Chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości
Wydarzenia
Nagroda COPERNICUS 2016 przyznana


Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie została laureatem szóstej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS przyznawanej wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Nagroda jest przyznawana od 2006 r. Co dwa lata otrzymuje ją para uczonych – jeden z Polski, a drugi z Niemiec – wyłonionych w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki.


Laureatem ze strony niemieckiej został prof. Peter Rehling z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Getyndze. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyróżnieni za prowadzone wspólnie (od 2001 r.) badania, które przyczyniły się do odkrycia kluczowych mechanizmów biogenezy mitochondriów. Każdy z laureatów otrzyma po 100 tys. euro.

Laureaci Nagrody wyłaniani są w drodze konkursu obejmującego wszystkie dziedziny nauki przez jury złożone z wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, wskazanych przez FNP i DFG. Od nagrodzonych uczonych oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał otwierania nowych perspektyw w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki.

Kandydaci do Nagrody są zgłaszani przez środowisko naukowe w trybie nominacji. W edycji 2016 po raz pierwszy przyjmowano także autonominacje. W bieżącym konkursie oceniano 28 wniosków.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 7 czerwca br. w Warszawie.


Źródło: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Fot. IBMiK i archiwum


dodano: 2016-03-25 07:55:00