Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Misja
Redagując „Prestiż - relacje gospodarcze” jesteśmy przekonani, iż inwestowanie tylko w specjalistów od ekonomii, którzy sprawnie zinterpretują wskaźniki gospodarcze, nie wystarczy, aby odnieść sukces. Do tego potrzeba inwestycji w sprawne zarządzanie, informatykę i komunikowanie się z otoczeniem. Coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie z tego sprawę i tworzy strategię komunikacji zgodną ze strategią ekonomiczną firmy.
    Problem w tym, iż najpoważniejszą barierą, przez którą muszą przebić się informacje przekazywane przez firmy, jest rosnące zobojętnienie klientów na zalewający ich potok informacji. Mając to na uwadze uznaliśmy, iż najbardziej efektywną formą skutecznego komunikowania się z klientami i partnerami będzie spersonalizowane dostarczanie wzajemnie korzystnych komunikatów.
    W „Prestiżu” jesteśmy bowiem świadomi, iż dzisiaj sam produkt i usługa, choćby najlepsze, nie wystarczy. Klienci i partnerzy chcą wiedzieć więcej o firmie, która go wyprodukowała lub świadczy usługę, o filozofii jej działania, o kwalifikacjach szefa, jego zainteresowaniach. Tylko taki przekaz staje się normą interakcji, służy budowaniu wiarygodności w oczach klientów i partnerów. W „Prestiżu” uzasadniamy więc trafny wybór partnera, dbamy o jego reputację.  
    Innymi słowy, wypracowujemy między firmami i otoczeniem biznesowym stosunki oparte na partnerstwie, na zbudowaniu trwałego związku i jego ciągłym doskonaleniu. Dostarczamy otoczeniu pozytywnych bodźców dających poczucie, iż związek z daną firmą jest dla klientów i partnerów korzystny. Poprzez dostarczenie pogłębionych informacji osiągamy wysoką, oczekiwaną satysfakcję klienta i partnera, budujemy ich trwałą lojalność, skutkującą wymiernym zyskiem dla firmy.
    W redagowaniu „Prestiżu” chodzi nam również o możliwość i umiejętność przekształcenia informacji o firmach i partnerach w rzetelną wiedzę, dzięki której mogą wzajemnie zadbać o swoje zadowolenie oraz trwałe relacje i związki.