Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
2. edycja EEC Trends OnLine

Treścią wydarzenia, które odbędzie się 17-18 lutego 2021 r. online jest debata nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. EEC Trends to merytoryczny, programowy, kreatywny prolog Kongresu kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – do roku 2018 jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki.EEC Trends to:
  • Forum otwartej debaty o świecie i gospodarce
  • Laboratorium trendów, koncepcji, pomysłów
  • Świeża, ale już sprawdzona formuła wydarzenia
  • W roku 2021 w wersji online
Zaproszeni Goście, stali uczestnicy Kongresu – eksperci i naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanych w agendzie obszarów tematycznych. Pod kluczowym dla wydarzenia terminem "trendy" organizatorzy rozumieją takie grupy zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Przewidując przebieg i skutki tych zmian, komentując je w opiniotwórczym gronie, chcą nadać im dynamikę, współkształtować przyszłość. Określenie tych dominujących tendencji ma szczególne znaczenie wobec niestabilnej sytuacji świata i gospodarki.

Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Kongres, wskazując priorytety, akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt EEC. Poprzez wspólną pracę nad programem Kongresu organizatorzy podkreślają, jak ważny jest jego otwarty charakter. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
EEC Trends jest zestawem dyskusji, rozmów, prezentacji i innych form. Przeniesienie jej do przestrzeni wirtualnej stwarza nowe możliwości – poszerza krąg odbiorców, zapewnia dostęp do treści w czasie rzeczywistym i do ich zarejestrowanej formy – po zakończeniu wydarzeń.

W edycji 2021 wstępnie wyznaczone zostały następujące obszary debaty:

    •    EEC GREEN. Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, cele Zielonego Ładu – w strategiach firm, w sferze technologii, w ofertach biznesowych. Innowacyjne rozwiązania dla zielonej gospodarki. Zielony zwrot i ograniczanie emisji w wybranych sektorach przemysłu gospodarki.
    •    EEC DIGITAL. Rola przełomowych technologii w przemyśle i gospodarce. Robotyzacja i automatyzacja produkcji. Przyspieszony proces cyfryzacji gospodarki – korzyści, bariery, ryzyka. Zdalna praca, zdalne zarządzanie. Cyberzagrożenia – profilaktyka, edukacja, regulacje.
    •    EEC INVEST. Inwestycje „z wyższej półki” i ich otoczenie: technologie, rynek pracy, koniunktura. Zaawansowana infrastruktura jako wyznacznik jakości życia. Inwestycje w ramach transformacji sektora energii. Finansowanie inwestycji w ramach nowych unijnych narzędzi.
    •    EEC INNOVATION. Gospodarka oparta na wiedzy jako element konkurencyjności. Finansowanie innowacji. Kreatywność, elastyczność, odporność – biznesowe wyzwania czasu pandemii i odbudowy gospodarki. Innowacje wspierające bezpieczeństwo i zdrowie. Współpraca start-upów i dużych firm przemysłowych.
    •    EEC FUTURE. Gospodarka, finanse, rynek pracy w realiach kryzysu związanego z pandemią. Bilans 2020, aktualna sytuacja, prognozy. Europa wobec wyzwań wspólnego wychodzenia z impasu i budowania nowej rzeczywistości. Globalny rynek i wymiana handlowa: dylematy niezależności i szerokiej kooperacji. Mobilność a paliwa, logistyka a handel – trendy i prognozy.

Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.


Źródło: EEC Trends


dodano: 2021-02-09 06:45:14