Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
O nagrodzie

RENOMA ROKUUdana transformacja polskiej gospodarki i jej pozytywna ocena wśród szerokiej opinii społecznej, polskiej i zagranicznej, skłoniły redakcję i wydawcę magazynu "Prestiż - relacje gospodarcze" do ustanawiania i przyznawania od 2012 roku gospodarczej Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU. Laureaci wyłaniani są w drodze ogólnopolskiego konkursu.

Nagrodą Prestiżu honorujemy przedsiębiorców i firmy o najwyższej reputacji w opinii otoczenia zewnętrznego; produkty o najwyższej ocenie konsumentów; wynalazców, których nowatorskie projekty mogą zyskać uznanie firm i przedsiębiorców, i zostać wdrożone do realizacji oraz polityków o najwyższym uznaniu przedsiębiorców, instytucji gospodarczych i mediów.

Jesteśmy przekonani, iż wyróżnianie laureatów Nagrodą Prestiżu RENOMA ROKU jest doskonałą okazją do ich szerokiego propagowania oraz omówienia pozytywnych zjawisk w polskiej gospodarce.

Podstawowymi celami przyznawania gospodarczych Nagród Prestiżu RENOMA ROKU są:
 • uhonorowanie ludzi biznesu, wynalazców, polityków oraz firm i ich produktów mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiej gospodarki;
 • wzmocnienie pozytywnej oceny przez budowanie wzajemnych relacji społeczno-gospodarczych, które rozwiną zaufanie, wiarygodność i lojalność otoczenia;
 • tworzenie pozytywnego nastawienia wokół przedsiębiorców i ich firm mających wymierny wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy;
 • komunikowanie i prezentacja wyróżnionych, jako pozytywnych wzorców i zachowań społecznie ważnych;
 • upowszechnianie uznanych i pozytywnych ocen, które podnoszą prestiż i wpływają na percepcję całego otoczenia;
 • tworzenie emocjonalnych związków z otoczeniem napędzających reputację społeczną;
 • promowanie etycznych zachowań w biznesie;
 • komunikowanie o prorynkowym nastawieniu i atrybutach mających wpływ na rozwój gospodarczy kraju.

Nagrody przyznawane są w pięciu głównych kategoriach, ale dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez przedsiębiorców reprezentujących firmy różnej wielkości i branż oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen, Kapituła może przyznać Statuetki w kategoriach Przedsiębiorca i Firma w przedstawionym niżej podziale:

1. PRZEDSIĘBIORCA

 • Małe polskie przedsiębiorstwo
 • Średnie polskie przedsiębiorstwo
 • Duże polskie przedsiębiorstwo
 • Eksporter
 • Instytucja finansowa
 • Inwestycja zagraniczna
 • Gospodarstwo rolne

2. FIRMA

 • Małe polskie przedsiębiorstwo
 • Średnie polskie przedsiębiorstwo
 • Duże polskie przedsiębiorstwo
 • Eksporter
 • Instytucja finansowa
 • Inwestycja zagraniczna
 • Gospodarstwo rolne

3. PRODUKT

Dla zachowania równych szans na uzyskanie Statuetki RENOMA ROKU przez produkty różnych branż oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen produktów, Kapituła w sytuacji dużej ilości zgłoszeń z jednej branży może rozszerzyć kategorię o daną branżę i przyznać Statuetki produktom w każdej z nowo powstałej kategorii branżowej (np. Finanse, Teleinformatyka, Produkty Rolno-Spożywcze, Budowlane, Motoryzacja, Kosmetyki, Jachty, Biżuteria, Odzież, AGD, Meble).

4. WYNALAZCA


5. POLITYK (nagroda specjalna)

Uczestnicy konkursu o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU mogą ubiegać się o dwie nagrody:

1. Kryształową Statuetkę RENOMA ROKU2. Kryształowy Brylant do Statuetki RENOMA ROKU


Szczegóły ubiegania się o nagrody w REGULAMINIE.Laureaci w każdej kategorii Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU otrzymują również Godła Nagrody w postaci poniżej zwizualizowanych emblematów cyfrowych do wykorzystania w materiałach promocyjnych.
Prezentacja idei i warunków przyznawania Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU
Prezentacja idei i warunków przyznawania Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU

Godło Nagrody Prestiżu w kategorii PRZEDSIĘBIORCA
Godło Nagrody Prestiżu w kategorii PRZEDSIĘBIORCA

Godło Nagrody Prestiżu w kategorii FIRMA
Godło Nagrody Prestiżu w kategorii FIRMA

Godło Nagrody Prestiżu w kategorii WYNALAZCA
Godło Nagrody Prestiżu w kategorii WYNALAZCA

Godło Nagrody Prestiżu w kategorii PRODUKT
Godło Nagrody Prestiżu w kategorii PRODUKT