Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Od Redaktora

Jerzy ByraPraca przyszłościJaka praca przyszłości? Pod takim hasłem rozmawiano w maju – w ramach Miesiąca Różnorodności, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu – o zarządzaniu różnorodnością i miejscu pracy. Miesiąc Różnorodności – to projekt, który w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem zastąpił tegoroczny Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Inicjatywę adresowano do przedstawicieli biznesu, administracji, organizacji pozarządowych i nauki, którzy chcą wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracjami do dalszego działania. 

– Obecna sytuacja i związane z nią wyzwania unaoczniły, jak ważne jest zadbanie o to, abyśmy rynek pracy budowali w oparciu o takie wartości jak empatia, solidarność oraz otwarcie na potrzeby różnorodnych pracownic i pracowników. W ramach Miesiąca Różnorodności wraz z ekspertami i ekspertkami ze świata nauki, mediów oraz biznesu przyjrzymy się wyzwaniom, które stoją przed firmami oraz całym społeczeństwem, zwłaszcza w kontekście pracy przyszłości i łączenia obowiązków zawodowych z prywatnymi, porozmawiamy także o tym, jaką rolę spełniają i mogą spełniać w przyszłości nowe technologie, wreszcie chcemy dotknąć szerszego kontekstu zmian społecznych i tego, co dziś znaczy etyczna firma – zapowiadała przed rozpoczęciem projektu Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.    

W ramach majowego Miesiąca Różnorodności głos w dyskusji on-line zabrali i na pytania odpowiadali rozmówcy i rozmówczynie oraz prelegenci i prelegentki biznesu, świata nauki, kultury oraz eksperci i ekspertki zajmujące się zarządzaniem różnorodnością, działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz dyskryminacją. Podzielili się oni swoimi analizami oraz przewidywaniami na temat m.in. kompetencji przyszłości, pracy zdalnej, wyzwań i dobrych praktyk związanych z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy.

Podczas majowego Miesiąca Różnorodności, odbyła się również premiera nowej publikacji FOB „Odwaga i równowaga, czyli work-life balance po polsku”. Polecamy ją uwadze czytelników „Prestiżu” – do pobrania na stronie FOB. We wstępie do dokumentu dyrektor Marzena Strzelczak pisze: „Powszechne doświadczenie pracy zdalnej, dla każdej i każdego, kiedy tylko to możliwe, sprawia, że z nową mocą powracają pytania o to, jak pracować. W sytuacji, kiedy nie wychodzimy do pracy, pracując w domu, a więc czy potrafimy też wyjść z pracy?”.

Dokument FOB-upodzielony jest na cztery części. W pierwszej autorzy zastanawiają się nad redefinicjami pojęć takich jak „różnorodność”, „zarządzanie różnorodnością” czy „włączenie”. Część druga dotyczy mierzenia skuteczności podejmowanych przez firmy działań w zakresie zachowania równowagi między życiem zawodowym i prywatnym; znajduje się tam też omówienie wyników badania FOB „Stan zarządzania różnorodnością w Polsce”. W trzeciej części autorzy przybliżają reakcje i komentarze, z jakimi w dyskursie publicznym spotkały się informacje o przyjęciu w Polsce wytycznych Unii Europejskiej oraz ich wpływie na polski Kodeks Pracy (chodzi o Dyrektywę Komisji Europejskiej o work-life balance, czyli równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, która weszła w życie w sierpniu 2019 roku i którą państwa należące do Unii Europejskiej muszą wprowadzić w życie do 2 sierpnia 2022 roku). W części ostatniej znalazły się opisy wyzwań i rozwiązań z zakresu work-life balance oraz przykłady dobrych praktyk w Polsce z pokazaniem, jak firmy mierzą skuteczność tych działań.

Polecając przedstawiony wyżej dokument, polecamy również uwadze dalsze strony „Prestiżu”, na których znajduje się wiele innych materiałów dotyczących istotnych aspektów życia gospodarczego. Poczynając od rozmowy z profesorem Andrzejem Kowalskim, o stanie i prognozach dla sektora rolno-żywnościowego, będącego kołem ratunkowym dla gospodarki, a kończąc felietonem prof. Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, na temat lęku przed kompromitacją w sytuacji, gdy po raz pierwszy stajemy przed zadaniem publicznego zabrania głosu.
(czerwiec 2020)