w tym roku świętować swoją wyjątkową rocznicę z pracownikami i partnerami społecznymi, jednocześnie odpowiadając na oczekiwania Polaków, którzy oczekują od przedsiębiorstw bycia dobrym sąsiadem (24 proc.) i partnerem (23 proc.). Również przy okazji jubileuszu firma angażuje pracowników we wspólne działania dobroczynne. W ramach akcji „170% normy” planują do grudnia wspólnie pokonać 1 170 000 km w sportowej rywalizacji, a zebrane w ten sposób 30 000 zł od firmy przekażą na wybrany przez pracowników cel społeczny.  Załoga chce też włączyć się w tym roku w realizację 170 dobrych uczynków. W specjalnej wewnętrznej akcji przez cały rok będą zbierane działania i projekty wspierające lokalne społeczności, a realizowane przez Wedlowców, zarówno w ramach firmowych inicjatyw (np. „Akademia Wedla”, „Wedel od Serca. Pomagamy Innym”), jak i działań oddolnych (np. pomoc sąsiedzka).

– W ekipie Wedla każdego dnia inspirujemy się wzajemnie, zarówno w pracy, jak i przy różnorodnych inicjatywach społecznych, pokazując że wartości założycieli są żywe na co dzień.   Naszym przepisem są ludzie, którzy żyją z pasją. Nie tylko do czekolady, ale także do pomagania innym – podsumowuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.


Źródło: E. Wedel - Grupa Lotte


dodano: 2021-03-08 05:55:47