Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Finał "Przyjaznej Polski"

Polskie samorządy charakteryzują się zróżnicowanym stopniem rozwoju i przedsiębiorczości. Wśród gmin są jednak takie, które znacząco wyróżniają się w skali kraju spójną i konsekwentnie realizowaną strategią rozwoju. Zaliczają się do nich laureaci zakończonej II edycji Programu Promocji Polskich Samorządów „Przyjazna Polska”.

Organizatorem programu, afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jest Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Program ma na celu promocję wyróżniających się polskich gmin w skali kraju, a także na arenie międzynarodowej.

– Laureatami tego nastawionego na promowanie różnorodności programu są gminy, które mimo pewnych niedoborów wynikających np. z położenia geograficznego czy walorów naturalnych, dzięki swojej ciężkiej pracy i pomysłom na rozwój odnoszą sukcesy, które można stawiać za przykład całej Polsce – podkreśla dr Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Programu „Przyjazna Polska”.

Gminy wyróżnione certyfikatem „Przyjazna Polska” to samorządy, które zapewniają przyjazne podejście administracji do biznesu, mieszkańców i turystów. Na co dzień w swojej działalności kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności i stwarzają przyjazne warunki dla aktywności obywatelskiej. Podstawą ich sukcesów jest dbałość o rozwój ekonomiczny i dobrej jakości infrastruktura techniczna, wysoki poziom edukacji młodzieży, godne warunki życia seniorów i osób niepełnosprawnych oraz walka z wykluczeniem. Mieszkańcy i turyści mają zapewniony dostęp do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Wszystko to świadczy o rozwiniętych umiejętnościach z zakresu gospodarności i tworzenia oraz realizowania planów rozwojowych.

W tegorocznej edycji Kapituła Programu wyłoniła 11 laureatów, którzy poza certyfikatem ogólnym zdobyli laury w certyfikacji tematycznej w 5 z 9 regulaminowych kategorii: Certyfikowana Lokalizacja Biznesu, Dobre Miejsce Zamieszkania, eGmina, Gmina z Tradycją, Kraina Historii i Kultury. Uroczystość wręczenia wyróżnień swoją obecnością uświetnił Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki.

Kapituła Programu przyznała trzy statuetki – Nagrody Główne: 

Gmina Jarosław została nagrodzona za dobrą, kompleksową ofertę inwestycyjną, charakteryzującą się rozwiniętą siecią dróg gminnych, pełnym dostępem do mediów technicznych oraz planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren całej gminy, co umożliwia szybkie prowadzenie procesu inwestycyjnego.

Gminę Lesznowola doceniono za działania na rzecz rozwoju oświaty ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw na rzecz integracji dzieci z mniejszości narodowych i ich rodziców ze społecznością szkolną.

Nagroda dla Gminy Tryńcza to wyraz uznania dla działań podejmowanych na rzecz poprawy standardu życia w gminie, np. w tym roku oddano w niej do użytku ostatki odcinek kanalizacji. Gmina jest objęta aktualnymi planami zagospodarowania i charakteryzuje się dobrze rozwiniętą siecią dróg gminnych, włącznie z dojazdami do pól, ciągami tras pieszych i rowerowych, które stwarzają dogodny dostęp do urzędu gminy, szkół, placówek medycznych, kulturalnych, handlowych i usługowych.Wyróżnienie w programie otrzymała Gmina Sędziszów Małopolski, którą doceniono za aktywne wspieranie inwestycji, m.in. poprzez uchwalenie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, powiększenie terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, inwestycję w obwodnicę miasta czy przygotowanie techniczne nowych terenów pod inwestycje.

Po raz pierwszy w programie przyznano certyfikat „eGmina” - zdobyła go Gmina Bełchatów. Kategoria „eGmina” przeznaczona jest dla samorządów, które stosują w znaczącym zakresie narzędzia elektroniczne w administracji publicznej, prowadzą działania na rzecz edukacji informatycznej oraz przeciwko wykluczeniu cyfrowemu.


Źródło: Materiały prasowe

dodano: 2015-10-28 08:03:35