Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012 roku

24 stycznia 2013 r., w gmachu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas finałowej V jubileuszowej ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju  2012”, wręczono nagrody i przyznano tytuły za nowoczesne usługi, produkty i projekty unijne.

Plebiscyt, organizowany przez Fundację Innowacji i Rozwoju, od 5 lat promuje przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze innowacyjnym, wyróżniając dynamicznie rozwijające się firmy, gminy i organizacje, przyznając tytuły m.in. za nowoczesne usługi, produkty i projekty unijne.


Tytuły i wyróżnienia zostały przyznane w następujących kategoriach:

  • Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy- mikro, małe, średnie, duże),

-innowacyjna firma,
-innowacyjny produkt,
-innowacyjna usługa,
-innowacyjny projekt unijny - przedsiębiorca,
-dynamicznie rozwijająca się firma,

oraz nowa kategoria inspirująca firma, która adresowana jest do firm, które wdrożyły rozwiązanie telco lub IT mające wpływ na działalność biznesową firmy.

  • Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),

-innowacyjna gmina,
-innowacyjny projekt unijny - gminy,

  • Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty).

-innowacyjna organizacja,
-innowacyjny projekt unijny – organizacja oraz inne podmioty


Kapituła Konkursu m.in. doceniła nowatorskie usługi oferowane przez EGB Finanse sp. z o.o., świadczone poprzez internetową platformę transakcyjną „Elektroniczny System Windykacji EGB Finanse”, nadając jej tytuł Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2012 roku w kategorii „Inspirująca firma”.

„Cieszymy się, że EGB Finanse Sp. z o.o. znalazła się w gronie 12% innowacyjnych polskich firm usługowych, wprowadzających na rynek przełomowe narzędzia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie firmom” – powiedział Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Finanse Sp. o.o. – I dodał: „Innowacyjność jest ważnym obszarem dzisiejszej konkurencyjnej gospodarki. Dzięki wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań, Polska ma szansę w przyszłości dorównać krajom takim jak np. Niemcy, gdzie udział aktywnych innowacyjnie firm z sektora usług wynosi aż 58,% i jest najwyższy wśród krajów europejskich”.

Wyróżniony w konkursie, dostępny on-line Elektroniczny System Windykacji, który dedykowany jest mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, umożliwia m.in. samodzielne projektowanie procesu windykacji i zlecanie usług windykacyjnych, generowanie transakcji sprzedaży faktur przed datą ich wymagalności i zakup pieczęci prewencyjnej. Narzędzie pozwala przedsiębiorcom elastycznie poprawiać płynność i jednocześnie daje łatwy dostęp do finansowania bieżącej działalności. EGB Finanse Sp. z o.o. zdecydowała się na jego stworzenie, ze względu na liczne sygnały ze strony MMSP, dotyczące braku odpowiedniej oferty dla tego sektora. Obecnie z usług oferowanych za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Windykacji EGB Finanse korzysta już ponad 200 mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2012 r. klienci zlecili do obsługi wierzytelności o łącznej wartości 2,5 mln zł i sprzedali należności drobne oraz wysokocenne o łącznej wartości ponad 24 mln zł.

Ceremonii wręczenia nagród Krajowym Liderom Innowacji i Rozwoju 2012 towarzyszył panel dyskusyjny „Innowacyjność w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej z uwzględnieniem trendów i rozwiązań w branży teleinformatycznej oraz finansowej”.


dodano: 2013-01-24 15:33:13